SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-049

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-049


Broj radova citiranih u CC: 9
Broj ostalih radova: 60
Ukupno objavljenih radova: 69


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Languages in Contact and Contrast

  Urednici
  Ivir, Vladimir (17543)
  Kalogjera, Damir
  Izdavač: Mouton de Gruyter
  ISBN: 3-11-012574-9
  Godina: 1991
  Broj stranica: 502
  Jezik: engleski
  Sažetak: Knjiga sadrži radove 42 strana i domaća autora o raznim temama spodručja kontaktne i kontrastivne lingvistike, a posvećena jeprof.dr. R. Filipoviću o njegovu sedamdesetom rođendanu.
  Ključne riječi: jezici u kontaktu, kontrastivna analiza, jezično posuđivanje, tipologija jezika, usvajanje jezika

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Prevedenice - jedan oblik neologizama

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  ISBN: ISSN0351-3300
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 205
  Broj referenci: 229
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: omski i prihološki; prisutan je međutm u velikoj mjeri i tzv.'lingvistički snobizam'.
  Ključne riječi: prevedenice, kategorije, identifikacija, podrijetlo, morfologija, tvorba riječi, jezični purizam

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Contrastive Methods in Contact Linguistics

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Urednici
  Ivir, Vladimir (17543)
  Kalogjera, Damir
  Izdavač: Mouton de Gruyter
  ISBN: 3-11-012574-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 237 do 245
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Članak ispituje status kontaktne lingvistike kao znanstvenedicipline sa stajališta njezine metodologije. Predmet tediscipline je jezično posuđivanje, a njezina najproduktivnijametoda je kontrastivna metoda.
  Ključne riječi: jezično posuđivanje, jezični dodir, kontaktna lingvistika, kontrastivna lingvistika, tertium comparationis, razina analize

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: How to use my Dictionary 'Rječnik anglicizama u hrvatskom ili srpskom' even if you do not know Croatian

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Izdavač: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: N
  Ključne riječi: phraseological synonymy, synonymous strings describing man's appearence, volume of phraseologisms, phonetic word, word-group, sentence, phraseological composition, phraseological antonymy

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Švedski u švengleskom - still going strong

  Autori:
  Antunović, Goranka (10034)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  ISBN: 0351-3300
  Godina: 1992
  Stranice: od 207 do 257
  Broj referenci: 79
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: names of bars, extralinguistic factors, economic andpsychological reasons, prestige language, 'linguistic snobbery'
  Ključne riječi: tičke varijante, kvantitativne varijante, leksičke varijante, variranje komponenata nesinonima

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Some problems in compiling an etymological dictionary of anglicisms

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Urednici
  Winter, Werner
  Izdavač: Mouton de Gruyter
  ISBN: 3-11-013257-5
  Godina: 1995
  Stranice: od 127 do 143
  Broj referenci: 21
  Jezik: engleski
  Sažetak: Da bi ses sastavio nov tip rječnika anglicizama u europskim jezicima trebalo je definirati njegovu novu koncepciju i novu strukturu. Nov rječnik anglicizama polazi od engleskog izvora i analizira njegovu adaptaciju na ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj razini. Ta analiza polazi od nove teorije jezika u kontaktu koja uvodi tri tipa transfonemizacije, tri stupnja transmorfemizacije i pet kategorija adaptacije značenja. Sve su te inovacije izvedene od osnovnog razlikovanja primarne od sekundarne adaptacije.
  Ključne riječi: adaptacija anglicizama, transfonemizacija, transmorfemizacija, adaptacija značenja, primarna adaptacija, sekundarna adaptacija
  Ostalo: .

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Linguistic purism versus linguistic borrowing in a changing Europe

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Urednici
  Sornig, K.
  Izdavač: Institut za lingvistiku Sveučilišta u Grazu
  Godina: 1995
  Stranice: od 53 do 61
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Analiza anglicizama u europskim jezicima pokazala je da se europski jezici ne razlikuju u njihovoj upotrebi anglicizama. U članku se iznosi borba izmežu dviju općih tendencija u jezicima: potpuna sloboda preuzimanja stranih riječi prema jezičnom purizmu (opoziciji preuzimanja stranih riječi). Usporežena je situacija u Francuskoj gdje se zakonom zaustavlja upotreba anglicizama i situacija u Hrvatskoj u kojoj borbu protiv anglicizama vode lingivisti-puristi. U Njemačkoj se strane riječi upotrebljavaju po principu ako su potrebne onda se mogu upotrijebiti. U zaključku članka ističe se da u novoj Europi postoje uvjeti i potreba da se upotrebljavaju strane riječi (i anglicizmi) pa se predlađe da se u novoj Europi prepusti govornicima da upotrebljavaju anglicizme kad god su potrebni
  Ključne riječi: posuživanje engleskih riječi, potpuna sloboda posuživanja, purizam, anglicizmi u francuskom, anglicizmi u hrvatskom, anglicizmi u njemačkom

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Porijeklo anglicizama: etimologija i razvoj

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  Broj: 34
  ISSN: 0449-363X
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 75 do 85
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Da bi definirao podrijetlo i razvoj anglicizama, autor uvodi dvastupnja etimologije: prvi je primarna - povijesna - etimologija,a drugi sekundarna etimologija. Ova potonja je izvor anglicizama,tj. engleska riječ koja se razvija u anglicizam. Sekundarnaetimologija je usko vezana uz adaptaciju izvorne riječi uanglicizam. Ta se adaptacija vrši na četiri razine: ortografskoj,fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj. Autor uvodi novudistinkciju između anglicizama koji su se razvili izravno od nekeengleske riječi i onih koji su nastali od izvora oblikovanih odstranih elemenata.
  Ključne riječi: podrijetlo anglicizama, primarna i sekundarna etimologija

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Metonimija u funkciji formiranja anglicizama u evropskim jezicima

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 63 do 72
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor analizira one anglicizme u evropskim jezicima koji suoblikovani prema tipovima metonimije: izumi i otkrića dobivajuime prema zaslužnoj osobi, a različiti proizvodi i predmeti premamjestu na kojem su nastali. U pet tablica autor donosi pet grupaengleskih apelativa koji su - u skladu s načelima prilagodbemodela u repliku - prešli u anglicizme i to u šest evropskihjezika.
  Ključne riječi: anglicizmi, metonimija, apelativi, izumi, otkrića

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neposredni jezični dodiri u hrvatskim dijalektima u SAD

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: Senjski zbornik
  Broj: 18
  ISSN: 0582-673
  Volumen: 18
  Godina: 1991
  Stranice: od 31 do 40
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autorova analiza kontakata između hrvatskih dijalekata u SAD iameričkoga engleskog pokazuje da je taj kontakt mnogo prisniji iintimniji što rezultira promjenama uvjeta transfera. U takvimdodirima jezik koji posuđuje može primiti i gramatičke strukturejezika davaoca što može utjecati na sintaktičku normu jezikaprimaoca. Nove promjene koje se istražuju u projektu rezultat su,prema autoru, neposrednoga posuđivanja. Očiti je zaključakanalize da se neposredno posuđivanje može istraživati na petrazina - dakle, jednoj više nego kod neposrednoga posuđivanja.
  Ključne riječi: hrvatski dijalekti, američki engleski, neposredno posuđivanje, utjecaj na sintaksu

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hrvatski dijalekti kao oznaka hrvatskog etničkog identiteta u SAD

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 5
  ISSN: 0353-8559
  Godina: 1992
  Stranice: od 185 do 193
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Autor raspravlja o problemu koji je često prisutan usociolingvistici: veza između jezika i etniciteta. Održanje etničkoga identiteta ovisi o nekoliko čimbenika, od kojih jejedan jezik. Nemoguće je odvojiti gubljenje jezika ili njegovoočuvanje od očuvanja etniciteta. Hrvatski Amerikanci pripadaju onim Amerikancima koji se snažno identificiraju sa svojom etničkom pozadinom. Autor donosi rezultate svojih istraživanjatriju kompaktnih grupa Hrvata u SAD koje su se uspješno borile dabi sačuvale svoje dijalekte, a time i svoj hrvatski etnicitet.
  Ključne riječi: etnički identitet, jezik, dijalekt, gubljenje jezika, očuvanje jezika

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: 'Super-' kao element hibridnih složenica

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Časopis: Radovi Zavoda za slavensku filologiju
  Broj: 27
  ISSN: 0514-5090
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 169
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: 'Super-' je jedan od vrlo čestih stranih elemenata u hibridnimsloženicama u hrvatskom i drugim jezicima. Najčešće seupotrebljava kao pojačajni prefiks i nedvojbeno je vrloproduktivan. Premda je izvorno latinskoga podrijetla, postao jevrlo aktivan u tvorbi riječi u brojnim jezicima zahvaljujućiengleskom utjecaju. Brojni primjeri pokazuju da je osimkvantitativnoga značenja (koje se očito upotrebljava sve rjeđe,'super-' razvio i vrlo snažno kvalitativno značenje.
  Ključne riječi: prefiks 'super-', hibridne složenice, tvorba riječi, engleski utjecaj, kvantitativno i kvalitativno značenje

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Semantičke posuđenice iz engleskog u francuskom jeziku

  Autori:
  Zergollern-Miletić, Lovorka (145242)
  Časopis: Radovi Zavoda za slavensku filologiju
  Broj: 27
  ISSN: 0514-5090
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 137 do 143
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se određuje pojam semantičke posuđenice. Taj se pojamilustrira nekim od brojnih primjera semantičkih posuđenica izengleskog u francuskom jeziku. Semantičke posuđenice uspoređujuse zatim s prevedenicama i naposljetku se predlaže da se one uskladu s teorijom jezika u kontaktu Rudolfa Filipovića nazovuproširenjem značenja u obrnutom smjeru.

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kolokacije i leksičko značenje

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  Broj: 20
  ISSN: 0449-363X
  Volumen: 20-1
  Godina: 1992
  Stranice: od 181 do 189
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se raspravlja o pojmu kolokacije, o odnosu izmeđuprototipnog, ne-specificiranog značenja izolirane riječi injegove semantički specificirane aktualizacije u svakom pojedinomkolokacijskom sklopu, te o leksikografskoj obradi kolokacija ujednojezičnim i dvojezičnim rječnicima.
  Ključne riječi: kolokacija, leksičko značenje, obrada kolokacija u rječnicima

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki problemi prezentacije frazeologizama u frazeološkim i općim rječnicima

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 0449-363
  Volumen: 20-1
  Godina: 1992
  Stranice: od 323 do 331
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pri leksikografskoj prezentaciji frazeološke građe autorirječnika nailaze na čitav niz najrazličitijih problema. Kako sepojam frazeologizma definira vrlo različito već sam opseg građekoja će ući u neki frazeološki rječnik ili će se u općem rječnikupojaviti pod odrednicom 'fraza' pokazuje autorovo poimanje ovogajezičnog segmenta. U ovom se članku pokušava upozoriti na oneaspekte prezentacije frazeologizama u rječnicima, koji su ponekadzanemarivani: bilježenje registra, morfosintaktička ograničenja,podrijetlo frazeologizma i etimološka obrada, primjeri itd.
  Ključne riječi: frazeologizam, registar, morfosintaktička ograničenja, podrijetlo, etimologija, primjeri, količina informacija

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Morfološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku

  Autori:
  Sočanac, Lelija (108803)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 0449-363
  Volumen: 20-1
  Godina: 1992
  Stranice: od 413 do 424
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Talijanski je jedan od evropskih jezika u kojima se engleskielement proučava unutar projekta "Engleski element u evropskimjezicima". Na temelju teorije jezika u kontaktu i prikupljenogkorpusa izvršena je analiza engleskog elementa u talijanskomjeziku na morfološkoj razini.
  Ključne riječi: anglicizmi u talijanskom, morfološka adaptacija, importacija, supstitucija

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: On the Non-Algorithmic Nature of Translation Theory

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia
  Volumen: 36-7
  Godina: 1991
  Stranice: od 85 do 91
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: Elementi prijevodnoga procesa - izvanjezični sadržaj, sustaviizvornoga i ciljnoga jezika, jezične osobnosti izvornogaodašiljaoca, prevodioca kao primaoca i odašiljaoca, te krajnjegaprimaoca, zatim komunikacijski kanal, i mehanizam povratne spregeizmeđu odašiljaoca i primaoca - čine nemogućom teoriju prevođenjau algoritamskom obliku.
  Ključne riječi: pojam teorije, prijevodni proces, ekvivalencija, izvanjezični sadržaj, odašiljalac, primalac, komunikacijski kanal, povratna sprega

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lingvistička sastavnica teorije prevođenja

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 93 do 101
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Mjesto lingvistike u teoriji prevođenja ovisit će o tome kakodefiniramo prevođenje, kako definiramo lingvistiku i kakodefiniramo teoriju. Članak prikazuje komunikacijski modelprevođenja i faktore koji tvore kontekst prijevodne situacije, teispituje koji su dijelovi modela i faktori podložni kojoj vrstilingvističke analize.
  Ključne riječi: pojam teorije, teorija prevođenja, lingvistička teorija, kontekst situacije, komunikacijski model, izvorni jezik, ciljni jezik

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Milena Žic Fuchs, Znanje o jeziku i znanje o svijetu: Semantička analiza glagola kretanja u engleskom jeziku

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 385 do 388
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Languages in Contact and Contrast, Essays in Contact Linguistics, edited by Vladimir Ivir and Damir Kalogjera, Mouton de Gruyter, Berlin - New York 1991

  Autori:
  Prohaska-Kragović, Miljenka (100183)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 389 do 395
  Jezik: hrvatski

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sinonimni nizovi frazeologizama kojim se opisuje čovjekova vanjština (na materijalu hrvatskog i ruskog jezika)

  Autori:
  Fink-Arsovski, Željka (125304)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 1
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 22
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 27
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Korpus sadrži 91 frazeologizam hrvatskog i ruskog jezika kojimase opisuje čvjekova vanjština. U prvom se dijelu članka određujenjihova struktura, a u drugom se analizira značenje 11 sinonimnihnizova. The pap
  Ključne riječi: frazeološka sinonimija, sinonimni nizovi kojima se opisuje čovjekova vanjština, opseg frazeologizma, fonetska riječ, skup riječi, rečenica, sastav frazeologizma, frazeološka antonimija

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tipovi adjektivnih frazeologizama (na materijalu ruskog i hrvatskog jezika)

  Autori:
  Fink-Arsovski, Željka (125304)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 0449-3633
  Volumen: 20-1
  Godina: 1992
  Stranice: od 20 do 21
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Adjektivni frazeologizmi upozoravaju na ljudske karakteristike isvojstva raznih predmeta ili pojava. Njihovo je značenje običnoizraženo pridjevom. U rečenici imaju funkciju atributa ili dijelapredikata. U zavisnosti od njihove strukture, glavne komponente iznačenja dijelimo ih na tri grupe: prave, značenjske (semantičke)i strukturne adjektivne frazeologizme.
  Ključne riječi: kategorijalno značenje frazeologizama, analiza adjektivnih frazeologizama, strukturni aspekt, sintaktički aspekt, semantički aspekt, tri tipa adjektivnih frazeologizama, pravi adjektivni frazeologizmi, značenjski adjektivni frazeologizmi, strukturni adjektivni frazeologizmi

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Transpozicije uvjetovane rečeničnom funkcijom leksičke jedinice

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)
  Časopis: Prevoditelj
  Broj: 57
  ISSN: 0352-2806
  Godina: 1992
  Stranice: od 2 do 7
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se nalizira lingvistička pojava transpozicija vrsta riječiu prevođenju. Postoje dva pojavna oblika transpozicije:transpozicije uvjetovane morfo-sintaktičkim ili semantičkimkarakteristikama izdvojene leksičke jedinice i one koje suuvjetovane funkcijom riječi ili njezinim sintaktičkim položajemunutar rečenice. U ovom se radu analiziraju transpozicijeadverbijalnih funkcija i njihovi prijevodni ekvivalenti uengleskom jeziku.
  Ključne riječi: morfosintaktičke i semantičke karakteristike, leksička jedinica, adverbijalne funkcije

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Transpozicije vrsta riječi u prevođenju

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)
  Časopis: Prevoditelj
  Broj: 53
  ISSN: 0352-2806
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 6
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se analiziraju transpozicije atributivnih funkcijaleksičke jedinice.

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Transfonemizacija u rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Menac, Antica
  Časopis: Suvremena lingvistika
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 35-6
  Godina: 1993
  Stranice: od 59 do 75
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U izradi rječnika anglicizama jedna od četiri razine na kojima se vrši analiza adaptacije anglicizama jest fonološka. Ta se adaptacija zove transfonemizacija i javlja se u tri tipa: nultoj, kompromisnoj i slobodnoj. Kako se fonološki sustavi engleskog i ruskog jezika znatno razlikuju na toj razini, trebalo je taj dio teorije jezika u kontaktu primijeniti u tom rječniku i riješiti probleme koji se javljaju na toj razini. Glavna su pitanja koja je trebalo raspraviti razlike u broj i vrsti fonema te kako se u toj situaciji primijenjuje transfonemizacija. Sva rješenja te analize primijenjuju se u radu na Rječniku anglicizama u ruskom.
  Ključne riječi: adaptacija anglicizama, fonološka razina, transfonemizacija, engleski fonemi, ruski fonemi, anglicizmi u ruskom

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Iseljeni Gorani sačuvali su svoj hrvatski etnički identitet u SAD-u više od sto godina.

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  Broj: 2
  ISSN: 1330-268X
  Volumen: I
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 28
  Broj referenci: 17
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prvi hrvatski iseljenici iz Gorskog Kotara došli su u SAD krajem 19. stoljeća i nastanili se u Strawberry Hillu jednom dijelu grada Kansas City, u drđavi Kansas. Đivjeli su okupljeni u Strawberry Hillu gdje su govorili svojim dijalektom, čuvali su svoje stare običaje iz Hrvatske, podigli su svoju hrvatsku crkvu, školu, obdanište i društveni dom. Time su sačuvali sva tri faktora koji potvržuju etnički identitet: jezik, odgoj i kulturu. Na taj su se način odrđali goranski dijalekt i materinski govori pojedinih dijelova Gorskog Kotara (iz Čabra, Delnica, Lukovdola, Ravne Gore, Ribnika i dr.
  Ključne riječi: hrvatski iseljenici u SAD, Gorani i njihov dijalekt, čuvanje starih običaja iz Hrvatske, etnički identitet, faktori etničkog identiteta: jezik, odgoj, kultura, materinski govori iz Gorskog Kotara.

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kako hrvatski leksikografi gledaju na probleme izradbe hrvatskih jednojezičnih rječnika

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 0449-363X
  Volumen: 22-3
  Godina: 1994
  Stranice: od 17 do 27
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Posljednjih deset godina hrvatski leksikografi su na nekoliko skupova i simpozija raspravljali su neke opće leksikografske probleme. Tek na simpoziju odrđanom god. 1992. doneseni su neki prijedlozi i zaključci koji mogu direktno utjecati na rad na izradi novih jednojezičnih rječnika. Mnogi zaključci i prijedlozi kako treba sastaviti nov jednojezični rječnik hrvatskoga jezika pomoći će budućim leksikografima, autorima novih jednojezičnih rječnika hrvatskoga jezika.
  Ključne riječi: prvi povijesni rječnici, Akademijin rječnik, počeci jednojezične hrvatske leksikografije, leksikologija i leksikografija na znanstvenim skupovima, odabir leksičkog blaga, normativni aspekt, akcentuacija, leksikografska prezentacija

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cultures in Contact Through Translation

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: The Bridge
  Broj: 3
  ISSN: 0351-0619
  Godina: 1994
  Stranice: od 68 do 69
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku se prikazuju postupci koji omogućuju dodire kultura uz pomoć prevoženja i prijenos kulturnih informacija prevoženjem. Ti postupci uključuju posuživanje, definiranje, doslovno prevoženje, supstituciju, ispuštanje, leksičke novotvorine.
  Ključne riječi: prevoženje, kultura, kulturni dodiri, prijevodni postupci

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevodilac kao korisnik rječnika: Leksikografija i prevoženje

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Časopis: Rječnik i društvo
  ISSN: 953 -154-
  Godina: 1993
  Stranice: od 141 do 146
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak razmatra organizaciju rječničkih natuknica u dvojezičnom rječniku sa stajališta potreba prevodioca. Govori se o semantičkoj obradi leksičkih jedinica (raščlambi značenja), kolokacijskim sklopovima u koje leksičke jedinice ulaze, kulturološkim informacijama potrebnim u dvojezičnom rječniku, te o upotrebnim odrednicama koje omogućuju da se odredi status pojedine leksičke jedinice u leksičkom fondu jednoga i drugoga jezika. Posebna pađnja posvećena je razlikovanju kontrastivnih korespondenata i prijevodnih ekvivalenata u dvojezičnom rječniku.
  Ključne riječi: dvojezična leksikografija, prevoženje, upotrebne odrednice, kolokacije, kontrastivna korespondencija, prijevodna ekvivalencija

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mjesto posuženica u jednojezičnim rječnicima

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 953 -154
  Volumen: 22-3
  Godina: 1994
  Stranice: od 217 do 224
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svaki jednojezični rječnik osim izvornih domaćih riječi sadrđi i veći ili manji broj riječi stranoga podrijetla. Pitanje koje se nameće jest u kojoj će mjeri takve riječi ući u jednojezični rječnik i po kojim kriterijima. Najčešći kriteriji koji se primjenjuju u leksikografskoj praksi su učestalost, te stupanj fonološke i/ili morfološke prilagodbe. Strojnom obradom tekstova omogućen je mnogo brđi i potpuniji pristup graži pa je stvaranje korpusa za rječnik danas bitno drukčije od nekadašnjeg, u velikoj mjeri subjektivnoga, posla koji je autoru ostavljao mnogo prostora za osobne procjene o tome što treba ući u rječnik, a što ne.
  Ključne riječi: jednojezični rječnik, izvorne domaće riječi, strane riječi, posuženice, kriterij učestalosti, kriterij fonološke/morfološke prilagodbe

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O jednom tipu sekundarne adaptacije anglicizama u hrvatskom jeziku

  Autori:
  Fink-Arsovski, Željka (125304)
  Časopis: Strani jezici
  Broj: 3-4
  ISSN: 0351-0840
  Volumen: 23
  Godina: 1994
  Stranice: od 163 do 169
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Neki se glagolski anglicizmi (bez ekvivalenta u engleskom) tvore od supstantivnih anglicizama (sekundarna adaptacija). U članku se nabrajaju četiri sufiksa za tvorbu takvih glagola. Analizira se i njihovo značenje i usporežuje sa značenjem supstantivnih anglicizama, s jedne strane, i engleske imenice, s druge.
  Ključne riječi: anglicizmi u hrvatskom jeziku, sekundarna adaptacija, glagolski anglicizmi, sufiksi za tvorbu glagolskih anglicizama

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sekundarna adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku

  Autori:
  Sočanac, Lelija (108803)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 35-6
  Godina: 1993
  Stranice: od 171 do 176
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju teorije jezika u kontaktu i prikupljene graže analizira se tvorba riječi kao vid sekundarne adaptacije anglicizama u talijanskom jeziku
  Ključne riječi: anglicizmi, tvorba riječi

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O nekim anglicizmima i pseudoanglicizmima u rječnicima hrvatskoga knjiđevnog jezika

  Autori:
  Sočanac, Lelija (108803)
  Časopis: EUR - Eko usmjereni razvoj
  ISSN: 0449-363X
  Volumen: 22-3
  Godina: 1994
  Stranice: od 225 do 228
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razmatra problematika uvrštavanja anglicizama u jednojezične rječnike hrvatskoga knjiđevnog jezika s obzirom na samu definiciju anglicizma, pitanje jezika-posrednika, pseudoanglicizama, izvedenica, slođenica itd. Razmatra se i problem purizma i jezičnog posuživanja
  Ključne riječi: anglicizmi, jezično posuživanje, purizam

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Engleski jezik u dodiru s hrvatskim jezikom u prevođenju znanstvenih radova

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 139 do 145
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 08.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Autorica analizira neke engleske prijevodne ekvivalente hrvatskihstruktura iz korpusa koji uključuje znanstveni registar. Analizase može smatrati uvodom u daljnje istraživanje odnosa izmeđuimplicitnoga i eksplicitnoga kodiranja istih semantičkih funkcijau dva kontrastirana jezika.
  Ključne riječi: prijevodni ekvivalenti, znanstveni registar, semantičke funkcije

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Implicirani elementi kulture u izvornom tekstu i prijevodu

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Strani jezik u dodiru s materinskim jezikom
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 24
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 08.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Prevođenje nepodudarnih elemenata kulture problem je i za teorijui za praksu prevođenja. Prevoditeljska praksa pruža čitav nizmogućih strategija (posuđivanje, doslovni prijevod, supstitucija,definicija, ispuštanje, neologizam) dok teorija nastoji objasnitistrategiju koju prevoditelj slijedi u izboru te komunikacijskeposljedice njegova izbora za svaki pojedini slučaj. Do sada semanje pažnje posvećivalo implicitnim elementima kulture i opcijakoje prevoditelj ima u takvim slučajevima.
  Ključne riječi: prevođenje, teorija, praksa, nepodudarni elementi kulture, strategije

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prevođenje kulture i kultura prevođenja

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje kultura i jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 145 do 150
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 12.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: U članku se obrađuju postupci i strategije za prevođenjenepodudarnih elemenata kulture. Postupci su posuđivanje,definiranje, doslovno prevođenje, zamjenjivanje, leksičkainovacija, ispuštanje. Izbor postupka ili strategija ovisi okomunikativnoj funkciji i o kontrastivnim odnosima dvaju jezika.
  Ključne riječi: kultura, prevođenje, komunikacijski čin, komunikativna vrijednost, posuđivanje, zamjenjivanje, definicija, doslovni prijevod, leksička inovacija

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prevodilac kao korisnik rječnika: Leksikografija i prevođenje

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Finka, Božidar
  Tafra, Branka
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-154-012-8
  Stranice: od 141 do 146
  Skup: Rječnik i družtvo
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: U članku se obrađuje odnos između kontrastivne leksikologije (narazini 'langue'), prevođenja (na razini 'parole') i dvojezičneleksikografije (na razini'langue' i 'parole'). Razlikovanjeizmeđu semantički određene kontrastivne koresponedencije ikomunikativno ostvarene prijevodne ekvivalencije ključno je zaprevodioca, pa bi trebalo biti i za sastavljača rječnika. Ta bise razlika u rječniku trebala adekvatno prikazati i ilustriratite prikladno obilježiti.
  Ključne riječi: leksikologija, leksikografija, dvojezični rječnik, kontrastivna korespondencija, prijevodna ekvivalencija

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 'Korner', 'Vuglec' ili nešto treće

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje kultura i jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 71 do 75
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 12.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: Strana imena koja se daju barovima, restoranima, kozmetičkimsalonima i buticima vrlo su raširena pojava. Iako je lingvističesto osuđuju i nastoje zadržati stanovit stupanj purizma, pa čakpostoje i zakoni da to spriječe, poplava poplava anglicizama,galicizama itd. u tim se nazivima ne smanjuje. Premda autoričinomistraživanju naziva dućana, butika, barova i sl. u Zagrebu,najbrojniji su oni na engleskom. Postoje različiti izvanjezičničimbenici koji potiču uporabu takvih imena, a najčešći suekonomski i prihološki; prisutan je međutm u velikoj mjeri i tzv.'lingvistički snobizam'.
  Ključne riječi: nazivi barova, izvanjezični čimbenici, ekonomski i psihološki uzroci, jezik prestiža, 'lingvistički snobizam'

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O jednom tipu frazeoloških varijanti (na materijalu hrvatskih ili srpskih i ruskih frazeologizama)

  Autori:
  Fink-Arsovski, Željka (125304)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Finka, Božidar
  Tafra, Branka
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-154-012-8
  Stranice: od 65 do 70
  Skup: Rječnik i družtvo
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: Frazeološke se varijante dijele na nekoliko tipova: fonetske,morfološke, tvorbene, sintaksne, kvantitativne i leksičke. Temaovog članka su leksičke varijante u kojima se izmjenjujukompononte nesinonimi i one koje pripadaju različitim semantičkimpoljima. Na nekoliko se primjera pokušava dokazati da takvekomponente ipak imaju neku semantičku dodirnu točku koja ih vodiprema zajedničkom frazeološkom značenju.
  Ključne riječi: frazeološke varijante, identično značenje, jednaka sintaktička konstrukcija konstrukcija, jednaka rekcija, jednak stil, fonetske varijante morfološke varijante tvorbene varijante sintaktičke varijante konstrukcija, jednaka rekcija, jednak stil, fonetske varijante, morfološke varijante, tvorbene varijante, sintaktičke varijante, kvantitativne varijante eksičke varijante, morfološke varijante, tvorbene varijante, sintaktičke varijante, kvantitativne varijante, leksičke varijante, variranje komponenata nesinonima

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sintaktički utjecaji u posrednom jezičnom kontaktu: englesko-švedski kontaktu Švedskoj

  Autori:
  Antunović, Goranka (10034)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje kultura i jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 131 do 137
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 12.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: Za razliku od uobičajenoga zapostavljanja sintaktičkih posuđenicau istraživanju tzv. posrednih jezičnih dodira, autorica vjerujeda je njihovo postojanje neprijeporno i vrijedno pažnje. To seilustrira stanovitim brojem švedskih konstrukcija čija se pojavai sve veža popularnost u posljednje vrijeme pripisuje utjecajuengleskoga. Također se spominju paralelne pojave u drugimevropskim jezicima. S obzirom na promjene sociolingvističkihuvjeta u Evropi, ne čudi raznolikost sintaktičkih posuđenica.Ekonomska međuovisnost te, dijelom, čak i međusobna kulturnaidentifikacija najrazvijenijih zemalja svijeta zamaglila jedistinkciju između neposrednog i posrednog jezičnog kontakta patako i između li8ngvističkih posljedica toga kontakta.
  Ključne riječi: sintaktičke posuđenice, posredni jezični dodiri, švedski, utjecaj engleskoga, sociolingvističke promjene

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kako su hrvatski Amerikanci uspjeli sačuvati materinski govor staroga kraja

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Urednici
  Sančević, Zdravko
  Naslov zbornika: Susret svjetova (1492-1992). Hrvati i Amerike.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 159 do 167
  Skup: Susret svjetova (1492-1992). Hrvati i Amerike.
  Održan: od 16.11.92 do 18.11.92
  Sažetak: Istraživanje hrvatskih dijalekata u SAD pokazalo je da pojedinisubdijalekti pod pritiskom jezika prestiža (američkog engleskog)polako izumiru. Međutim, u drugim sociolingvističkim uvjetimaneki od subdijalekata uspjeli su se sačuvati, pa tako postojivelik broj skupina hrvatskih Amerikanaca koji i daljeupotrebljavaju materinski govor starog kraja. Autor prikazujerezultate istraživanja provedenog u različitim pokrajinama u petdržava, te uočava važnost sociološke komponente u istraživanjuhrvatskih dijalekata u SAD.
  Ključne riječi: dijalekt, subdijalekt, izumiranje subdijalekata, očuvanje subdijalekata

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Uloga konektora u prevođenju književne i znanstvene proze

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje jezika i kultura
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 159 do 164
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 11.04.91 do 13.04.91
  Sažetak: U ovom se radu proučava upotreba konektora u prevođenjuknjiževnih i znanstvenih tekstova. Analiza se vrši premasintaktičkim i semantičkim aspektima upotrebe konektora.Razmatraju se dvije vrste promjena: zamjena konektora koja jeuvjetovana semantičkim kriterijima, te zamjena konektora premamorfo-sintaktičkim kriterijima.
  Ključne riječi: registar, konektori, semantički sadržaj, morfo-sintaktički kriterij

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nekoliko primjera sekundarne adaptacije anglicizama u ruskom jeziku

  Autori:
  Fink-Arsovski, Željka (125304)
  Urednici
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Naslov zbornika: Primijenjena lingvistika danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96391-0-7
  Stranice: od 126 do 132
  Skup: Primijenjena lingvistika danas
  Održan: od 15.04.94 do 16.04.94
  Sažetak: Od supstantivnih se anglicizama u ruskom jeziku tvore glagoli koji nemaju ekvivalenata u englskom jeziku (sekundarna adaptacija). U članku se nabraja pet sufiksa pomoću kojih se tvore takvi glagoli. Usporežuje se njihovo značenje i značenje supstantivnih anglicizama i, dakako, samog engleskog modela.
  Ključne riječi: anglicizmi u ruskom, sekundarna adaptacija, glagolski anglicizmi, sufiksi za tvorbu glagolskih anglicizama
  Ostalo: .

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O potrebi jednog rječnika neologizama

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 1330-089X
  Stranice: od 255 do 259
  Skup: Rječnik i družtvo
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: Rječnik nekoga jezika neprestano se obogaćuje neologizmima stranoga, ali jednako tako i domaćega podrijetla. Standardni rječnici nisu uvijek u mogućnosti da se uhvate u koštac s vrlo naglim porastom broja novih riječi; stoga su rječnici neologizama vrlo korisna leksikografska djela koja omogućuju čitateljima da nažu većinu novih riječi, a takožer i novih značenja koja nisu zabiljeđena drugdje.
  Ključne riječi: neologizmi, standardni rječnici, rječnici neologizama, nova značenja
  Ostalo: .

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Znanje jezika, znanje o jeziku i prevođenje

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)
  Urednici
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Naslov zbornika: Primijenjena lingvistika danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96391-0-7
  Stranice: od 6 do 10
  Skup: Primijenjena lingvistika danas
  Održan: od 15.04.94 do 16.04.94
  Sažetak: U članku se postulira znanje jezika i znanje o jeziku kao neophodne pretpostavke za prevoženje. Dok se znanje jezika tradicionalno priznaje kao nuđni preduvjet za prevoženje, znanje o jeziku (lingvističko znanje) nije priznato kao preduvjet za taj posao. Članak pokazuje da u komunikacijskom modelu prevoženja sudjeluju dva jezika (izvorni i ciljni jezik) sa svojim izrađajnim potencijalima i da prevodilac mora te potencijale promatrati u kontrastivnom odnosu da bi mogao uspješno prevoditi.
  Ključne riječi: komunikacijski model prevoženja, znanje jezika, znanje o jeziku, izvorni jezik, ciljni jezik, kontrastivna analiza
  Ostalo: .

 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Kontrastivna analiza prijevodnih ekvivalenata degramatikaliziranih hrvatskih komparativa i konektora za izrađavanje posljedičnosti i zaključivanja

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)
  Urednici
  Mihaljević-Djigunović, Jelena
  Naslov zbornika: Primijenjena lingvistika danas
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96391-0-7
  Stranice: od 265 do 272
  Skup: Primijenjena lingvistika danas
  Održan: od 15.04.94 do 16.04.94
  Sažetak: U prvom dijelu rada analiziraju se prijevodni ekvivalenti nekih specifičnih degramatikaliziranih komparativa iz hrvatskog jezika, uz uvodno definiranje procesa leksikalizacije i gramatikalizacije. U drugom dijelu rada razmatra se upotreba konektora za izrađavanje semantičkih funkcija zaključivanja i posljedičnosti, te izbor odgovarajućeg prijevodnog ekvivalenta u engleskom jeziku.
  Ključne riječi: leksikalizacija, gramatikalizacija, komparativi, prijevodni ekvivalenti, konkluzivi
  Ostalo: .

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Sociolingvistički uvjeti za održavanje hrvatskih dijalekata u SAD

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-950608072
  Stranice: od 12 do 13
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: Hrvatski dijalekti u SAD podlijeđu svim pritiscima i iylođeni su gubljenju kao i dijalekti drugih doseljenika. Autorova su istrađivanja potvrdila hipotezu o gubljenju dijalekta kroz tri generacije, ali je autor utvrdio da se pojedini hrvatski dijalekti čuvaju u drugoj i trećoj generaciji ako su zadovoljeni neki sociolingvistički kriteriji. Dva su osnovna uvjeta za čuvanje dijalekata: a) da hrvatski doseljenici nisu znali engleski kad su došli u SAD, i b) da su đivjeli u većim skupinama sa svojim sunarodnjacima . Od ostalih uvjeta spominju se i utjecaj obitelji, crkve i škole.
  Ključne riječi: hrvatski dijalekti, gubljenje dijalekata, tri generacije iseljenika, sociolingvistički kriteriji, dva osnovna uvjeta za čuvanje dijalekata, utjecaj obitelji, utjecaj crkve, utjecaj škole
  Ostalo: .

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Morfološka adaptacija anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku

  Autori:
  Menac, Antica
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-950608072
  Stranice: od 58
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: Engleske posuženice u hrvatskom i ruskom jeziku pokazuju u procesu i rezultatima svoje prilagodbe mnogo zajedničkih crta. U radu se analizira morfološka adaptacija imeničkih, pridjevskih i glagolskih anglicizama. Kod imeničkih je anglicizama jedno od osnovnih pitanja utvrživanje roda, pri čemu su kod oba jezika primaoca tip roda i njegova raspodjela drugačiji nego u jeziku davaocu. Pridjevski anglicizmi na prvom stupnju adaptacije imaju u oba jezika primaoca indeklinabilan oblik, odsutnost stupnjevanja i ograničene sintaksne funkcije. Glagolski anglicizmi u oba jezika imaju slične tendencije u razvijanju aspekatskih značenja nasuprot jeziku davaocu, u kojemu tih značenja nema.
  Ključne riječi: morfološka adaptacija, imenički anglicizmi, pridjevski anglicizmi, glagolski anglicizmi, rod, primarna adaptacija, indeklinabilan oblik, stupnjevanje, sintaksna funkcija, aspekatsko značenje, jezik davalac, jezik primalac
  Ostalo: .

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Metaforično izrađavanje u hrvatskom novinskom jeziku

  Autori:
  Zergollern-Miletić, Lovorka (145242)
  Urednici
  Damjanović, Stjepan
  Naslov zbornika: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-950608072
  Stranice: od 83
  Skup: Prvi hrvatski slavistički kongres
  Održan: od 19.09.95 do 23.09.95
  Sažetak: Članak počinje kratkim pregledom teorija metafore i dovodi metaforu u vezu s neliterarnim jezikom. Slijedi analiza metafora u novinskim tekstovima i objašnjava se zbog čega su upravo ti tekstovi pogodni za analizu. Predlađe se daljnje proučavanje metafora u hrvatskom novinskom jeziku.
  Ključne riječi: metafora, neknjiđevni tekstovi, standardni jezik
  Ostalo: .

 50. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Analiza prijevodne ekvivalencije u poetskom diskursu
  Fakultet: Filozofski fakultet Zagrebačko sveučilište
  Mentor: IVIR VLADIMIR
  Datum obrane: 24.06.94
  Broj stranica: 320
  Autor: Bonačić Mirjana
  Rad: Doktorat


 51. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Dictionary of anglicisms in Swedish

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Antunović, Goranka (10034)
  Jezik: engleski

 52. Tip rada: Rukopis

  Naslov: The struggle to maintain Croatian dialects in the US

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)

 53. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Sociolinguistic conditions for maintenance of a dialect: The case of the Konavle dialect in Watsonville, California

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)

 54. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Sociolingvistički uvjeti za odrđanje hrvatskih dijalekata u SAD

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)

 55. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Meaning transferred and adapted: Semantic problems in languages in contact

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)

 56. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Transmorfemizacija u "Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena"

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Menac, Antica

 57. Tip rada: Rukopis

  Naslov: A case for the place of linguistics in translation theory

  Autori:
  Ivir, Vladimir (17543)

 58. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Anglicisms in German: the problems of variants

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)

 59. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Glagolski anglicizmi u njemačkom jeziku

  Autori:
  Muhvić-Dimanovski, Vesna (74206)

 60. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Mogućnost komutabilnosti nekih konkluziva, eksplikativa i njihovih prijevodnih ekvivalenata u mežujezičnom prevoženju

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)

 61. Tip rada: Rukopis

  Naslov: The use of connectives expressing overlapping semantic relationships in the translation process

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)

 62. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Analiza semantičkog i sintaktičkog aspekta upotrebe konektora u procesu prevoženja

  Autori:
  Vidović-Čulić, Zjena (91736)

 63. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Morfološka adaptacija sufikasa engleskih imenica u francuskom jeziku

  Autori:
  Zergollern-Miletić, Lovorka (145242)

 64. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Šezdeset godina zagrebačke anglistike: početci i razvoj studija engleskog jezika (1935-1995)

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Jezik: hrvatski

 65. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Theoretical background of the project "The English Element in European Languages"

  Autori:
  Filipović, Rudolf (11926)
  Jezik: engleski

 66. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Two phenomena in English loan word adaptation in Swedish

  Autori:
  Antunović, Goranka (10034)
  Jezik: engleski

 67. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Degrees of morphological substitution of anglicisms in Italian

  Autori:
  Sočanac, Lelija (108803)
  Jezik: engleski

 68. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Teorija kontaktne lingvistike i njezina primjena u analizi anglicizama u europskim jezicima (posebno slovenskom), Filipović Rudolf
  Ustanova: Filozofska fakulteta, Sveučilišta u Ljubljani
  Godina: 1994


 69. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: O modelima prevođenja, Ivir Vladimir
  Ustanova: Filozofska fakulteta, Sveučilišta u Ljubljani
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr