SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-03-218

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-03-218


Broj radova citiranih u CC: 3
Broj ostalih radova: 6
Ukupno objavljenih radova: 9


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: On the form and meaning of the Serbo-Croatian verb MORATI

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Urednici
  Ivir, Vladimir
  Kalogjera, Damir (19964)
  Izdavač: Mouton de Gruyter
  ISBN: 3-11-012574-9
  Godina: 1991
  Stranice: od 261 do 270
  Jezik: engleski
  Sažetak: Članak se bavi problemom modalnih glagola koji se u engleskomjeziku, prema nekim lingvistima, tretiraju kao zasebna grupa, dokima onih koji zastupaju tezu da se oni ne razlikuju od običnihglagola. Novija kontrastivna istraživanja pokazala su kakopostoji stanovit broj sintaktičko-semantičkih osobina zajedničkihsvim tim glagolima. Autor razmatra odnos između punih idefektivnih oblika nekih od modala te njihovih značenja, sdetaljnijim opisom glagola 'morati'.
  Ključne riječi: modalni glagoli, sintaktičko-semantičke osobine, puni i defektivni oblik modalnih glagola

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: "Rudimentary" Bilingualism

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Časopis: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (SRAZ)
  Broj: 36
  Volumen: 36
  Godina: 1991
  Stranice: od 63 do 75
  Jezik: engleski

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: "Arhaizacija" dijalektalnog teksta

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 34
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 18
  Godina: 1992
  Stranice: od 127 do 132
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Da bi došli do "autentičnog", "čistog" mjesnog govora, govornicisvjesno "arhaiziraju" aktualni govor posebnim odabirom varijanataiz postojećih varijabli.
  Ključne riječi: varijetet, arhaiziranje, varijabla, varijanta, socijalne mreže

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Materinski jezik kao strani

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Časopis: Filologija
  Broj: 20
  ISSN: 0449-363
  Volumen: 20
  Godina: 1992
  Stranice: od 199 do 209
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razvija misao o tome kako su postojeći oblicihrvatskoga jezika neprimjereni strancima što uče hrvatski, te seističe što opisi za strance trebaju uzeti u obzir. To se označujekao pogled na jezik izvana.
  Ključne riječi: gramatika za izvornog govornika, gramatika za strance, strani jezik

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: U potrazi za sustavnim prikazom hrvatskih naglasaka

  Autori:
  Babić, Zrinka
  Josipović, Višnja (154804)
  Časopis: Suvremena lingvistika
  Broj: 31
  ISSN: 0586-0296
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 37 do 58
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se predlaže višeglasan opis hrvatskih naglasnih sustavakoji objedinjuje različite dijalekte i objašnjava inačice i tzv.silazne obrisne tonove na unutrašnjim i zadnjim slogovima i ustandardnome hrvatskom jeziku.
  Ključne riječi: hrvatski, akcent, ton, dijalekt, slog, mora, leksikon

 6. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Riječ i termin 'kultura' u primijenjenoj lingvistici

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Prožimanje kultura i jezika
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 7 do 13
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 11.04.91 do 12.04.91
  Sažetak: Prilog razmatra razliku između aksiološkoga značenja riječi'kultura' i antropološkog termina 'kultura'. Pokazuje kako je uantropološkom poimanju kulture jezik promatran kao njezin dio.Značenje jezika izvan kulturnog konteksta nije cjelovito.Međutim, dok poučavanje jezičnih struktura ima dugu tradiciju, nepostoji konsenzus o tome kako poučavati kulturu na jednakosustavan način.
  Ključne riječi: kultura, jezik, poučavanje kulture u nastavi stranih jezika

 7. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jezik iznutra i izvana

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Urednici
  Andrijašević, Marin
  Vrhovac, Yvonne
  Naslov zbornika: Strani jezik u dodiru s materinskim
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 63 do 66
  Skup: Godišnje savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
  Održan: od 08.05.92 do 09.05.92
  Sažetak: Članak se bavi problemom modalnih glagola koji se u engleskomjeziku, prema nekim lingvistima, tretiraju kao zasebna grupa, dokima onih koji zastupaju tezu da se oni ne razlikuju od običnihglagola. Novija kontrastivna istraživanja pokazala su kakopostoji stanovit broj sintaktičko-semantičkih osobina zajedničkihsvim tim glagolima. Autor razmatra odnos između punih idefektivnih oblika nekih od modala te njihovih značenja, sdetaljnijim opisom glagola 'morati'.
  Ključne riječi: The article deals with the problem of modal verbs which in English, according to some linguists, are treated as a separate group; on the other hand there are others who support the thesis that modals are not different from ordinary verbs. Recent contrastive investigations have shown that there is a certain number of syntactico-semantic features common to all of these verbs. The author discussed the relation between the full and defective forms of some modals and their meaning, with a more detailed description of the Croatian verb 'morati'.

 8. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Jedan sociolingvistički pogled na oxfordski engleski rječnik

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Urednici
  Filipović, Rudolf (11926)
  Finka, Božidar
  Tafra, Branka
  Naslov zbornika: Rječnik i društvo
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  ISBN/ISSN: 953-154-012-8
  Stranice: od 177 do 183
  Skup: Rječnik i društvo, znanstveni skup o leksikografiji i leksikologiji
  Održan: od 11.10.89 do 13.10.89
  Sažetak: Autor daje kritički pregled recepcije drugog izdanja OED-a i naročito onih kritičkih primjedbi koje prelaze okvire britanske leksikografije i imaju šire implikacije za leksikografiju uopće, kao što su izbor korpusa, diskretnost značenja natuknica itd.
  Ključne riječi: Oksfordski engleski rječnik, leksikografija

 9. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Nekoliko elemenata dijalektalnoga diskursa

  Autori:
  Kalogjera, Damir (19964)
  Vrsta rada: znanstveni članak za časopis "Filologija" (HAZU) - u tisku
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija o stanovitom broju čestica i sintagmi koje pripadaju dijalektalnom diskursu i čija se funkcija može samo pragmatički ustanoviti u usporedbi s njihovim ekvivalentima u standardu.
  Ključne riječi: dijalekt, standardni jezik, čestice


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr