SVIBOR - Projekt broj: 6-03-140

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-140


ISTRAŽIVANJE CRKVENOSLAVENSKOG JEZIKA HRVATSKE REDAKCIJE


Glavni istraživač: MIHALJEVIĆ, MILAN (79274)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Staroslavenski zavod
Adresa: Demetrova 11
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-272-957
E-mail: mihalj&filolog.hfi.hr

Sažetak: Istražuje se: fonološki sustav hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, jezik hrvatskoglagoljskih misala, genitivno akuzativni sinkretizam i kategorije roda i živosti u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira i sintaksa zavisnih rečenica. Opisuju se novootkriveni fragmenti hrvatskoglagoljskih brevijara iz 14. i 15. st. Rezultati istraživanja objavljeni su u dvije knjige, jednoj magistarskoj radnji i sedam članaka, a za tisak su predane još dvije monografije i sedam članaka.

Ključne riječi: hrvatski crkvenoslavenski jezik, hrvatskoglagoljski kodeksi, misal, brevijar, psaltir, fonologija, morfologija, leksik, sintaksa rečenice, morfosintaksa, veznici, gramatičke kategorije, akuzativ, genitiv, sinkretizam, rod, živost, Muka po Mateju, Pašmanski fragmenti, Samoborski fragment

Ciljevi istraživanja: Krajnji je cilj istraživanja cjelovit opis sustava hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika i izrada gramatike ili posebnih monografija o pojedinim razinama toga sustava i monografija, studija i članaka o jeziku pojedinih hrvatskoglagoljskih kodeksa i tekstova ili o pojedinim jezičnim problemima. Žele se također utvrditi različiti podsustavi unutar hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika i razlike među pojedinim tekstovima, kodeksima i skupinama kodeksa (sjevernom i južnom). Rezultati će obogatiti poznavanje hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika i otvoriti novu perspektivu u gledanju na jezik hrvatskoglagoljskih kodeksa. Neki će rezultati biti korisni pri izradi rječnika hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga jezika koji se izrađuje u Staroslavenskom zavodu. Rezultati su zanimljivi paleoslavistima, kroatistima, slavistima općenito i općim lingvistima jer se stanje u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku uspoređuje sa stanjem u kanonskom staroslavenskom, suvremenom hrvatskom i njegovim dijalektima i u drugim slavenskim jezicima.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr