SVIBOR - Projekt broj: 6-03-049

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-049


JEZIČNI DODIRI U NEPOSREDNOM I POSREDNOM POSUĐIVANJU


Glavni istraživač: FILIPOVIĆ, RUDOLF (11926)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 69
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 612 00 11
teleFaks: 385 (0)1 51 38 34

Sažetak: Jezični dodiri proučavaju se u tri smjera: a) usvajanje jezika, b) jezično posuđivanje, c) prevođenje. U ovom se projektu istražuju: 1) proces jezičnog posuđivanja, 2) proces prevođenja. Proces jezičnog posuđivanja analizira se na četiri razine: fonološkoj, morfološkoj, semantičkoj i sintaktičkoj. Adaptacija modela pokazuje primarne i sekundarne pojave koje se javljaju na sve četiri razine. Adaptacija prema razinama provodi se prema tipovima transfonemizacije, transmorfemizacije i stupnjevima promjene značenja na semantičkoj razini. Ta se kompleksna analiza provodi u procesu posrednog i neposrednog jezičnog posuđivanja na dvije vrste korpusa skupljenim u dvije sredine (evropskoj i američkoj). Istraživanje procesa prevođenja bazirano je na korpusu izvornih i prevedenih tekstova, eksperimentalnom usporedbom višestrukih prijevoda istoga teksta, introspekcijom i protokolima prevodilačkog procesa, a provedeno je kontrastivno lingvističkom analizom i metodom psiholingvistike. Analiza prevodilačkih postupaka provodi se kulturološkom i sociolingvističkom metodom.

Ključne riječi: teorija jezika u kontaktu, lingvistika jezičnih dodira, usvajanje jezika, teorija prevođenja, jezični dodiri, jezično posuđivanje, primarna i sekundarna adaptacija, posredno posuđivanje, neposredno posuđivanje, kontrastivna analiza, strana riječ, tuđica, posuđenica

Ciljevi istraživanja: Cilj je predloženog istraživanja da se na osnovi nove (Filipovićeve) teorije jezika u kontaktu i pomoću principa definiranih u njoj izvrši analiza jezičnih dodira 20 evropskih jezika s engleskim, da se na osnovi analize anglicizama u tim jezicima izrade rječnici anglicizama u tim jezicima i da se na taj način potvrde principi teorije na tri razine (fonološkoj, morfološkoj i semantičkoj) u posrednom posuđivanju. Da bi se potvrdili ti principi i na četvrtoj razini (sintaktičkoj) u neposrednom posuđivanju provodi se analiza hrvatskih dijalekata u SAD. Konačni cilj svih tih istraživanja jest sinteza proučavanja stranog elementa jezika davaoca u jeziku primaocu u prva dva smjera: u procesu jezičnog usvajanja i u procesu jezičnog posuđivanja. Da bi se obuhvatio i treći smjer - proces prevođenja - ispituju se uvjeti ostvarenja prijevodne ekvivalencije i postupci i strategije koje prevodilac slijedi u procesu prevođenja. Posebna se pažnja posvećuje kontrastivno-lingvističkim, psiho-lingvističkim, sociolingvističkim i kulturološkim aspektima toga procesa. Rezultati tog istraživanja trebali bi pridonijeti općoj teoriji prevođenja i prevodilačkoj praksi.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Department of English University of Olomouc
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Olomouc, Republika Češka

 2. Naziv ustanove: Department of English University of K”ln
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova

 3. Naziv ustanove: Department of English University of Leiden
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova

 4. Naziv ustanove: Institut jazykoznanija Ruskoj akademii nauk
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 06.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr