SVIBOR - Projekt broj: 6-03-067

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-067


ANTIČKO NASLJEĐE LINGVISTIKE I SEMIOLOGIJE


Glavni istraživač: ŠKILJAN, DUBRAVKO (78262)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6210 115
teleFaks: 385 (0)1 513 834
Telefon: 385 (0)1 6120 209

Sažetak: Analizom djela predsokratovaca, Aristotela, stoika, Dionizija Tračanina, Cicerona, Varona i Kvintilijana i njihovom usporedbom, u filozofskoj, retoričkoj i gramatičarskoj dimenziji, sa suvremenom lingvističkom i semiološkom teorijom preispituju se osnovne epistemološke i metodološke postavke ovih dviju teorijskih domena i stvara se jezgra sintetičkog pregleda povijesti "antičke lingvistike" i "antičke semiologije" kao misaonih izvorišta današnjih istoimenih znanosti.

Ključne riječi: povijest lingvistike, povijest semiologije, retorika, gramatika, filozofija jezika, teorija jezika, teorija znaka, antika

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je razaznavanje elemenata u antičkoj filozofskoj, gramatičarskoj i retoričkoj teoriji relevantnih za suvremenu lingvistiku i semiologiju i njihovo podvrgavanje interpretaciji kroz optiku modernih saznanja ovih znanosti: na taj način reinterpretiraju se i te moderne spoznaje. Rezultati ovakva istraživanja manifestiraju se prije svega na teorijskoj razini kao virtualno transformiranje i obogaćivanje suvremenih lingvističkih i semioloških teorija i kao preispitivanje njihovih aksiomatski postuliranih epistemoloških temelja. Na drugoj se razini stječu saznanja o povijesti promišljanja jezika i znakova, te o njihovim izvorištima u evropskim civilizacijama. Na trećoj se razini proširuju znanja o antičkim civilizacijskim kontekstima uopće.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Laboratoire d'histoire des theories linguistiques, Universite Paris 7
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
    Grad: 75 - Paris, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 04.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr