SVIBOR - Projekt broj: 6-02-102

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-102


USPOSTAVA PARTIJSKOG MONOPOLA U HRVATSKOJ 1945 -1952.


Glavni istraživač: KISIĆ-KOLANOVIĆ, NADA (20996)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 29
Naziv ustanove: Institut za suvremenu povijest, Zagreb (19)
Odjel/Zavod: Znanstveno-istraživački odjel
Adresa: Opatička 10
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)422-888

Sažetak: Istraživanja što se vode na projektu "Uspostava partijskog monopola u Hrvatskoj 1945.-1952." polaze od utvrđivanja povijesnog stanja hrvatskog društva neposredno nakon uspostave komunističkog sustava vlasti. Kritičkom rekonstrukcijom odnosa između politike i društvenih segmenata - gospodarstvo, pravo, kultura, društvena misao - utvrđuje se funkcioniranje društvenog sustava kojeg nazivamo "partijska država". Pod ovim se sustavom podrazumijeva neograničena moć i funkcije Komunističke partije. Stoga se unutrašnja stabilnost hrvatskog društva nakon 1945. temelji na prisili koju nameće komunistički režim. Aspekti političkog konsenzusa potpuno su zapostavljeni a društvene se snage pokreću prisilom . Centralizirani partijski i državni aparat u potpunosti kontrolira gospodarsku i kulturnu sferu. Unatoč efikasnog sigurnosnog mehanizma na površinu izbijaju brojni duštveni konflikti. Glavno područje kontrasta u gospodarskoj sferi vidljivo je kroz seljački bunt uzrokovan mjerama agrarne kolektivizacije . Posvemašnji nedostatak formalnih uvjeta za alternativnu političku djelatnost i ukidanju autonomnih institucija nije stvorio interesni vakuum . Kao značajani izvori deligitimizacije komunističkog sustava u Hrvatskoj 1945. pojavljuju se stranačka skupina HSS-a i Katolička Crkva. Stoga povijesna slika života u Hrvatskoj nakon uspostave komunističkog sustava 1945. otkriva društvenu potku čije su osnovne sastavnice: politički monopol elitna partija, totalitarna ideologija, kontrola nad sredstvima javne komunikacije, nesamostalno sudstvo, ograničenje privatnog vlasništva , permanentne političke čistke i povreda političkog subjektiviteta građana.

Ključne riječi: Komunistička partija Hrvatske, Narodna fronta Hrvatske, pravni sustav , nacionalne institucije, politička oporba, društvena misao, kulturni razvoj, izborni sustav, politička represija, Katolička Crkva, seljaštvo,

Ciljevi istraživanja: Zadaća je istraživanja da na osnovi izvorne povijesne građe izloži bitne aspekte društvenog razvoja Hrvatske 1945.-1952. Mada je povijesna znanost u proteklom razdoblju pokazivala vidljivo zanimanje za ovo razdoblje, nastala tumačenja opterećena su ideološkom tvrdokornošću. Projekt otvara nova ili pak iznova propituje pitanja bitnih sastavnica hrvatskog društva 1945.-1952. Konkretni rezultati istraživanja očituju se u izradi analitičkih studija posvećenih komparativnim aspektima unutrašnjeg društvenog razvoja Hrvatske 1945.-1952. U sklopu projekta planirane su četiri doktorske disertacije posvećene sljedećim problematikama: oporbene građanske snage u Hrvatskoj ; hrvatska idejna scena; instrumentalizacija političkog života kroz Narodni front i unutar partijski razvoj KPH.


SURADNJA - PROJEKTIOstali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr