SVIBOR - Projekt broj: 6-03-141

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-141


RJEČNIK CRKVENOSLAVENSKOG JEZIKA HRVATSKE REDAKCIJE


Glavni istraživač: NAZOR, ANICA (33234)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 134
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Staroslavenski zavod
Adresa: Demetrova 11
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 27.29.57 i 27.86.84
teleFaks: 385 (0)1 27.86.84
E-mail: ananazor&filolog.hfi.hr

Sažetak: Crkvenoslavenski jezik na kojem je od 12. do 16. stoljeća (negdje i duže) sačuvano čitavo bogatstvo rukopisa i tiskanih knjiga i zapisa, na kojem su nastala mnoga literarna djela - prijevodna i originalna djela stručne literature - u navedenom je razdoblju funkcionirao kao kulturni jezik Slavena. Taj jezik nije do sada dobio punu leksičku obradbu unatoč tomu što postoje neke pojedinačne obradbe (Vostokov, Daničić, Sreznjevski). Stoga je s pravom u Moskvi 1958. godine na IV. međunarodnom kongresu slavista pokrenuta inicijativa da se započne s pripremama Rječnika crkvenoslavenskog jezika svih redakcija. Staroslavenski institut u Zagrebu proveo je u djelo moskovsku inicijativu i započeo rad na ekscerpiranju glagoljskih izvora za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Izabran je korpus izvora koji u potpunosti - u cjelini i u pojedinostima odražava crkvenoslavenski jezik hrvatske redakcije, u prvom redu njegovo leksičko blago. Pri sastavljanju korpusa izvora vodilo se računa o tome da u njemu budu zastupljeni tekstovi s v i h vrsta. Stoga korpus obuhvaća s v e hrvatskoglagoljske fragmente do kraja 13. stoljeća (apostola, misala, brevijara, homilija, apokrifa i legendi), najpotpunije (i najstarije) rukopise glagoljskih misala, brevijara, rituala, psaltira i pojedine dijelove glagoljskih zbornika (priloge na crkvenoslavenskom jeziku).

Ključne riječi: rječnik, crkvenoslavenski jezik, hrvatska redakcija, glagoljski, izvori, normalizacija, višejezičan, engleski, biblijski citati, grčki, latinski, paralela, sinonim.

Ciljevi istraživanja: Rječnici ovakve vrste rezultat su dugogodišnjih temeljnih istraživanja tekstologije, paleografije, povijesti književnih tekstova, jer se ekscerpiranju može pristupiti tek nakon obavljenih brojnih istraživačkih poslova. Bez takvih rječnika ne mogu se zamisliti solidna istraživanja hrvatskih glagoljskih liturgijskih, biblijskih, apokrifnih i drugih književnih crkvenoslavenskih tekstova, kojih Hrvati imaju u obilju. Ekscerpirana građa za taj Rječnik temelj je za proučavanje hrvatskocrkvenoslavenskoga jezika i na njoj je zasnovan projekt: Istraživanje crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. Po načinu kako se obrađuje Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije ocjenjuje se u domaćoj i međunarodnoj javnosti kao "jedinstveno leksikografsko djelo" i kao "događaj značajan ne samo za paleoslavenistički studij već i za slavensku filologiju u cijelosti", jer je to Rječnik jedne od mlađih redakcija književnoga jezika sv. Ćirila "koji je stoljećima obilježavao i povezivao duhovna ozračja slavenskoga svijeta".


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Hrvatska književnost I. Čitanka srednjovjekovne i narodne hrvatske književnosti za VII. i VIII. razred hrvatskih škola u Kanadi.
    Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
    Autor(i): Marica Čunčić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr