SVIBOR - Projekt broj: 6-02-087

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-087


HRVATSKA 18-19. ST.- MODERNIZACIJA I NACIONALNI POKRET


Glavni istraživač: STANČIĆ, NIKŠA (44464)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 202
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatsku povijest
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 519 044, 61 20 150
teleFaks: 385 (0)1 513 834

Sažetak: Tijekom rada na projektu nastali su radovi koji obrađuju problematiku hrvatske povijesti 18. i 19. st. Oni obuhvaćaju probleme iz oblikovanja hrvatske nacije i modernog građanskog društva, kulturne i crkvene povijesti, gospodarske povijesti i povijesti hrvatsko-srpskih odnosa. Glavna područja istraživanja su: -Povijest središnjih institucija u Hrvatskoj 18. i 19. st.- zakonodavne, upravne, kulturne, crkvene i gospodarske ustanove. -Ličnosti i ideologije hrvatskog nacionalnog pokreta u 19. st. (Lj. Gaj, E. Kvaternik, M. Pavlinović i dr.). -Zagreb-hrvatska metropola. -Politička, društvena i gospodarska povijest Dalmacije u 18. i 19. st. -Vojna krajina u procesima refeudalizacije i modernizacije 18. i 19. st. -Hrvatsko-srpski odnosi u 19. st.

Ključne riječi: 18. st., 19. st., Hrvatska, Dalmacija, Vojna krajina, Zagreb, Lj. Gaj, E. Kvaternik, M. Pavlinović, institucije, crkvena povijest, gospodarska povijest, društvena povijest, modernizacija, ideologije, hrvatsko-srpski odnosi.

Ciljevi istraživanja: Projekt je prema prvobitnoj prijavi trajao do 31. prosinca 1993.god. i ispunio je sve predviđene zadatke. Glavni istraživačpredlaže da se rad na projektu produži do 31. prosinca 1999. god.U tom slučaju bit će nastavljen rad na problematici navedenoj usažetku: -Povijest središnjih institucija u Hrvatskoj 18. i 19.st.- zakonodavne, upravne, kulturne, crkvene i gospodarskeustanove. -Ličnosti i ideologije hrvatskog nacionalnog pokreta u19. st. (Lj. Gaj, E. Kvaternik, M. Pavlinović i dr.). -Zagreb - hrvatska metropola. -Politička, društvena i gospodarska povijest Dalmacije u18. i 19. st. -Vojna krajina u procesima refeudalizacije imodernizacije 18. i 19. st. -Hrvatsko-srpski odnosi u 19. st. Bit će izdane knjige koje su prihvaćene za tisak, dovršenzapočeti rad na rukopisima knjiga (v. "Opis rada na projektu")započet rad na novim monografijama i napisan veći broj znansvenihradova u časopisima i sl.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr