SVIBOR - Projekt broj: 6-02-115

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-115


SREDNJOVJEKOVNI IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST: A) CODEX DIPLOMATICUS, SUPPLEMENTA (DO 1399); B) MONUMENTA CROATICA VATICANA (DO 1526 )


Glavni istraživač: BARBARIĆ, JOSIP (19391)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 27
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Odjel za povijesne znanosti HAZU
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 46-90-76

Sažetak: U svezi sa zadatkom a) projekta HAZU je preko svog Odsjeka ya povijesne znanosti još prije objavljivanja XVIII. sveska Diplomatičkog zbornika Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, do 1399. god, započela istraživačkim radom na prikupljanju još neobjavljene diplomatičke građe u arhivskim ustanovama u Hrvatskoj, a djelomice i u odgovarajućim ustanovama u inozemstvu, s ciljem objavljivanja Dodataka (Supplementa) Diplomatičkog zbornika. U svezi sa zadatkom b) projekta suradnici su na temelju iskustva i uvida u pojedine fondove odnosno serije Vatikanskog Tajnog Arhiva došli do zaključka da se diplomatička građa te ustanove ne objavljuje u redovitoj seriji Diplomatičkog zbornika (za vremensko razdoblje što ga Zbornik obuhvaća), nego da treba pokrenuti novu seriju izvora za hrvatsku povijest. Oba zadatka ovog projekta uvelike će obogatiti hrvatsku povijesnu znanost budući da će ovo temeljno znanstveno istraživanje upotpuniti naša dosadašnja saznanja iz povijesti hrvatskog naroda. Objavljivanjem tih temeljnih izvora hrvatska će se povijesna znanost svrstati u red ostalih europskih naroda koji su spomenute izvore već objavili ili su njihove edicije u tijeku. Posebice će objavljivanje izvora iz Vatikanskog Tajnog Arhiva rasvijetliti mnoga dosada nerazjašnjena pitanja hrvatske povijesne znanosti. Time će ujedno biti upotpunjene dosadašnje edicije srednjovjekovnih izvora u nas.

Ključne riječi: Povijest, Povijesne znanosti, Povijesni izvori, Srednji vijek, Povijest hrvatskog naroda, Diplomatička građa, Arhiv, Vatikanski Tajni Arhiv, Diplomatički zbornik, Supplementa, Temeljno istraživanje

Ciljevi istraživanja: Cilj je projekta u oba njegova zadatka istražiti, evidentirati, snimiti, transkribirati, obraditi i za tisak pripremiti do sada nepoznatu i neobjavljenu diplomatičku i ostalu povijesnu građu odnosno izvore za hrvatsku povijest. Kada je riječ o Dodacima Diplomatičkog zbornika, vremenski raspon je identičan rasponu Diplomatičkog zbornika, tj. seže do 1399. god. kada je riječ o Monumenta Croatica Vaticana, onda se vremenski raspon podudara sa srednjovjekovnim razdobljem diplomatičke građe, tj. s razdobljem do 1526. god. na taj će se način nadopuniti diplomatički i ostali povijesni izvori koji su u Hrvatskoj objavljeni te će se novim svjetlom osvijetliti povijesni razvoj srednjovjekovne Hrvatske. Kada je riječ o zadatku b), poseban se naglasak stavlja na istraživanje arhivskih fondova i zbirki Vatikanskog Tajnog Arhiva, značajnih za povijest Hrvatske. Ključni fondovi i zbirke za ovo razdoblje jesu: Apostolska komora (sadrži pet serija), Avignonski registri, registri Supplica, Lateranski i Vatikanski registri. Ništa manje značajan cilje ovog istraživanja jest knjigom odgovoriti na različite krivotvorine hrvatske povijesti i na različita podmetanja hrvatskoj povijesnoj znanosti, a time i hrvatskom narodu. Rezultat dosadašnjeg trogodišnjeg rada na projektu, uz više negoli skromna novčana sredstva, jedna je objavljena krnjiga i dvije u završnoj fazi pripreme za tisak. to znači da je u ove tri godine rada na projektu transkribirano oko 2.000 kartica neobjavljene diplomatičke građe za povijest hrvatskog naroda u srednjem vijeku.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg 21
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14
  Tip ustanove: Other
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Collegio S. Girolamo, Via Tomacelli, Roma
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Roma, Italia

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr