SVIBOR - Projekt broj: 6-03-053

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-053


HRVATSKA JEZIČNOPOVIJESNA ISTRAŽIVANJA


Glavni istraživač: MALIĆ, DRAGICA (27660)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 98
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatski jezik
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 276 007, (0)1 434 720
teleFaks: 385 (0)1 278 684
E-mail: zahrje@filolog.hfi.hr

Sažetak: Hrvatska jezičnopovijesna istraživanja po svojem su osnovnom obilježju dugoročnoga tipa. U njihovu se okviru radi: 1. na izučavanju svih jezičnih razina (grafijsko-ortografske, fonološke, morfološke, sintaktičke, leksičke i stilističke) tekstova hrvatske pismenosti u najširem smislu, od prvih pisanih spomenika do kraja 19. st. radi uočavanja razvojnih tendencija u pojedinim dijalektima i u oblikovanju hrvatskoga književnog jezika; 2. na izradi povijesne gramatike hrvatskoga književnog jezika; 3. na kritičkom izdavanju starih tekstova svih triju pisama (latinice, glagoljice, ćirilice - bosančice); 4. na proučavanju povijesti hrvatskog jezikoslovlja, tj. obrađivanju dosad poznatih i nepoznatih objavljenih i rukopisnih rječnika, gramatika, pravopisa i školskih udžbenika radi određivanja mjesta hrvatskog jezikoslovlja u europskom kontekstu i njegova značenja u oblikovanju hrvatske jezične svijesti i time hrvatskoga nacionalnog bića; 5. na proučavanju etimologija i na semantičkim opisima pojedinih leksema i leksikoloških klasa u cilju cjelovitog opisa hrvatskoga književnog jezika i sagledavanja njegova funkcioniranja.

Ključne riječi: povijest hrvatskoga jezika, povijest hrvatskoga književnog jezika, povijesna gramatika, gramatikologija, grafija, ortografija, fonologija, morfologija, sintaksa, sintaktostilistika, povijest dijalekata, povijest jezikoslovlja, gramatike, rječnici, jezični priručnici, rukopisni spomenici, etimologija

Ciljevi istraživanja: Cilj je hrvatskih jezičnopovijesnih istraživanja znanstvena obrada hrvatske jezične baštine kroz stoljeća, od prvih poznatih zapisa do kraja 19. stoljeća, zatim praćenje razvoja hrvatske jezikoslovne znanosti do kraja 19. stoljeća i etimološka proučavanja pojedinih leksema i određenih leksikoloških klasa. Znanstvenom obradom jezika pojedinih jezičnih spomenika, pisaca i razdoblja želi se dobiti detaljan opis svih jezičnih razina na sinkronijskoj osi pojedinog spomenika ili određenog vremena kao neizbježan uvjet za opis jezika na dijakronijskoj njegovoj osi, tj. za izradu povijesne gramatike hrvatskoga jezika. Izučavanje povijesnoga razvoja hrvatskog jezikoslovlja i povijesno-kulturoloških prilika u kojima se ono razvijalo daje sveopći uvid u položaj hrvatskoga jezika u prošlosti i u pravce razvoja hrvatskoga književnog jezika, te ima poslužiti kao temelj izradi povijesti hrvatskoga jezika. Etimološkim se proučavanjem pojedinih leksikoloških klasa i izoliranih leksema želi pridonijeti opisu i rasvjetljavanju postanja cjelovitog leksičkog fonda hrvatskoga jezika.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr