SVIBOR - Projekt broj: 6-03-218

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-218


ISTRAŽIVANJE LEKSIKA GRADA KORČULE


Glavni istraživač: KALOGJERA, DAMIR (19964)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 9
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 62 00 11
teleFaks: 385 (0)41 51 38 34
Telefon: 385 (0)61 20 011
teleFaks: 385 (01)513-834

Sažetak: Sustavnim terenskim prikupljanjem korpusa od strane Ť izvornihgovornika istražuje se leksik gradskog govora u Korčuli Ť što ćerezultirati rječnikom s elementima gramatike, stilistike Ť iautentičnog teksta. Ispituje se i zastarijevanje Ť leksičkihjedinica povezano s generacijama govornika.

Ključne riječi: mjesni govor, urbani govor, leksički korpus, romanizmi, kalkovi, ilustrativne rečenice, morfologija, naglasak, sintaksa, stilistika,

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja leksika jedne urbane govorne zajednice i sastavljanje rječnika jest popunjavanje opće slike ili opisa hrvatskoga, odnosno južnoslavenskog dijalekatskog sustava, a sastavni je dio opisa čakavskih govora i njihovih varijeteta na jadranskom obalnom području. Kako je zamišljeno, ovo istraživanje ima lingvističke, sociolingvističke, povijesnojezične, jezično mogle pronalaziti potporu svojim istraživanjima u ovakvom rječniku. Ovo bi trebao biti rječnik urbanog dijalekatskog govora, pa će se njegovi podaci moći uspoređivati s materijalom iz ruralnih dijalekatskih govora sa zanimljivim rezultatima koji bi trebali pokazati kako rječnik različitih tipova društvenih zajednica varira. Za takvu pojavu imamo indikacija ali nedovoljno sustavnih potvrda. Autentične ilustrativne rečenice za pojedine leksičke jedinice tvorit će korpus lokalnog govora sa dosta gramatičkih, stilističkih i kulturoloških odnosno antropoloških podataka.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr