SVIBOR - Projekt broj: 6-02-107

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-107


RAZVOJ KULTURE HRVATA NA TLU SJEVERNE DALMACIJE OD 7 - 12. STOLJEĆA


Glavni istraživač: BELOŠEVIĆ, JANKO (74726)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 12
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 5
Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Zadar (70)
Odjel/Zavod: Odsjek za arheologiju
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV, 2
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)23 437 111 lok. 240, 222
teleFaks: 385 (0)23 25 882

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanja dva kompleksna arheološka nalazišta: "Crkvine" u Galovcu i okoliš crkve sv. Križa u Ninu. Na "Crkvini" u Galovcu utvrđen je kompleks ranokršćanskesepulkralne i crkvene arhitekture s grobljem i kontinuitetom trajanja od 5. do 18. st. U okolišu crkve sv. Križa u Ninu planiran je nastavak ranije započetih istraživanja ranosrednjovjekovnog groblja i naseobinske aglomeracije. Istraživanjem navedenih nalazišta nesumnjivo će se doći do vrijednih znanstvenih rezultata koji će omogućiti osvjetljavanjeproblema iz kasne antike u rani srednji vijek, kao i proučavanje geneze i razvoja materijalne i duhovne kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije.

Ključne riječi: rano kršćanstvo, predromanika, materijalna i duhovna kultura Hrvata

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja bila su arheološka iskopavanja dva kompleksna arheološka nalazišta: "Crkvina" u Galovcu i okoliš crkve sv. Križa u Ninu. Sustavnim istraživanjem navedenih nalazišta očekuju se značajni arheološki rezultati koji će omogućiti osvjetljavanje brojnih i još nedovoljno proučenih problema vezanih uz nastanak i razvoj materijalne i duhovne kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije, nekadašnjem središnjem prostoru ranofeudalne hrvatske države - Dalmatinske Hrvatske.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Arheološki muzej u Zadru
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Državna uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavičajni muzej u Biogradu n/M
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 57210 - Biograd, HRVATSKA

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr