SVIBOR - Projekt broj: 6-03-180

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-180


ISTRAŽIVANJE PROCESA UČENJA I USVAJANJA STRANIH JEZIKA


Glavni istraživač: PREBEG-VILKE, MIRJANA (38603)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 65
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Međuodsječki projekt Filozofskog fakulteta u Zagrebu (odsjeci: Anglistika, Romanistika, Talijanistika)
Adresa: Salajeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 41 620-056
teleFaks: 385 (0) 41 513-834

Sažetak: Nakon iscrpnih priprema koje su trajale od početka 1991. projekt je započeo radom u jesen 1991, iako zbog ratnih prilika pod otežanim okolnostima. 350 učenika 12 zagrebačkih osnovnih škola započelo je s eksperimentalnom nastavom engleskog, francuskog i njemačkog jezika u I.razredu u skupinama od 12 do 15, s pet sati tjedne nastave. U jesen 1992 broj se je škola povećao i proširio i na talijanski jezik. Na samom početku rada s djecom proveden je test zrelosti za školu koji je mjerio razumijevanje govora, grafomotoriku, rezoniranje i shvaćanje količina. Ispitani su i stavovi i motivacija prema učenju stranih jezika samih učenika, njihovih roditelja, razrednih učitelja i profesora stranih jezika. Za potrebe projekta konstruiran je i poseban upitnik koji je prošao proceduru baždarenja. Praćenje rezultata učenja provodi se intenzivno treću godinu, a na kraju godine učenici se testiraju i anketiraju. Ministarstvo prosvjete koje je preko Zavoda za školstvo preuzelo organizacijski dio projekta proširilo je broj učenika i škola na treću generaciju kao i na neke škole u Puli, Rijeci, Osijeku i Splitu. Skupina stručnjaka koja radi na znanstvenom praćenju uključuje te škole u seminare, nastavnici se koriste svim postignućima projekta - programima i nastavnim materijalima u prvom redu, ali te škole nisu uključene u istraživački program koji se je nužno morao ograničiti na dvije generacije, odnosno uključuje treću generaciju u program istraživanja prema potrebama projekta.

Ključne riječi: razumijevanje, rana dob, morfosintaktičke strukture, eksperimentalna skupina, kontrolna skupina, uspjeh, evaluacija, spontani koncepti, nespontani koncepti, komunikacija, kontrastivna analiza, međujezik, metajezik

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je sakupiti što više relevantnih podataka o učenju stranih jezika u ranoj školskoj dobi (dob od 8 do 12 godina koja obuhvaća treći stadij intelektualnog razvoja prema Piagetu). Osnovna je hipoteza projekta, naime, da ta dobna skupina uz ispravno selekcionirani jezični materijal i uz odgovarajući pristup djeci može u nastavi stranih jezika postići jednako dobre rezultate kao i oni koji započinju nekoliko godina kasnije, na razini upotrebe vokabulara i morfosintaktičkih struktura, ali da su superiorni u svladavanju izgovora stranog jezika. Ukoliko se to dokaže, a dosadašnji rezultati su vrlo ohrabrujući - bio bi to razlog za preporuku obrazovnim vlastima da strani jezik uvedu u sve škole u prvi razred.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Language lerning for European citizenship
  Naziv ustanove: Council of Europe
  Grad: Strasbourg, Francuska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Pedagogisches Institut des Bundes
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Beč, Austrija

 2. Naziv ustanove: University of Sterling
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Sterling, Velika Britanija

 3. Naziv ustanove: CREDIF - ENS FONTANAY
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Saint Cloud, Francuska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr