SVIBOR - Projekt broj: 6-03-168

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-168


PRAGMALINGVISTIKA PRIRODNIH JEZIKA


Glavni istraživač: HORGA, DAMIR (63013)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 44
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za fonetiku
Adresa: Salajeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-098
teleFaks: 385 (0)1 513-834
E-mail: dhorga@filozof.ffzg.hr

Sažetak: S pragmatičkog će se stajališta istražiti tri aspekta prirodnih jezika: - mogućnosti tipologije stručnih tekstova; - uvjeti koji određuju efikasnost čitanja na drugom i materinjem jeziku; - fonetske karakteristike hrvatskog i različitih stranih jezika i njihov interferencijski odnos. Tipologija stručnih tekstova bi se istražila na reprezentativnom kompjuterskom uzorku sažetaka iz različitih znanstvenih područja koji bi se opisali na osnovu određenih lingvističkih kategorija te bi se odredio stupanj sličnosti među tipovima sažetaka i stupanj njihove unutarnje koherencije. Također će se odrediti u kojoj mjeri ekstrahirani faktori mogu postati kriterij u određivanju tipologije tekstova. Na reprezentativnom uzorku ispitanika ispitala bi se efikasnog čitanja na materinjem i na drugom jeziku, stupanj poznavanja materinjeg i drugog jezika te određene opće sposobnosti čime bi se utvrdio utjecaj pojedinih faktora na efikasno čitanje stranih stručnih tekstova. Opisala bi se određene fonetska svojstva na segmentalnoj i prozodijskoj razini u hrvatskom i različitim stranim jezicima i odredio stupanj odstupanja u slučaju interferencije dvaju jezika. Sve će se analize provesti uz primijenu odgovarajućih kompjuterskih metoda i statističkih obrada.

Ključne riječi: tipologija tekstova, pragmalingvistika, prirodni jezici, vještina čitanja, drugi jezik, učenje jezika, prozodija, interferencija, međujezik

Ciljevi istraživanja: Tipologija koja bi se ovim istraživanjem utvrdila trebala bi identificirati niz glavnih tipova znanstvenog teksta na engleskom i njihove međuodnose: 1. načine na koje su određeni tipovi tekstova slični 2. stupanj njihove sličnosti 3. stupanj njihove interne koherencije. Tipologija tekstova je, osim toga, i nezaobilazan preduvjet za generalni model razumijevanja teksta. Za takvu sveobuhvatnu teoriju razumijevanja teksta potrebno je najprije utvrditi tipologiju tekstova. Pretpostavlja se da će rezultati biti ne samo teorijske prirode nego da će dati i neposrednu praktičnu podlogu u nastavi engleskog jezika struke. Naime, na temelju tih rezultata moći će se odabirati i vrednovati adekvatnost određenih komponenata jezičnog sustava koje se rabe u nastavi. U drugom će segmentu istraživanja biti cilj ispitati karakteristike vještine čitanja na materinskom i stranom jeziku, te ustanoviti kakav je njihov odnos prema poznavanju materinskog i stranog jezika i prema nekim kognitivnim karakteristikama ispitanika. Na osnovi takvog istraživanja otkrila bi se svojstva čitača u odnosu na korištene strategije čitanja, te bi se rezultati mogli primijeniti u razradi metodologije nastave čitanja na stranom jeziku. U trećem dijelu istraživanja poredbenim bi se opisom fonetskih sustava otkrile razlike uspoređivanih jezika, kako na akustičkom tako i na perceptivno-artikulacijskom planu. Ti bi se rezultati mogli primijeniti u učenju izgovora stranog jezika.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju, Kliničke bolnice SESTRE MILOSRDNICE
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr