SVIBOR - Projekt broj: 6-03-019

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-019


SABRANA DJELA (KRITIČKO IZDANJE) MILANA BEGOVIĆA


Glavni istraživač: MAŠTROVIĆ, TIHOMIL (29730)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
Adresa: Opatička 18
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 27-73-52, 27-48-84

Sažetak: Cjelovit opus hrvatskog književnika Milana Begovića, nezaobilazan i presudan za relevantnu ocjenu hrvatske književnosti u razdoblju hrvatske moderne i razdoblju između dva svjetska rata, nikada zapravo nije bio predočen u jednom izdanju, a pogotovo ne uz kritičku, znanstvenu obradbu u obliku sabranih djela. Znanstveno priređena sabrana djela Milana Begovića temeljni su preduvjet cjelovitog sagledavanja značaja i uloge tog pisca u hrvatskoj književnosti, te neophodni predložak za sve buduće književnopovijesne, književnokritičke, književnoteorijske, komparatističke, stilističke, filološke, ukratko, književnoznanstvene ocjene stvaralačkog opusa tog istaknutog hrvatskog pisca. Ujedno, kritičko izdanje Sabranih djela Milana Begovića, zahvaljujući svojoj znanstvenoj akribiji, te čitavom nizu potpuno originalnih metodoloških rješenja s obzirom na njihove tekstološke odrednice, vrijedan su doprinos hrvatskoj filologiji, napose njezinoj poddisciplini - tekstologiji.

Ključne riječi: Milan Begović, hrvatska književnost, povijest hrvatske književnosti, hrvatska moderna, hrvatska književnost između dva rata, drama, poezija, roman, novela, članci, kritike, feljtoni, intervjui, korespondencija, biografija, bibliografija

Ciljevi istraživanja: Cilj imenovanog znanstvenog istraživanja jest da, uz obligatno korištenje znanstvene metodologije, priredi cjelokupni pisani stvaralački opus hrvatskog književnika Milana Begovića, s ciljem da čitateljima i stručnjacima iz oblasti znanosti o književnosti i njoj srodnih disciplina, pruži autentičan, originalan piščev tekst, te da pokazajući cjelovit književni opus Milana Begovića ukaže na opseg i genezu književnog stvaranja istaknutog hrvatskog pisca. Jedino na taj način stvorit će se neophodni preduvjeti za buduća znanstvena istraživanja književnikovog umjetničkog opusa, te za sagledavanje značaja Milana Begovića u korpusu hrvatske književnosti i kulture uopće, s jedne strane, a s druge - preko znanstvenog kritičkog aparata korištenog u predloženom istraživanju, znatno će se pridonijeti teoretskom definiranju hrvatske tekstologije kao važne filološke znanstvene discipline, na predlošku stvaralačkog opusa istaknutog hrvatskog pisca s konca XIX. i iz prve polovice XX. stoljeća. Pritom valja naglasiti i to da cjeloviti umjetnički opus Milana Begovića, tog najcenzuranijeg pisca u našoj književnosti, nikada nije predočen u jednom izdanju, a pogotovo ne na kritički i znanstveni način, uz primjenu konzistentnog znanstveno-metodološkog aparata u kritičkom izdanju sabranih djela, kako će to biti učinjeno u okviru rada na imenovanom znanstvenom istraživanju.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 03.01.80
Informacije: svibor@znanost.hr