SVIBOR - Projekt broj: 6-02-312

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-02-312


HABSBURŠKE, MLETAČKE I OTOMANSKE ZEMELJE U EUROPSKOJ POVIJESTI


Glavni istraživač: ROKSANDIĆ, DRAGO (177416)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.93.

Ukupno radova na projektu: 21
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatsku povijest
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 20 152, 424 945
teleFaks: 385 (0)1 513 834
E-mail: droksand@filozof.ffzg.hr

Sažetak: Projekt je utemeljen u nizu razmjerno autonomnih kritičkih Ť čitanja raspoloživih monografija i sinteza te zbirki objavljenih Ť izvora iz povijesti habsburških, mletačkih i otomanskih zemalja u Ť novom vijeku, s težištima na pojavama i procesima u: (a) Ť demografiji, (b) prostoru, (c) društvu, (d) ekonomici, (e) Ť kulturi, (f) vjeri, (g) državi i politici itd. U daljnjem radu je Ť predviđeno istraživanje identificiranih pojava i procesa u Ť različitim vrstama međuodnosa i u njihovu europskom kontekstu. Ť Imajući u vidu prostorna razgraničenja, jedno od težišta Ť istraživanja je i novovjekovno sučeljavanje habsburških, Ť mletačkih i otomanskih struktura moći i dominantnih kulturnih Ť obrazaca u hrvatskom prostoru.

Ključne riječi: Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Otomansko Carstvo, Hrvatska, Novi vijek, demografija, društvo, ekonomika, kultura, vjera, država, politika, ratovi, europska poluperiferija, refeudalizacija, migracije, protomodernizacija, nacionalna integracija, nacionalne ideologije

Ciljevi istraživanja: Cilj je projekta doprinijeti znanstveno primjerenijem utemeljivanju rada na europskoj i svjetskoj povijesti Novoga vijeka na Katedri za opću povijest Novoga vijeka Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, potom, u interpretativnom smislu, boljem poznavanju komparativne historije ova tri civilizacijska kruga i na kraju, boljem razumijevanju europskog konteksta novovjekovne hrvatske povijesti.


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Predavanja na Katedri za opću povijest novoga vijeka u 1993./94. "Habsburške zemlje, Osmansko Carstvo i Mletačka Republika u europskoj povijesti 16. i 17. stoljeća", te seminar "Mediteran i Panonija u 16. i 17. stoljeću"
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): Drago Roksandić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 21.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr