SVIBOR - Projekt broj: 6-02-119

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-119


TIPOLOGIJA BAROKNE ARHITEKTURE U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: MARKOVIĆ, VLADIMIR (28830)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 25
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Komunikacija

Sažetak: Arhitektura baroknog razdoblja jedno je od temeljnih poglavlja Ť hrvatske spomeničke baštine. U tome razdoblju podižu se Ť brojni novi gradovi, dograđuju stare gradske jezgre, u Ť vangradskim se prostorima umnaža reprezentativna stambena Ť arhitektura. U zamahu protureformacije i obnovljene religioznosti Ť grade se brojne nove i pregrađuju stare crkve. Barok je vrijeme Ť oblikovanja modernog hrvatskog teritorija. S obzirom na brojnost Ť spomenika arhitekture i ograničene snage kojima raspolažemo, rad Ť na projektu "Tipologija barokne arhitekture u Hrvatskoj" usmjerio Ť sam na crkvenu arhitekturu. Jer crkva je bila Ť najreprezentativnija arhitektonska vrsta i nosilac temeljnih Ť osobina karakterističnih za starija povijesna razdoblja. U Ť teritorijalnom pogledu rad sam usmjerio na područje Jadranske Ť Hrvatske s ciljem dovršenja rukopisa za knjigu-atlas "Crkve Ť 17. i 18. stoljeća u Istri". Navedena tema nije do sada Ť monografski obrađena. O njoj su pisali malobrojni autori, Ť uvijek u pregledima, zajedno s ostalim umjetničkim vrstama. Ť (Vidi: A.Horvat, R.Matejčić, K.Prijatelj: Barok u Hrvatskoj, Ť Zagreb 1982.) U tim su pregledima navedeni samo stilski Ť karakteristični spomenici kao pojedinačni i međusobno nepovezani Ť primjeri. Zato sam već u naslovu projekta naznačio da ću crkvenu Ť arhitekturu razmatrati na temelju tipskih, a ne stilskih osobina Ť da bih tako ravnomjerno obuhvatio sve, a ne samo stilski Ť karakteristične crkvene građevine baroknog doba u jadranskoj Ť Hrvatskoj.

Ključne riječi: barok,crkva,arhitektonski tip,brod,kapela,zidani svod,drveni svod,strop,građevna konstrukcija,Istra,renesansa

Ciljevi istraživanja: Ciljevi i očekivani rezultati projekta su: 1. Ustanoviti sistem podataka o crkvama 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj na temelju tipskih svojstava njihove arhitekture. 2. Ispitati arhitektonske osobine crkava razvrstanih s obzirom na tipska svojstva. 3. Odrediti ishodišta pojedine tipske skupine, ustanoviti njezine arhitektonske standarde i varijante osobito s obzirom na problematiku "hibridnih" rješenja, nastalih povezivanjem različitih tipskih predložaka. 4. Izraditi vremenske i prostorne karte rasprostranjenosti arhitektonskih tipova za one crkve s područja Hrvatske koje su obuhvaćene projektom. 5. Istražiti crkve koje se ne mogu uključiti u tipske skupine. Radi se o malobrojnim građevinama, koje zbog složenosti svoje arhitekture i visokih tehničkih zahtjeva njezine izgradnje nisu neposredno utjecale na arhitektonsku praksu u Hrvatskoj. 6. Prikupljene podatke o arhitekturi crkava te njihovu obradu provedenu na temelju tipske podjele kompjuterski obraditi. S obzirom na ograničene materijalne mogućnosti istraživanja su bila usmjerena na temu crkvene arhitekture u Istri i Hrvatskom primorju. Uz niz objavljenih znanstvenih radova, rezultat rada na projektu će biti knjiga-atlas "Crkve 17. i 18. st. u Istri".


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ATLAS SVJETSKOG BAROKA
  Naziv ustanove: UNESCO
  Grad: PARIZ, FRANCUSKA


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Ministarstvo za prosvjetu i kulturu RH
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Državna uprava za zaštitu spomenika kulture i prirode
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr