SVIBOR - Projekt broj: 6-02-120

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-120


LIKOVNE POJAVE U HRVATSKOJ UMJETNOSTI 1850 - 1950.


Glavni istraživač: REBERSKI, IVANKA (40513)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 181
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)538-002
teleFaks: 385 (0)537-613

Sažetak: Projekt "Likovne pojave u Hrvatskoj umjetnosti od 1850. do 1950." Ť obuhvaća primarnu dokumentarnu obradu, temeljna istraživanja, Ť (re)interpretaciju i (re)valorizaciju: likovnih pojava, stilsko Ť -morfoloških karakteristika i tendencija, razvoja likovnih Ť institucija, udruženja i manifestacija, posebnih tehnika i Ť disciplina, pojedinih umjetnika i ključnih ličnosti likovnog Ť života zagrebačkog kulturnog kruga, kao i ostalih umjetnučkih Ť središta, u razdoblju od 1850. do 1950. Refleksije tog Ť utemeljiteljskog razdoblja na kasnija suvremena umjetnička Ť kretanja prate se dalje na razini dokumentarne informacije i Ť kritičkog vrednovanja. Naročita je ambicija projekta uspostaviti Ť kriterije i mjerila po kojima se očituje specifičnost sredine, Ť ali i njeno urastanje u europske tokove. Monografski su Ť obrađeni opusa S. Šohaja, E. Kokota, M. Makanca, V. Vralaja, Ť V. Gecana, T. Petrić, A. Krizmanić i J. Seissla. Sintezno su Ť zaokružena tematska područja: slikarstvo XIX. st.; kiparstvo Ť XIX. i XX. st.; razvoj muzeja u Zagrebu; realizmi dvadesetih Ť godina u Hrvatskoj; osječko slikarstvo; scenografija u Ť Zagrebu; oleografija u Hrvatskoj; sakralno slikarstvo i Ť kiparstvo zagrebačke nadbiskupije. Pored monografskih i sinteznih Ť studija, kronoloških pregleda, bio-bibliografske obrade i Ť kritičke reinterpretacije vremenskog i prostornog umjetničkog Ť likovnog okvira projekt će rezultirati znanstvenim informacijama Ť koje će biti uključene u bazu podataka povijesno-umjetničke Ť baštine Hrvatske (19. i 20. stoljeća).

Ključne riječi: likovne umjetnosti 19. i 20. stoljeća, Hrvatska, umjetnička središta, Zagreb, slikarstvo, kiparstvo, grafika, umjetnički obrt, dizajn, umjetnici, umjetnička udruženja, umjetničke grupe, muzeji i galerije, izložbe, kronologija, bio-bibliografija, stilski pravci i tendencije, likovna kritika, teme i žanrovi,

Ciljevi istraživanja: Primarnim istraživanjima i dokumentarnom obradom (najčešće namjenski usmjerenim magister., doktor. i monograf. temama) zaokružit će se baze podataka, a već postojeća i nova građa treba biti znanstveno reinterpretirana u svrhu novih sinteznih pregleda. Samo stanje obrade i nedovoljna utemeljenost znanstvenih spoznaja nameće neke prioritete na razini egzaktne dokumentacije i precizne faktografije. Građa, podaci i dokumentacija koji će se pritom sabrati i pohraniti u relacijsku bazu podataka trajno će riješiti nedostatak temeljne znanstvene faktografije. Kao uži, i vremenski ograničeniji projektni zadatak, sustavno će se ponajprije obraditi "zagrebački likovnikrug" unutar jednostoljetnog raspona, jer je riječ o nacionalnomsredištu i civilizacijskom modelu na kojemu se najbolje moguprimijeniti iskustva stilsko-morfoloških mijena i "oscilacija ukusa". Pojave i događaji u ostalim umjetničkim središtima istodobno će se istraživati i faktografski dopunjavati. Posebnaje ambicija istraživanja uspostaviti kriterije i mjerila pokojima se očituje bilo specifičnost sredine bilo postupno urastanje u univerzalne, europske tokove - dakako s odgovarajućim paralelizmima i pomacima. Horizontalno i vertikalno povezivanje raznih fenomena sagledavanih u širem sociološkom i kulturološkom okružju dati će u nizu separatnih ili objedinjenih studija imonografija, monografskih izložbi i tematskih retrospektiva, zaokruženu sliku ove značajne, i u smislu "moderne"utemeljiteljske epohe hrvatske umjetnosti.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Moderna galerija
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Umjetnički paviljon
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Galerija suvremene umjetnosti
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Atelier Meštrović
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr