SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-02-119

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-02-119


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 25
Ukupno objavljenih radova: 25


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: BAROKNI DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
  Izdavač: Nacionalna i Sveučilišna biblioteka
  Broj stranica: 0
  Broj referenci: 96
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Drugo, prošireno i promijenjeno izdanje. U uvodnom dijelu knjigerazmatraju se kulturno-povijesni uvjeti pojave baroknih dvoraca,kao novog arhitektonskog zadatka u Europi i Hrvatskoj. Potom jepredstavljena povijest izgradnje dvoraca u Hrvatskom zagorju,provedena njihova tipska podjela i protumačen je razvitak njihovetipski određene arhitektonske strukture. Pokazan je odnos tipskihsvojstava i stilskih promjena te udio dvoraca u povijestihrvatske arhitekture. U prilogu knjige razmatra se idejnoznačenje pojedinih elemenata njihove arhitekture (toranj, kulanpr.).
  Ključne riječi: barok,dvorac,kurija,arhitektonski tip,park
  Ostalo: Knjiga se nalazi u tisku. Broj stranica knjige je 125. Knjiga je pisana na hrvatskom, a sažetak na engleskom. Arhitektonska dokumentacija : Ivan Tenšek?


 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: HRVATSKA

  Autori:
  Smith, Marc
  Marković, Vladimir (27533)
  Urednici
  Brusatin, M.
  Pizzamiglio, G.
  Izdavač: Marsilio
  ISBN: 88-317-5670-2
  Godina: 1992
  Stranice: od 234 do 261
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Sintezno su prikazani povijesni uvjeti u kojima se razvija likovna i arhitektonska kultura na tlu Hrvatske u 17. i 18. stoljeću. Tumače se temeljne osobine arhitekture, urbanizma, kiparstva i slikarstva, predstavljaju najznačajnija djela i pokazuju umjetničke veze sa zemljama srednje Europe.
  Ključne riječi: barok, srednja Europa, arhitektura, urbanizam, kiparstvo, slikarstvo, crkva, dvorac, grad, palača, zidne slika, oltar

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: BAROK

  Urednici
  Ivančević, Radovan (17183)
  Ivančević, Radovan (17183)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-011-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 145 do 159
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikaz razvitka i karakteristika arhitekture, gradogradnje,kiparstva i slikarstva u Hrvatskoj baroknog razdoblja, te opisšteta koje je ta spomenička baština pretrpila u ratu.
  Ključne riječi: urbanizam,arhitektura,kiparstvo,slikarstvo,barok

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: ATLAS SVJETSKOG BAROKA - ARHITEKTURA I URBANIZAM
  Izdavač: Casa Editrice Electa
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predložena su 32 spomenika arhitekture i urbane cjeline izbaroknog razdoblja s područja Hrvatske. Za svaki spomeniknavedena je izvorna i kasnije namjene, projektant, voditeljgradnje, naručilac, datum projekta i izgradnje, kasnije promjene,tipsko određenje, konstrukcijska svojstva, građevni materijali istilske karakteristike. Priložena je fotografska i arhitektonskadokumentacija.
  Ključne riječi: barok,arhitektura,crkva,dvorac,planirani grad,utvrda,arhitektonski tip,građevni materijali,palača,tehnika gradnje
  Ostalo: Knjiga se nalazi u tisku. Dužina rada je 122 kartice. Urednici su voditelji UNESCOovog projekta "Atlas svjetskogbaroka". Drugi jezik na kome će knjiga biti tiskana je engleski.


 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: SPOMENICI BAROKNOG RAZDOBLJA
  Izdavač: "Marin Držić"
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U navedenom poglavlju predstavljena je umjetnička djelatnost ilikovna kultura na području Dubrovačke republike od 17.stoljećado pada Republike 1808.godine. Također su obrazložene promjene uorganizaciji gradskog tkiva nakon razaranja Dubrovnika u potresu1667. godine. Istaknute su veze sa umjetničkim centrima Italijeali i specifičnosti dubrovačke likovne kulture baroknograzdoblja.
  Ključne riječi: barok,arhitektura,kiparstvo,slikarstvo,crkva,palača,ljetnikovac, zidno slikarstvo
  Ostalo: Knjiga se nalazi u tisku. Rad je dugačak 56 stranica. Autori ostalih dijelova knjige su Cvito Fisković i Igor Fisković. Arhitektonski prilozi: Ivan Tenšek


 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: CRKVA SV.SERVOLA U BUJAMA - IZGRADNJA I ARHITEKTURA

  Autori:
  Stepinac, Davorin (44813)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Časopis: Peristil
  Broj: 34
  ISSN: 0553-6707
  Godina: 1991
  Stranice: od 69 do 80
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ispitivanjem arhitekture crkve i njezinog drvenog modela - projekta po kojem je bila započeta izgradnja te arhivske dokumentacije ustanovljene su faze izgradnje crkve (1754.-1769.). Razlučen je udio projektanta i prvog graditelja G.Dongettia od djelatnosti A.Naibera koji dovršava gradnju, znatno mijenjajući projekt. Objašnjena je osobitost Dongettieva projekta te njegov značaj za istodobnu arhitektonsku praksu na širem sjevernojadranskom području.
  Ključne riječi: crkva, Palladijanizam,drveni svod, strop, G.Dongetti, A.Naiber, sceničnost, barok, arhitektonski tip

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: NEOPALLADIJEVSKE JEDNOBRODNE CRKVE 18.STOLJEĆA U SJEVERNOJADRANSKOJ HRVATSKOJ

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Časopis: PRIJATELJEV ZBORNIK,Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
  Broj: 33
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 425 do 458
  Broj referenci: 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predmet istraživanja skupina je od desetak crkava 18. stoljeća iz Istre i Hrvatskog primorja koje pripadaju arhitektonskom tipu vrlo rasprostranjenom sjevernim Jadranom. Ishodište mu je Palladieva crkva Il Redentore, a njegove arhitektonske karakteristike je u 18. stoljeću odredio G. Massari. Nakon što je protumačen arhitektonski razvitak spomenutog tipa u Veneciji od 16. do 18. stoljeća protumačene su osobine njegovih primjera s hrvatske obale Jadrana.
  Ključne riječi: Palladianizam, crkva, barok, Massari, F. Contino, kapela, arhitektonski tip, quinkunks

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: JEDNOBRODNE CRKVE S PAROM KAPELA U ISTRI 17. I 18. STOLJEĆA

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Časopis: Peristil
  Broj: 36
  ISSN: 0553-6707
  Godina: 1993
  Stranice: od 169 do 180
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U studiji su protumačene u Istri 17. i 18. stoljeća česte jednobrodne crkve s parom kapela. Njihova jedna skupina ima par dubokih kapela osvjetljenih prozorima i priključenih nenadsvođnom brodu, tako da crkva ima oblik latinskog križa s patuljastim transeptom. U drugoj skupini su crkve s kapelama u poprečnoj osovini broda. Kapele su plitke i bez vlastitih prozora. One su izvedenice iz kasnopalladijevskog tipa crkve i grade se u drugoj polovici 18. stoljeća.
  Ključne riječi: patuljasti transept, renesansa, barok, palladianizam, crkva, arhitektonski tip, kapela, svod

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: GRAĐEVNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNOG BLOKA U POVIJESNOJ JEZGRI DUBROVNIKA

  Autori:
  Horvat-Levaj, Katarina (13594)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 16
  ISSN: 035 -3437
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: francuski
  Sažetak: Blok omeđen ulicama Od puča, Pracatovom, Između polača iBožidarevićevom pripada pravilnim vlasteoskim blokovimaformiranim tijekom srednjeg vijeka u središnjem dijelu grada.Glavne faze u njegovoj dugoj građevnoj povijesti - planiranisrednjovjekovni urbanistički zahvati, monumentalna renesansna ibarokna rezidencijalna izgradnja te podizanje neintegriranearhitekture u 19. stoljeću - na svojevrstan način predstavljaju umalom cjelokupni razvoj povijesne jezgre Dubrovnika.
  Ključne riječi: povijesna jezgra Dubrovnika,blok,regulacija grada,prostorna organizacija,građevni razvoj,srednjevjekovna čestica,srednjovjekovni prilaz,stambena arhitektura,renesansne i barokne palače,barokni vrt,ambijentalna vrijednost

 10. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: LJETNIKOVAC SORKOČEVIĆ NA LAPADU - izvještaj o istraživanjima u svrhu statičke sanacije objekta

  Autori:
  Fisković, Igor (12040)
  Naručitelj: Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti
  Depo ustanova: HAZU,Zavod za zaštitu spomenika kulture
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje je bilo usmjereno ispitivanju obrade zidnih površinai oslika. Pronađeni su oslici na dva stropna polja te tragovioslika na vertikalnim zidovima dvorane u ljetnikovcu.
  Ključne riječi: ljetnikovac,zidne slike,oslikani drveni strop

 11. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: PALAČA SORKOČEVIĆ (BISKUPSKA), DUBROVNIK

  Autori:
  Fisković, Igor (12040)
  Tenšek, Ivan (49293)
  Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Depo ustanova: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 63
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanjem su utvrđene faze izgradnje i konstrukcijskasvojstva palače, obrada zidnih površina, uključujući oslikanestropove i zidne slike koje su pronađene na zidovima stubišta. Natemelju rezultata istraživanja predložene su smjernice za obnovupalače kao spomenika arhitektonskog nasljeđa.
  Ključne riječi: barok,renesansa,arhitektura,palača,zidne slike stubište,pregradnja
  Ostalo: Autorska arhitektonska dokumentacija svih relevantnihgrađevinskih i restauratorskih nalaza, prikaz razvoja palače, teprikaz arheoloških nalaza novootkrivene crkvice Sv.Kuzme iDamjana - izradio Ivan Tenšek.

 12. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Marija Gorica, župna crkva Sv. Marije od Pohoda

  Autori:
  Cvitanović, Đurđica (72230)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Štok, Sanja (179613)
  BADURINA, ANĐELKO (1486)
  Naručitelj: Regionalni zavod za zaštitu spomenka kulture
  Depo ustanova: Regionalni zavod za zaštitu spomenka kulture
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 61
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: 18 str. teksta, 30 str. grafičkih priloga i fotografija, 13arhitektonskih nactra (snimke postojećeg stanja župne crkve Sv.Marije od Pohoda u Mariji Gorici).

 13. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ČETIRI DUBROVAČKE PALAČE

  Autori:
  Horvat-Levaj, Katarina (13594)
  Tenšek, Ivan (49293)
  Valjato-Vrus, Ivana (679915)
  Tadić, Krešimir
  Naručitelj: Institut za povijest umjetnosti
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 48
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elaborat donosi sažeti tekstualni prikaz, 15 analitičkiharhitektonskih nacrta i 19 fotografija. Obrađene su palačeRanjina, Skočibuha, Trifoni-Đorđić i Pucić.
  Ključne riječi: Dubrovnik, palača, renesansna, barokna

 14. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: ČETIRI DUBROVAČKE PALAČE

  Autori:
  Horvat-Levaj, Katarina (13594)
  Tenšek, Ivan (49293)
  Valjato-Vrus, Ivana (679915)
  Reberski, Ivanka (40513)
  Naručitelj: Rebuild Dubrovnik Fund, SAD
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 46
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U elaboratu su obrađene četiri dubrovačke palače iz razdobljagotike, renesanse i baroka (palače Ranjina, Skočibuha,Trifoni-Đorđić i Pucić), kao i prilog specijalnom katalogu ratomoštećenih dubrovačkih građevina, koji će biti izrađen u Americi usvrhu prikupljanja sredstava za obnovu. Prikazan je građevnirazvoj, valorizacija te stupanj oštećenosti svake pojedinepalače.
  Ključne riječi: Dubrovnik, palača, građevni razvoj, prostorna organizacija, rješenje pročelja, arhitektonska oprema, stupanj oštećenosti,
  Ostalo: autori: Katarina Horvat-Levaj (tekst), Ivan Tenšek i IvanaValjato-Vrus (nacrti), Krešimir Tadić (fotografije), IvankaReberski (koordinator)

 15. Tip rada: Rukopis

  Naslov: BAROKNA REPREZENTATIVNA STAMBENA ARHITEKTURA U DUBROVNIKU

  Autori:
  Horvat-Levaj, Katarina (13594)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tema ovog rada jest povijesno-umjetnička obrada reprezentativnestambene arhitekture nastale u povijesnoj jezgri Dubrovnika urazdoblju od početka barokne obnove grada poslije potresa 1667.pa sve do kraja 18. st. Posebno težište dano je analizitipologije unutrašnjeg prostora (utemeljenoj na organizacijistubišta), nadalje odnosu palača prema starijoj strukturi gradate njihovu stilskom razvoju u okviru šireg prostora istočne obaleJadrana.
  Ključne riječi: Dubrovnik, barokna palača, stambena arhitektura, tlocrt, prostorna organizacija, stubište, oblikovanje vanjštine, stilski razvoj

 16. Tip rada: Rukopis

  Naslov: KASNOPALLADIJEVSKE CRKVE U SJEVEROJADRANSKOJ HRVATSKOJ I VENECIJANSKA TRADICIJA (u tisku prvog broja časopisa Croatian Art History)

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Jezik: engleski
  Sažetak: U studiji je kritički razmotrena crkvena arhitektura 17. stoljeća u Veneciji i pokazano je da se uz Palladijeve arhitektonske ideje nastavljaju i mnogi stariji motivi venecijanske arhitekture, osobito u renesansi obnovljeni romaničko - bizantski quinkunks. Pokazano je kako se u 18. stoljeću oblikuje kasnopalladijevski tip jednobrodne crkve (Gaspari - Massari) te kako se on, neposredno potom (1730.) usvaja na području sjevernojadranske Hrvatske.
  Ključne riječi: Palladijanizam, crkva, arhitektonski tip, quinkunks, barok, kapela

 17. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ATLAS HRVATSKOG BAROKA - CRKVE 17. I 18. STOLJEĆA U ISTRI

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sve crkve u Istri izgrađene ili pregrađene u 17. i 18. stoljeću obrađene su kao samostalne kataloške jedinice. S obzirom na arhitektonska svojstva podijeljene su u tipske skupine. Objašnjene su karakteristike svake tipske skupine i protumačeno je njihovo povijesno porijeklo. Na zemljopisnim kartama prikazana je teritorijalna rasprostranjenost crkava pojedine tipske skupine, te se izrađuju tablice njihove vremenske rasprostranjenosti. Izrađuju se kazala titulara crkava, njihove namjene, građevnih materijala itd.
  Ključne riječi: crkva, stil, arhitektonski tip, renesansa, barok, svod zidani drveni, strop, jednobrodnost, trobrodnost, kapela, pročelje

 18. Tip rada: Rukopis

  Naslov: CRKVA SV.BLAŽA U VODNJANU (u tisku slijedeći broj Bulletina HAZU)

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Analiza arhitektonskih osobina crkve sv. Blaža u Vodnjanu pokazala je da pripada skupini velikih crkava, građenih tijekom 17. i 18. stoljeća po uzoru na venecijansku katedralu (oko 1600.). Neposredni uzor bila je Massarieva župna crkva u Palazzolo sull'Oglio, a projektant Massariev učenik i suradnik B. Maccarouzzi.
  Ključne riječi: trobrodnost, latinski križ, barok, venecijanska arhitektura, G.Massari, B.Maccaruzzi

 19. Tip rada: Rukopis

  Naslov: CRKVE 17. I 18. STOLJEĆA U SJEVERNOJADRANSKOJ HRVATSKOJ (u tisku za 3.svezak knjige "Hrvatska i Europa" izdanja HAZU)

  Autori:
  Marković, Vladimir (27533)
  Jezik: engleski
  Sažetak: U studiji je sintezno prikazana povijest crkvene arhitekture 17. i 18. stoljeća u sjevernojadranskoj Hrvatskoj. Crkve su podjeljene na tipski određene skupine i razmotrene s obzirom na stilske osobine. Pokazan je udio gradskih središta u stilskim promjenama i jaki tradicionalizam arhitektonskog ukusa u malim sredinama, koji se očituje u nastavljanju renesansnih arhitektonskih tema sve do sredine 18. stoljeća. Razmotren je također specifičan položaj tog dijela Hrvatske na razmeđu srednjoeuropske i talijanske arhitektonske tradicije.
  Ključne riječi: crkva, arhitektonski tip, stil, trobrodnost, jednobrodnost, kapela, svod, strop, latinski križ, palladijanizam
  Ostalo:

 20. Tip rada: Ostalo

  Naslov: CRKVA SVETOG SERVOLA U BUJAMA

  Autori:
  Tenšek, Ivan (49293)
  BADURINA, ANĐELKO (1486)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija

 21. Tip rada: Ostalo

  Naslov: GRAĐEVNI RAZVOJ SREDNJOVJEKOVNOG BLOKA U POVIJESNOJ JEZGRI DUBROVNIKA

  Autori:
  Tenšek, Ivan (49293)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija i studije za obnovu

 22. Tip rada: Ostalo

  Naslov: ČETIRI DUBROVAČKE PALAČE

  Autori:
  Valjato-Vrus, Ivana (679915)
  Tenšek, Ivan (49293)
  Vrsta rada: arhitektonski nacrti
  Sažetak: Arhitektonska dokumentacija za 4 dubrovačke palače. Sastoji se odtlocrta, presjeka i pročelja u mjerilu 1:100.

 23. Tip rada: Ostalo

  Naslov: JEDNOBRODNE CRKVE S PAROM KAPELA U ISTRI 17. I 18. STOLJEĆA

  Autori:
  Valjato-Vrus, Ivana (679915)
  Vrsta rada: arhitektonska dokumentacija
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iscrtavanje shematskih tlocrta i grafička obrada za tisak.Obrađeno je devet crkava.
  Ostalo: Arhitektonske snimke na terenu obavio Vladimir Marković.

 24. Tip rada: Ostalo

  Naslov: BAROKNA REPREZENTATIVNA STAMBENA ARHITEKTURA U DUBROVNIKU

  Autori:
  Valjato-Vrus, Ivana (679915)
  Tenšek, Ivan (49293)
  Vrsta rada: izrada arhitektonskih nacrta
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Izrađeni su arhitektonski nacrti baroknih palača u Dubrovniku sprikazima prizemlja, karakterističnog kata i presjeka te glavnihfasada. Na nacrtima su prikazane rekonstrukcije izvornog baroknogstanja. U radu je sudjelovao kao konzultant Ivan Tenšek, dipl.ing.arh.

 25. Tip rada: Ostalo

  Naslov: EPIGRAFIKA

  Autori:
  BADURINA, ANĐELKO (1489)
  Vrsta rada: IŠĆITAVANJE I PRIJEVOD BAROKNIH NATPISA NA CRKVAMA U ISTRI (65)
  Jezik: LATINSKI
  Sažetak: Isčitavanje, razrješivanje kratica i prijevod baroknih natpisa na kamenim pločama koje se nalaze na baroknim crkvama u Istri. Ukupno je obrađeno 65 natpisa.
  Ključne riječi: barok, Istra, natpisi, prijevod


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr