SVIBOR - Projekt broj: 6-03-055

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-055


ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA U HRVATSKOJ


Glavni istraživač: ŠIMUNOVIĆ, PETAR (46975)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 71
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA HRVATSKI JEZIK
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 27 60 07, (0)1 43 47 20
teleFaks: 385 (0)1 27 86 84
E-mail: zahrje@filolog.hfi.hr

Sažetak: Petogodišnji plan onomastičkih istraživanja u Hrvatskoj obuhvatio je aktivne onomastičke zone, na kojima su onimi (vlastita imena) vrlo ugroženi, a rano potvrđeni, te po svojoj važnosti istaknuti su spomenici hrvatske jezične i kulturne baštine. To su otoci, Kaštela, Lika, Istra, zadarsko i šibensko zaleđe, područje Banovine (antroponimija srpskog i hrvatskog pučanstva), područje podunavskih Hrvata, Međimurje (antroponimija) hrvatska prezimena uopće, te suvremena i povijesna zagrebačka toponimija. U mnogim tim područjima etnička i jezična slika bila je bitno drukčija, a onomastička istraživanja pokazat će kolika je bila prostorna i vremenska hrvatska zasvjedočenost. Radovi iz teme "Doseoba Hrvata u svjetlu mjesnih imena" upozoravaju na prvotnu simbiozu (jezičnu, biološku, kulturnu, gospodarstvenu, vjersku) Hrvata s Romanima i poromanjenim starincima tih područja. Jezične supstitucije u toponimima, kao najstarijim jezičnim spomenicima značajni su za povijest hrvatskoga jezika njegovih narječja. Uz ove radove nastavljaju se Supplementa retrospektivne onomastičke bibliografije, skuplja se i publicira kurentna onomastička bibliografija. Ostvarivanjem ovoga zadatka spašavaju se od zaborava ti važni spomenici jezika u kojima se ogleda svjetonazor puka koji ih je stvorio, jezična zbilja kad su imena nastala, te povijesni i jezični tijek u milenijskom hrvatskom trajanju na ovim prostorima.

Ključne riječi: Hrvatska, hrvatski, onomastika, toponimija, antroponimija, ime.

Ciljevi istraživanja: Cilj petogodišnjeg (1991.-1995.) onomastičkoga rada u Hrvatskoj bio je: skupljanje, vrednovanje i obrađivanje onomastičke građe u izrazito aktivnim onomastičkim zonama. To su Međimurje u kojemu smo istraživali porijeklo prezimena s obzirom na intenzitet migracija i svojevremene političke pripadnosti toga kraja Mađarskoj. U dinarskoj zagori istraživali smo (dok je to bilo moguće i svrhovito) antroponimiju srpskog (i hrvatskog) pučanstva zbog ugroženosti i smjene onomastičkih podataka koji su u toj konzervativnoj sredini patrijarhalnoga ustroja vrlo razvijeni. Posebno nam je bilo stalo istražiti toponimiju Hrvata u Bačkoj i drugdje u Podunavlju koj je potvrdila povijesnu ukorijenjenost Hrvata na tom prostoru. Nastojali smo istražiti najstariju toponimiju Zagreba kao važnoga svjedočanstva njezine jezične pripadnosti u vezi s 900-jubilejem grada. Suvremenu toponimiju Zagreba (topografske naravi) željeli smo popisati i sudjelovanjem u Komisiji za imenovanje ulica i trgova u Zagrebu sva imena ulica kroz njihovu povijest i tako spomenicima ljudskoga pamćenja u današnjem tkivu. Temom "Doseoba Hrvata u svjetlu mjesnih imena" utvrdili smo na temelju prvih jezičnih supstitucija naslijeđenih toponima i prvih hrvatskih toponimijskih potvrda današnju prisutnost Hrvata u današnjim hrvatskim prostorima, tj. u vremenu koje nam inače nije zasvjedočeno u drugim spomenicima o doseobi i razmještaju prvotne hrvatske populacije. Uz sva ta postignuća u napisanim radovima, kompletirali smo Retrospektivnu onomastičku bibliografiju do današnjega vremena, pratili i publicirali kurentnu onomastičku bibliografiju. Panoramski smo obradili hrvatska prezimena i njihovu sudbinu u hrvatskoj dijaspori.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-03-214 Povijesni toponimijski rječnik Hrvatske
  Naziv ustanove: Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Zavod za lingvistička istraživanja HAZU
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 15.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr