SVIBOR - Projekt broj: 6-02-254

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-254


PRAPOVIJESNI NAKIT U HRVATSKOJ OD 13.-6.ST.P.N.E.,TIPOLOGIJA I RADIONICE


Glavni istraživač: GLOGOVIĆ, DUNJA (13583)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 25.12.94.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Institut za arheologiju, Zagreb (197)
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 537 669

Sažetak: Obrada pojedinih oblika nakita i nakitnih dijelova odjeće Ť kasnogabrončanoga doba u Hrvatskoj započet će monografijom o Ť fibulama izIstre i Dalmacije u seriji Praehistorische Ť Bronzefunde. Katalogje skoro gotov, a izrada tipologije je u Ť toku. U pripremi jeopsežan rad o zatvorenim nalazima kasnoga Ť brončanoga doba odnosnoranoga željeznoga doba u Dalmaciji.

Ključne riječi: Brončanodobni nakit; fibule; ostave; grobne cjeline

Ciljevi istraživanja: Cilj je rada na projektu potpuna sistematizacija podataka imonografska obradba pojedinih oblika prapovijesnoga metalnoganakita, za početak fibula iz Istre i Dalmacije. Detaljni katalognalaza s preciznim podacima o arheološkim nalazištima podloga suza kronologiju i kulturologiju kasnoga brončanoga i mlađegaželjeznoga doba u Hrvatskoj. Novi rezultati dobijeni analizomprikupljenih podataka ili novih arheoloških nalaza publiciraju seu toku rada na projektu u stručnoj arheološkoj literaturi.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Arheološki muzej Istre
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 52000 - Pula, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr