SVIBOR - Projekt broj: 6-03-066

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-066


HRVATSKA KNJIŽEVNOST ISTRE U 19. I NA POČETKU 20. STOLJEĆA


Glavni istraživač: STRČIĆ, MIRJANA (94881)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 28
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Filološki odjel
Adresa: Josipa Brusića 1 (ili Omladinska 14)
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (051) 446-692/515-200
teleFaks: 385 (051) 515-142/441-886

Sažetak: Istražuje se hrvatska književnost Istre u 19. i na početku 20. stoljeća, koja nastaje u vrlo specifičnim uvjetima izdvojenosti pokrajine Istre s Kvarnerskim otocima od ostalih hrvatskih teritorija u okvirima Habsburške Monarhije. U odnosu na matičnu struju hrvatske književnosti u Banskoj Hrvatskoj (koja do 1914. god. prolazi kroz epohe realizma i moderne), književni krug koji se postupno formira u epohi hrvatskog narodnog preporoda u Istri razvija se atipično i u asinkroniji te je zbog toga dugo vremena bio zapostavljen u književnoj povijesti. Stoga ta epoha hrvatske književnosti u Istri pruža veoma široko polje za znanstvenoistraživački rad na području književne povijesti i niza segmenata kulturnog života istarskih Hrvata. Dio suradnika istražuje i valorizira književne stvaraoce, a dio njih hrvatska glasila toga doba u Istri (uglavnom su sva preuzimala i funkciju književnih časopisa), sa sociološko/kulturološkog aspekta sagledavaju se problemi izdavanja književnih djela i recepcije u Istri, te se, konačno, metodičkom interpretacijom istražuje problem zavičajne književnosti u okviru književnog odgoja i obrazovanja. U projekt ulazi izrada magistarske radnje, objavljivanje studija i drugih znanstvenih priloga, zasebnih knjiga, izlaganje na znanstvenim skupovima te organizacija znanstvenog skupa (V. Car Emin).

Ključne riječi: kroatistika, književna povijest, periodika, Istra, Kvarnerski otoci, 19. i početak 20. stoljeća

Ciljevi istraživanja: Cilj je bio nastaviti započeto istraživanje preporodne epohe u Istri (s Kvarnerskim otocima), usmjeravajući se na pisce pojedinačno ili na pojedine važne segmente književnog stvaralaštva te s njime povezane kulturne oblasti općenito; obraditi najznačajnije pisce; ukazati na njihove relacije prema hrvatskoj književnoj središnjici; posvetiti naročitu pažnju hrvatskoj periodici u Istri od 1870. do 1914.; obraditi stvaralaštvo pučkih pjesnika (osobito o. Krka); metodičkom interpretacijom obraditi odabrane pisce zavičajne književnosti i učiniti ih dostupnim recepciji učenika. Među očekivanim rezultatima ponajprije je bilo objavljivanje znanstvenih radova i prezentiranje na znanstvenim skupovima; finaliziranje magistarske radnje; priređivanje knjige radova pučkih pjesnika; priređivanje književnopovijesne monografije o preporodnim književnicima - svećenicima; priređivanje za tisak knjige pjesama R. Katalinića Jeretova; organiziranje znanstvenog skupa o V. Caru Eminu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr