SVIBOR - Projekt broj: 6-03-205

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-205


TROPI I FIGURE


Glavni istraživač: FALIŠEVAC, DUNJA (11454)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 03.06.91. do 03.12.94.

Ukupno radova na projektu: 153
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za znanost o književnosti
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 620-140 ili 620-030
teleFaks: 385 (0)41 513-834
Telefon: 385 (0)1 6120-140
teleFaks: 385 (0)1 513-834
E-mail:
Telefon: 385 (0)

Sažetak: Zbornik Tropi i figure proučava one aspekte figurativnoga Ť iyražavanja koji su u dosadašnjim ynanstvenim pristupima toj Ť problematici ostajali u drugom planu, tj. bavi se analizom Ť pojedinih dosad rjeđe proučavanih tropa i figura kao i obradom Ť onih pitanja vezanih uz teoriju figura koje su danas u središtu Ť neoretorike: pitanjem prirode odnosa na kojem počiva figura, Ť analizom pojmova otklona odnosno nultog retoričkog stupnja, Ť preispitivanjem teorije susptitucije odnosno interakcije, Ť istraživanjem estetičkog odnosno kognitivnog učinka figure, kao i Ť deskripcijom, klasifikacijom i tumačenjem figura.

Ključne riječi: figura, trop, retorika, stil, semantika, semiotika, intertekstualnost, antonomazija, hiperbola, oksimoron, alegorija, ironija, igra riječima, metafora, metonimija, sinegdoha, književni žanrovi

Ciljevi istraživanja: Cilj projekta je izdavanje zbornika izvornih znanstvenih istraživanja Tropi i figure, koji će povratiti teoriji figura njezin nekadašnji raspon i na taj način dostojno prezentirati hrvatsku znanost o književnosti na europskom znanstvenom prostoru; sudjelovanje pak inozemnih stručnjaka u zborniku imalo je za cilj uspostavljanje znanstvenog dijaloga hrvatskih i svjetskih znanstvenika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: nema
  Naziv ustanove: nema


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: nema

 2. Naziv ustanove: Sveučilište u Muenchenu (A. A. Hansen-Loeve), Sveučilište u Warszawi (H. Cichocka), Sveučilište u Bonnu (W. Potthoff), Sveučilište u Amsterdamu (W. G. Weststeijn), Sveučilište u Konstanzu (R. Lachmann), Sveučilište u Calgaryju (G. Stanivuković), Sveulili

 3. Naziv ustanove: Sveučilišta: Muenchen (Hansen-Loeve), Warszawa (Cichocka), Bonn (Potthoff), Amsterdam (Weststeijn), Konstanz (Lachmann), Calgary (Stanivuković), Ljubljana (Juvan), ADU Zagreb (Batušić i Turković)
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Ostalo
  Grad: Hvar, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: nema

 2. Naziv: Priloženi zbornik Tropi i figure i četiri recenzije od kojih dvije inozemnih znanstvenika

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr