SVIBOR - Projekt broj: 6-02-203

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-203


IZVORI, STUDIJE I POMAGALA ZA HRVATSKU POVIJEST 7. DO KRAJA 19. STOLJEĆA


Glavni istraživač: KURELAC, MIROSLAV (24822)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 247
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU, Odsjek za povijesne znanosti
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-4569-076

Sažetak: Projekt obuhvaća znanstveno-istraživačke radove koji se odnose na srednjovjekovnu povijest Hrvatske razdoblja do 1526. g. kao i na razdoblje produženog srednjeg vijeka, tj. razdoblje feudalizma i prelazno razdoblje feudalizma u građansko društvo. Težište je projekta na prikupljanju, obrađivanju i objavljivanju povijesne građe te na znanstvenoj interpretaciji u obliku studija, monografija i članaka. Projekt obuhvaća rad na priručnicima (rječnici srednjovjekovnog latiniteta, priručnici izvora, bibliografije i sl.) i to s posebnim obzirom na hrvatsku povijesnu, društvenu, pravnu, političku i kulturnu baštinu. Projekt u spomenutom smislu obuhvaća skupine izvora povezane u cjelinu po njihovim temama, regijama i razdobljima. Prikupljaju se i obrađuju i pripremaju za objavljivanje: isprave, spisi i dokumenti (na hrvatskom, latinskom, talijanskom, njemačkom i sl. jezicima uz potrebne kritičke prijevode i aparat), notarski spisi (Split, Kotor, Zadar), statuti i statutarni propisi gradova i regija, zapisnici gradskih vijeća, podaci o crkvenoj desetini, građa za povijest kaptola u Hrvatskoj, za demografsku povijest, te građa i studije za gospodarsku povijest. Izrađuju se znanstvene studije iz srednjovjekovne i novovjekovne povijesti Hrvatske. Radi se na proučavanju hrvatske historiografije srednjeg i novog vijeka (Toma Arhiđakon, hagiografija, I. Lucić, M. A. Dominis Vrančić, Gradić, Vitez, Vitezović, Smičiklas, Kukuljević, Rački). Posebna se pozornost posvećuje radu na pomoćnim povijesnim znanosti (epigrafija, paleografija, diplomatika, kronologija, sfragistika, heraldika itd.). Predviđa se rad na serijama "Djela pisaca hrvatske povijesti", "Repertorij izvora", "Rječnik srednjovjekovnog latiniteta - Addenda" kao i izdavanje Zbornika Zavoda za povijesne znanosti kao tekuće publikacije.

Ključne riječi: HRVATSKA POVIJEST, DRUŠTVENO-PRAVNO-POLITIČKA I KULTURNA BAŠTINA, SREDNJI VIJEK, FEUDALIZAM, NOVI VIJEK, PRIRUČNICI, POVIJESNI IZVORI, NOTARSKI SPISI, ARHIVI, STATUTI, DALMATINSKI GRADOVI, KAPTOLI, DJELA PISACA HRVATSKE POVIJESTI, HISTORIOGRAFIJA, REPERTORIJ, LEXICON LATINITATIS, TRANSKRIPCIJA, PEČATI, POVELJE, KRONIKE, POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI

Ciljevi istraživanja: Istraživanje povijesti srednjega i novog vijeka odnosno razdoblja feudalizma i prelaza u građansko društvo, prikupljanje građe u svrhu objavljivanja, pripremanje studija i monografija, izrada nužno potrebnih priručnika i pomagala za rad nadovezuje se na rezultate i logični je nastavak dugoročno planiranih istraživanja. Cilj je ovog projekta popuniti prazninu u radu na prijašnjim vrelima objavljivanje kojih će omogućiti daljnji znanstveni rad na hrvatskoj povijesti. Rezultati ovog projekta bit će od koristi prije svega za promaknuće hrvatskih povijesnih rezultata i predstavljat će znatan doprinos uključivanju hrvatske znanosti u Europu.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Repertorium fontium historiae Medii Aevi
  Naziv ustanove: Istituto storico italiano per il Medio Evo
  Grad: Rim - Roma, Italija

 2. Naziv projekta: Sabrana djela J. Križanića i radovi o J. Križaniću
  Naziv ustanove: Centralni gosudarstveni arhiv drevnih aktov
  Grad: Moskva, Rusija

 3. Naziv projekta: Poljska, Hrvatska i južnoslavensko pitanje
  Naziv ustanove: Polska akademia umiejetnosci
  Grad: Krakov, Poljska

 4. Naziv projekta: The Life and Work of Marcus Antonius de Dominis (1560-1624)
  Naziv ustanove: The British Akademy
  Grad: London, Velika Britanija

 5. Naziv projekta: Veleposjedi - imanja Zrinskih i Frankopana
  Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 6. Naziv projekta: Hrvatski i mađarski humanisti 15. i 16. stoljeća
  Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 7. Naziv projekta: 1848. u Hrvatskoj i Mađarskoj
  Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 8. Naziv projekta: Prilozi za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre
  Naziv ustanove: Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 3. Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Debrecen, Mađarska

 4. Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Szeged, Mađarska

 5. Naziv ustanove: Historijski institut Mađarske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Nagy Kanisza, Mađarska

 6. Naziv ustanove: Institut fur Geschichte - Abteilung Zudosteuropa
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Graz, Austrija

 7. Naziv ustanove: Europaischen Akademie
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Otzenhausen, Njemačka

 8. Naziv ustanove: Centre de recherche en litterature comparee Universite Paris Sorbonne
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Pariz, Francuska

 9. Naziv ustanove: Povijesni institut Bugarske Akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Sofija, Bugarska

 10. Naziv ustanove: Historijski institut Poljske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Varšava, Poljska

 11. Naziv ustanove: Historijski institut Poljske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Krakov, Poljska

 12. Naziv ustanove: Historijski institut Poljske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Poznan, Poljska

 13. Naziv ustanove: Centralni gosudarstveni arhiv drevnih aktov
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Moskva, Rusija

 14. Naziv ustanove: Historijski institut Ruske akademije
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Moskva, Rusija

 15. Naziv ustanove: Arhiv Ruske akademije
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Sankt Petersburg, Rusija

 16. Naziv ustanove: Istituto storico italiano per il Medio Evo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Rim - Roma, Italija

 17. Naziv ustanove: Central European University - the Department of Medieval Studies
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 18. Naziv ustanove: The British Academy
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: London, Velika Britanija

 19. Naziv ustanove: British Museum Library
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: London, Velika Britanija

 20. Naziv ustanove: Muzej Sveti Ivan Zelina
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Zelina, Hrvatska

 21. Naziv ustanove: Ministarstvo uprave Republike Hrvatske - povjerenstvo
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 22. Naziv ustanove: Filozofski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 23. Naziv ustanove: Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 20000 - Dubrovnik, Hrvatska

 24. Naziv ustanove: Public Record Office
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: London, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr