SVIBOR - Projekt broj: 6-02-105

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-105


UMJETNIČKA BAŠTINA ISTRE OD IV. DO XV. STOLJEĆA - ARHITEKTURA I SKULPTURA


Glavni istraživač: FISKOVIĆ, IGOR (12040)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 208
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Komunikacija

Sažetak: Istraživanje i izrada korpusa spomenika Istre od IV do XV stoljeća, arhitektonska snimanja cca 450 objekata, dokumentacija cca 2000 fragmenata skulpture, izrada tipoloških i morfoloških tabela po vrstama i kronologiji. Komparativna istraživanja građe susjedne talijanske obale i Dalmacije. Sinteza po slojevima i vrstama: regionalizam u Istri, umjetničke veze između susjednih regija. Prilog Istre u razvoju stilova u širem kontekstu.

Ključne riječi: Istra, sakralna arhitektura, liturgijski namještaj, morfologija, ranokršćanstvo, predromanika, romanika, gotika, tipologija.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovoga projekta je da se do visokog stupnja obrade dovede i sustavno objavi građa istarske srednjovjekovne arhitekture i skulpture. To znači da se u jedinstveni sistem istraživanja privede, inače rasuta, a vrlo značajna baština jednog, inačezanemarenog prostora Hrvatske. U toku cjelovitog postupka osobita se pažnja usmjeravaočitovanju regionalnih svojstava u slijedu stilskih razdoblja.Jednako je važno očitovanje utjecaja kroz komparativnoiznalaženje izvora u susjednim, pa i daljnjim područjima s kojimasu postojale kulturno-umjetničke veze tijekom stoljeća. Tako bise zatvorila cijelovita slika stanja s horizontalnom podjelomobrađenih spomenika po vremenskim fazama, ali i u vertikalnomsmislu praćenja rasprostiranja tipova i motiva umjetničkogstvaralaštva među mikrozonama užeg pa i šireg prostora. Očekivani rezultati: 1) Izrada korpusa arhitekture i skulpture od IV do XVstoljeća; 2) Objavljivanje sinteza po vrstama spomenika irazdobljima s naglaskom na najslabije proučene segmentestarohrvatske i ranoromaničke baštine; 3) Razrješenje specifičnihregionalnih problema: a) utjecaji susjednih središta Aquileie iGrada, te Ravenne i Cividalea na istarsku umjetnost i obratno, b)rimska liturgija u Hrvata i prihvaćanje predromaničkog stilapreko Italije i Karla velikog, c) utjecajne sfere sjevera i jugau kasnom srednjem vijeku; 4) U okvirima hrvatske umjetničkebaštine očekuje se pouzdanije određivanje utjecaja istarskepredromanike na starohrvatsku umjetnost Dalmacije, te ulogu Istreu širenju rane romanike na čitavom Jadranu; 5) U europskimokvirima očekuje se da bogata istarska baština, prvenstveno kasneantike i ranog srednjeg vijeka, pomogne rasvjetljavanjukarolinškog dioba u sjevernoj Italiji i južnoj Švicarskoj.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: CENTRE LENAIN DE TILLEMONT DE RECHERCHES POUR LE CHRISTIANISME ANCIEN ET L'ANTIQUITE TARDIVE, CNRS, UNIVERSITE PARIS IV - SORBONNE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: PARIZ, FRANCUSKA

 2. Naziv ustanove: UNIVERSITA DI PADOVA, ISTITUTO PER LA STORIA DELLE ARTE VISIVA E DELLA MUSICA, PADOVA
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: PADOVA, ITALIJA

 3. Naziv ustanove: UNIVERSITA DI UDINE, FACOLTA DI LETTERE
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: UDINE, ITALIJA

 4. Naziv ustanove: MEĐUNARODNI ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA KASNU ANTIKU I SREDNJI VIJEK, MEĐUNARODNO SREDIŠTE HRVATSKIH SVEUČILIŠTA ISTRA
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: MOTOVUN, HRVATSKA

 5. Naziv ustanove: CENTRO DI RICERCHE STORICHE
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: 52210 - ROVINJ, HRVATSKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr