SVIBOR - Projekt broj: 6-02-098

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-098


PROTURJEČJA HRVATSKOG DRUŠTVA U KRALJEVINI SHS


Glavni istraživač: STIPETIĆ, ZORICA (44894)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.90. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 50
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za suvremenu povijest, Zagreb (19)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41/422-888
Telefon: 385 (0)41/436-468
teleFaks: 385 (0)41/428-199

Sažetak: Društvena i politička kriza, naglašena krajnjim zaoštravanjem nacionalnog pitanja u Austro-Ugarskoj uoči prvog svjetskog rata i pri njegovu kraju, radikalizirala je sve nacionalne i socijalne ideologije i snage, pridonijevši značajno raspadu habsburške monarhije. Stvaranje Države Slovenaca, Hrvata i Srba a zatim i Kraljevine SHS otvara bitno novu povijesnu situaciju, u kojoj se zbivaju proturječni društveniprocesi: u novoj državi, uspostavljenoj na unitarističkomjugoslavenskom nacionalnom načelu i centraliziranoj državnoj upravi, niječe se i ukida vjekovni kontinuitet hrvatske državnopravne posebnosti, kao i nacionalni identitet sa svim njegovim duhovnim i materijalnim iskazima. Reakcija na to je rast svijesti o ugroženom hrvatstvu, o njegovoj otpornoj snazi te potrebi da se osigura svestran i slobodan nacionalni razvoj. Taj rast je bio postupan ali nezaustavljiv. Taj se fenomen iskazuje u različitim pa i suprotstavljenim političkim i socijalnim artikulacijama, posredovan je pak preko brojnih političkih i društvenih ideologija, stranaka, institucija, kulturnih oblika i umjetnosti. Predmet istraživačkog projekta je analiza tih fenomena. Također se istražuje svestran represivni sistem velikosrpskog hegemonističkog režima, kao i gospodarske prilike na selu. Sve to snažno motivira na okupljanje u hrvatski nacionalni oslobodilački pokret.

Ključne riječi: Hrvatska povijest, međuraće i ideologija stranaka, državno pravo, represije režima, nacionalni identitet, inteligencija, kultura, štampa, selo.

Ciljevi istraživanja: Predloženi projekt treba dati znanstveni dorpinos barem na dvije razine: tematskoj i interpretativnoj. Naravno, on se može ostvariti u onoj mjeri koliko je pokriven istraživačima. Na razini interpretacije, novost je projekta u tome što ne polazi od, do nedavno pretežitih temeljnih ishodišta tj. da je stvaranje i postojanje Jugoslavije jedina povijesno pozitivna mogućnost; na tematskoj razini, projekt će dati doprinos istraživanjem novih problemskih područja. Na taj će način omogučiti kompleksnije znanstvene spoznaje novog hsitorijskog položaja Hrvatske u završnoj fazi prvog svjetskog rata odnosno disolucije Austro-Ugarske monarhije, a zatim u Kraljevini SHS (1918.-1929.). To će se postići monografskim istraživanjem (raspravama i studijama)brojnih ključnih problema: državnopravnog statusa, nacionalnih i društvenih ideologija uoči i tijekom prvog svjetskog rata, državnopravnog konstituiranja nove države i oduzimanja Hrvatskoj njezinog povijesnog identiteta, idejne i političke djelatnosti inteligencije, analize nacionalnoga u kulturi, i, osobito, podrobne analize gospodarskih prilika na selu. Te će studije dati analitičke prosudbe o jačanju hrvatskog nacionalnog identiteta u državi zasnovanoj na jugoslavenskom unitarizmu i centralizmu, prosudbe o karakteru društva analizom oblika režimske represije te o dimenzijama socijalne krize ali i novih kvaliteta u razvoju Hrvatske.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung
    Tip ustanove: Državna uprava
    Grad: 1020 - Beč, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr