SVIBOR - Projekt broj: 6-02-234

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-234


Odnosi Hrvatske i Italije 1941.-1943.


Glavni istraživač: SCOTTI, NEVA (56026)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.10.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Prirodoslovno-matematički fakultet, Prirodoslovni odjeli, Zagreb (119)
Odjel/Zavod: Fizički odjel Zavod za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti
Adresa: Bijenička 32
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 4555 730
teleFaks: 385 (0)1 4555 730

Sažetak: U proteklom razdoblju istraživanje je obuhvatilo genezu i razvoj hrvatsko-talijanskih odnosa (1941-1943) i pojašnjenje pojave separatističke koncepcije u rješavanju hrvatskog pitanja do njenog ostvarenja 10.travnja 1941. Analiziran je karakter odnosa novostvorene Nezavisne države Hrvatske (NDH) i fašističke Italije do sklapanja graničnih tzv. Rimskih ugovora od 18.svibnja 1941, sklopljenih između B. Mussolinija i dr. A. Pavelića. Argumentizirano su objašnjeni uzroci nastanka Rimskih ugovora s naglaskom na pretenzije talijanskog nacionaliredentizma i fašizma prema istočnoj obali Jadrana, te posljedice Rimskih ugovora kao i talijanska politika slabljenja NDH s osnovnim ciljem njenog potpunog potčinjavanja interesima Italije (do sloma fašizma). Iznijeta je građa o talijanskoj okupaciji i aneksiji hrvatskih područja i dan kontinuiran uvid u okupacionu politiku fašističke Italije do sloma fašizma.

Ključne riječi: nacionalizam, separatizam, iredentizam, fašizam, revizionizam, NDH, Rimski ugovori, okupacija, aneksija, reokupacija, ekspanzija, pretenzije, ustanak, otpor, slom

Ciljevi istraživanja: Istaknuti nove stavove i donijeti novi sud o vrlo složenim odnosima između Hrvatske i Italije uoči i nakon potpisa Rimskih ugovora.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr