SVIBOR - Projekt broj: 6-02-093

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-093


HRVATSKE ZEMLJE U DOBA GRAĐANSKE MODERNIZACIJE 1848 - 1918.


Glavni istraživač: PAVLIČEVIĆ, DRAGUTIN (35611)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 195
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatsku povijest
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 519 044
teleFaks: 385 (0)1 513 834

Sažetak: U projektu hrvatske zemlje u doba građanske demokracije 1848 - 1918. istraživat će se prošlost i promjene u banskoj Hrvatskoj i Slavoniji, odnosno bivšoj Vojnoj Krajini sjedinjenja 1881. i Istri koja je do 1918. bila u sastavu austrijskog dijela Austro-Ugarske s posebnim težištem na gospodarskim promjenama, poglavito u agraru u rspadu zadružnog sustava te njegovim posljedicama i djelovanju braće Radića u hrvatskom selu. Posebna pozornost bit će posvećena razvoju stanovništva, posebno u gradovima kao posljedica usporene industrijalizacije i urbanizacije i razvoju političke misli kao i promjenama u načinu političkog djelovanja napredne omladine i crkve na razmeđi 19. i 20. stoljeća. Ukratko: težište će biti na modernizacijskim promjenama nakon ukidanja kmetskih odnosa, dakle u građanskom razdoblju počevši od neoapsulutističkih nastojanja iz Beča, preko prijelaznog razdoblja kad se modernizacijski pokušaji izvode iznutra, tj. iz Zagreba, hrvatske vlade i Sabora, zatim kolebanja u doba opće i agrarne krize do kraja 19. stoljeća, te promjene u početku 20. stoljeća.

Ključne riječi: Hrvatska, Slavonija, Istra, agrarni odnosi, kućne zadruge, modernizacija, industrijalizacija, demografske promjene, razvoj gradova

Ciljevi istraživanja: Ovaj projekt obuhvatit će Hrvatsku, Slavoniju i djelimice Istru, ali bez Dalmacije, Dubrovnika i Vojne krajine u razdoblju građanskog društva nakon revolucionarnih promjena 1848. Temeljni cilj je analiza razvoja agrarnih odnosa s težištem na seljačkom pitanju u doba ukidanja kmetstva 1848, seljačkim nemirima i bunama za čitavo razdoblje do 1918, nastavak obrade raspadanja zadružnog sustava od 1881. i političkog sazrijevanja sela s djelatnošću stranke braće Radića. Zatim slijedi podrobna analiza razvoja hrvatskih gradova u tom razdoblju, ekonomske i demografske promjene u njima, te utjecaj gradova na razvoj hrvatskog društva u cijelosti, poglavito modernizacije i integrativnih ideja, međunacionalnih odnosa Hrvata i Srba te razvoj srpskog građanstva. Razvoju političke misli, ulozi inteligencije, Napredne omladine s kraja 19. st. i razvoj katolicizma, poglavito političkog bit će data posebna pozornost. Krajnji cilj je stvaranje nekoliko monografija i studija koje će biti osnovica za opširnu sintezu čitavog razdoblja od 1848. do 1918.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Nacionalna i sveučilišna biblioteka
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Državni arhiv
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Biblioteka Državnog statističkog zavoda
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Nationalbibliothek
  Tip ustanove: Other
  Grad: Wien, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr