SVIBOR - Projekt broj: 6-03-215

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-215


INTERTEKSTUALNOST I AUTOREFERENCIJALNOST


Glavni istraživač: TOLIĆ, DUBRAVKA (77000)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.06.91. do 01.06.96.

Ukupno radova na projektu: 82
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za znanost o književnosti
Adresa: I. Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 1 6120-140 i 6120-030
teleFaks: 385 (0)41 513-834

Sažetak: Projekt je zamišljen kao istraživanje dvaju termina/fenomena u književnosti i kulturi 20. stoljeća: a) intertekstualnosti (suodnos teksta s drugim tekstovima) i b) autorefrencijalnosti (suodnos teksta sa samim sobom).

Ključne riječi: intertekstualnost, autorefrencijalnost, modernizam/moderna, avangarda, postmoderna

Ciljevi istraživanja: Projekt je okupio suradnike Zavoda za znanost o književnostiFilozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta zaknjiževnost Madžarske akademije znanosti u sklopu suradnje kojatraje 20-ak godina. Cilj projekta je pisanje studija o fenomenimaintertekstualnosti i autorefrencijalnosti u književnosti ikulturi 20. stoljeća. Održana su dva znanstvena skupa: u Opatiji,u listopadu 1990. i u Pečuhu, u listopadu 1993. Preuređeni radovis prvogskupa objavljeni su u dva izdanja: zbornikuINTERTEKSTUALNOST & AUTOREFERNCIJALNOST (Zavod za znanost oknjiževnosti, 1993) i u časopisu NEOHELICON (XX 1, 1993). Rad na projektu je a) učvrstio tradicionalnu suradnju izmeđuhrvatskih i mađarskih kolega i otvorio nove mogućnosti(uključivanje kolega s njemačkoga sveučilišta u Konstanzu ubuduću suradnju), b) pružio hrvatskoj javnosti uvid u najnovijaknjiževnoteoretska istraživanja i c) očekujemo širi europskiodjek (radovi objavljeni na stranim jezicima i posebnom brojučasopisa "Neohelicon"). Radovi objavljeni u zborniku INTERTEKSTUALNOST IAUTOREFERNCIJALNOST hrvatsko izdanje;(isti radovi u časopisuNEOHELICON na njemačkom i engleskom): 1. Ern” Kulcsar-Szabo: Napuštanje simetrije (O osobitostipostmodernističke intertekstualnosti) 2. Viktor Žmegač: Tipovi intertekstualnosti i njihova funkcija 3. Gy”rgy Bodnar: Roman o umjetniku kao rani oblikintertekstualnosti 4. Miroslav Beker: Okvir oko znaka (Uloga prozora u romanu"Doktor Živago") 5. Tamas Benyei: Umijeće zavaravanja: "Ada" Vladimira Nabokova 6. Arpad Bernath: Peter Nadas, Peter Esterhazy i njemačkaknjiževnost u razdoblju moderne i postmoderne 7. Magdalena Medarić: Ono što upućuje na sebe (Prilogterminologiji autorefrencijalnosti) 8. Pavao Pavličić: Čemu služi autoreferencijalnost 9. Krešimir Nemec: Autoreferencijalnost i romaneskna samosvijest 10. Aleksandar Flaker: Tertium comparationis: Pasternak, LjuboBabić - Tintoretto 11. Dubravka Oraić Tolić: Autoreferencijalnost kao metatekst ikao ontotekst U sklopu ovoga projekta i projekta 6-03-074 nastala je dokumentarna monografija HRVATSKO RATNO PISMO 1991/92/ CROATIANWAR WRITING 1991/92. Knjiga je uvelai obrazložila termin "hrvatskoga ratnog pisma" kao oblikautoreferencijalnosti-samotumačenja kulture izložene ratu.


SURADNJA - PROJEKTI
SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Mađarska akademija znanosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv ustanove: Sveučilište u Konstanzu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Konstanz, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: (nema)

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr