SVIBOR - Projekt broj: 6-03-039

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-039


SINTAKTIČKE FUNKCIJE U ENGLESKOM, NJEMAČKOM, I MAĐARSKOM JEZIKU


Glavni istraživač: KUČANDA, DUBRAVKO (45566)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 18
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: Katedra za engleski jezik i književnost
Adresa: L. Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
Telefon: 385 (0)31 121-508 (ku}ni)
teleFaks: 385 (0)31 126-757

Sažetak: Istraživale su se sintaktičke funkcije subjekt, direktni objekt i indirektni objekt u engleskom, njemačkom, hrvatskom i mađarskom jeziku u svrhu karakterizacije tih jezika s obzirom na tipološke parametre kao što su pragmatički nasuprot gramatičkom redu riječi, prozirno nasuprot neprozirnom kodiranju semantičkih funkcija i nominativno-akuzativna nasuprot apsolutivno-ergativnoj sintaksi. U istraživanju se koristila metodologija funkcionalno tipoloških istraživanja i teorije prototipova. Težište je bilo na interakciji morfosintaktičkih, semantičkih i pragmatičkih faktora u opisu sintaktičkih funkcija. U istraživanju se pošlo od hipoteze da se genetski srodni jezici (engleski i njemački) nužno ne služe istom strategijom za preslikavanje semantičkih na sintaktičke funkcije i da genetski nepovezani jezici mogu biti u tom pogledu sličniji nego što se do sada pretpostavljalo (npr. njemački i hrvatski kao predstavnici indoeuropske skupine jezika i mađarski kao predstavnik ugro-finske skupine jezika).

Ključne riječi: sintaktičke funkcije, subjekt, objekt, sintaksa, semantika, pragmatika, tipologija, teorija prototipova, genetska srodnost, transparentnost, engleski, njemački, hrvatski, mađarski.

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja bio je ispitivanje interakcije morfoloških, sintaktičkih, semantičkih i pragmatičkih faktora u opisu sintaktičkih funkcija subjekt, direktni objekt i indirektni objekt u tri indoeuropska jezika (engleski, njemački, hrvatski) i jednom ugrofinskom jeziku (mađarski) u svrhu njihove karakterizacije s obzirom na tipološke parametre kao što su pragmatički nasuprot gramatičkom redu riječi, prozirno nasuprot neprozirnome kodiranju semantičkih funkcija inominativno-akuzativna nasuprot apsolutivno-ergativnoj sintaksi.Postoje indicije da je njemački (zapadnogermanski jezik) po svojim tipološkim karakteristikama sličniji slavenskim jezicima kao što su hrvatski i ruski nego svom bliskom srodniku engleskom. Predloženo istraživanje ima tri osnovne svrhe. Prvo, na osnovi jedinstvene metodologije istraživanja dat će se deskriptivno adekvatan opis sintaktičkih funkcija u svakome od ispitivanih jezika. Drugo, rezultati istraživanja bit će međusobno komparabilni i moći će se koristiti za kontrastivnu analizu bilo koja dva od četiri jezika uključena u istraživanje. Treće,rezultati istraživanja mogu se koristiti i u svrhu tipološke karakterizacije ispitivanih jezika. Svaka od ovih stavaka može predstavljati i cjelinu za sebe, a može istovremeno poslužiti kao osnovica za komparaciju s drugim jezicima bilo u okviru kontrastivne lingvistike bilo u okviru tipoloških istraživanja.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.03.96
Informacije: svibor@znanost.hr