SVIBOR - Projekt broj: 6-02-171

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-171


NASELJENJE ZADARSKO-ŠIBENSKOG OTOČJA DO POČETKA 20.ST.


Glavni istraživač: ČAČE, SLOBODAN (7542)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 10
Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Zadar (70)
Odjel/Zavod: Odsjek za povijest
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV 2
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)23 437 111 lok. 248
teleFaks: 385 (0)23 25 882

Sažetak: Multidisciplinarno istraživanje naseljavanja Zadarsko-šibenskog Ť otočja s otokom Pagom provodi se s ciljem (1) verificiranja Ť postojećih mišljenja/hipoteza o naseljenosti i o faktorima koji Ť su uvjetovali znatne oscilacije u naseljenosti i statusu otočja Ť od prapovijesti do početka 20. st. i (2) stvaranja jedinstvene Ť baze podataka koja će poslužiti za daljnja znanstvena i razvojna Ť istraživanja spomenutog otočja. Istraživanja obuhvaćaju različite Ť tragove/ostatke i aspekte naseljavanja koji se proučavaju u Ť kontekstu suodnosa s ekosistemom kroz povijesno vrijeme. Ť Arheološka istraživanja obuhvaćaju registriranje/dokumentiranje Ť nalazišta, uključivo podmorska, uz ograničeno sustavno Ť pretraživanje (po transektima) i sondiranje odabranog nalazišta; Ť s obzirom na relevantnost podataka o okolišu istraživanje prati Ť rad geografa. Istraživanje povjesničara treba upotpuniti Ť postojeća saznanja posebno na planu topografije naseobina te Ť gospodarski relevantnih točaka/područja; posebno se za 19. st. Ť predviđa proučavanje promjena u otočkom društvu. Etnološka Ť ispitivanja upotpunit će postojeću građu i doprinijeti ukupno Ť uspješnijem svladavanju projektnog programa. Istraživanje Ť toponimije rješava pitanja toponomastičke sinkronije i Ť dijakronije doprinoseći podacima potpunijem spoznavanju promjena Ť u naseljenosti i organizaciji otočkog područja.

Ključne riječi: Zadarsko-šibensko otočje, otočke zajednice i okoliš, prapovijest, arheologija rimskog doba, srednjovjekovna povijest i arheologija, novovjeka povijest, geografija, etnografija, toponomastika.

Ciljevi istraživanja: Glavni je cilj istraživanja da se putem koordiniranih istraživačkih postupaka dobije ujednačena baza podataka u pogledu naseljenosti, odnosa prema okolišu, temeljnim aspektima gospodarstva i društvene organizacije u označenom vremenskom rasponu. Ova baza podataka, koja nadopunja postojeći fundus spoznaja, može poslužiti (1) za neposredne razvojne potrebe (prostorno planiranje, vrednovanje spomeničke baštine itd.) i (2) za daljnja istraživanja koja se predviđaju kao nastavak predloženog projekta (kod kojih bi poglaviti cilj bio sustavno pretraživanje pojaseva određenih prioritetom prostornog planiranja odn. znanstvenim interesom. Očekivani rezultati: 1. Izrada i objava iscrpnih katastara arheoloških objekata:(a)gradine, (b) grobne gomile, (c) veći/odredivi antički objekti -zgrade, pristani, kamenolomi, (d) ranosrednjovjekovnefortifikacije i sakralni objekti, (e) podmorski nalazi.2. Iscrpna obrada i objava toponimijske građe. 3. Obrada prostorne organizacije sustava eksploatacije otočja urazvijenom srednjem vijeku. 4. Cjelovite studije društvenih procesa u 19. st. u Pagu i jednojmanjoj otočkoj sredini (Silba). 5. Izrada obuhvatne geografske studije s posebnim obzirom nasociogeografske aspekte i s podlogom za arheološka, povijesna ietnološka istraživanja. 6. Etnološke studije s posebnim obzirom na naseljavanje, uređenjeprostora i tradicionalno gospodarstvo. 7. Priprema i objava pisanih povijesnih izvora (potpuna zbirka relevantnih tekstova do konca 12. st.).


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Arheološki muzej u Zadru
  Tip ustanove: Other
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za zaštitu spomenika kulture u Zadru
  Tip ustanove: Other
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Muzej grada Šibenika
  Tip ustanove: Other
  Grad: 22000 - Šibenik, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr