SVIBOR - Projekt broj: 6-03-228

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-228


ETIMOLOŠKI RJEČNIK DALMATSKIH ELEMENATA U HRVATSKOM JEZIKU


Glavni istraživač: VINJA, VOJMIR (52351)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 51 38 34
Telefon: 385 (0)1 61 20 011

Sažetak: Dalmatski (ili "jezik dalmatinskih Romana iz predmletačkog razdoblja", P. Skok) ugasli je samosvojni romanski idiom koji je nastao u gradskim centrima našeg obalnog područja nakon dolaska Hrvata i koji je kroz nekoliko stoljeća služio kao sredstvo komuniciranja dalmatinskim Romanima odvojenim od matice. U Dubrovniku je trajao do 15/16. stoljeća, a u gradu Krku do potkraj 19. stoljeća. Cilj je ovoga rada istraživanje prežitaka toga jezika u hrvatskim obalnim govorima, te u govoru Moliških Hrvata, jer se ni u kojem drugom obliku dalmatski jezik nije očuvao. On, prema tome, predstavlja značajnu sastavnicu hrvatskoga jezika i istovremeno je poseban romanski jezik, koji tvori vezu između istočne i zapadne Romanije. Zahvaljujući njegovu posredstvu, u hrvatskom su jeziku preuzeti brojni elementi iz grčkoga i južnotalijanskoga jezika.

Ključne riječi: dalmatski, hrvatski, južnotalijanski dijalekti, etimologija, semantika, balkanologija, etimologijski rječnik, grčki, bizantski, albanski, romanski

Ciljevi istraživanja: Temeljna je svrha ovoga istraživanja utvrđivanje, te leksikološka, semantička i nadasve etimološka obrada što vežeg broja dalmatskih sastavnica u hrvatskom jeziku istočnojadranske obale. Kako je posrijedi neinstitucionalizirani jezik koji je odumirao više od pola tisućljeća, da bi se koncem 19. st. definitivno ugasio, sve što se o njemu danas može saznati nalazi se skriveno i korjenito asimilirano u hrvatskim govorima naše obale te u jeziku Moliških Hrvata. Stoga ovaj zadatak iziskuje lingvistička istraživanja koja se po metodi mogu usporediti samo s arheološkim sondiranjima terena: valja ispitati velik broj (nadasve izoliranih) točaka, da bi se otkrile i kao dalmatske identificirale danas vež potpuno kroatizirane sastavnice tog podrijetla. Očekivani je doprinos dvojak: a) kroatistički - upoznavanje jedne značajne komponente hrvatskoga jezika, i b) romanistički - utvrđivanje jednog od 'missing links' u vezi između zapadne i istočne Romanije. U slučaju potpunog omogućavanja ispitivanja a) na našoj obali i b) na moliško-hrvatskom terenu u južnoj Italiji rezultati bi ovoga rada predstavljali istodobno i građu za dva velika poduhvata: 1) za dopune Skokovu etimologijskom rječniku, b) za opis jezika Moliških Hrvata, a oba, poglavito ovaj potonji, predstavljaju neodgodiv dug naše znanosti prema povijesti hrvatskoga jezika.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr