SVIBOR - Projekt broj: 6-03-264

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-264


IZRADA PRIRUČNIKA ZA STUDIJ HRVATSKOG JEZIKA NA FILOZOFSKIM I SLIČNIM FAKULTETIMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU


Glavni istraživač: SILIĆ, JOSIP (71475)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.93. do 31.12.99.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Komunikacija

Sažetak: Utvrđena je i razrađena metodologija rada na izradi priručnikaŤ hrvatskoga jezika kao stranoga jezika. Obavljen je dio pripremihŤ radova koji se odnose na popis i opis jezičnih činjenica.Ť Utvrđene su jezične razine i odnosi među njima, pa se sad možeŤ pristupiti podjeloi jezičnoga materijala po razinama. Na temeljuŤ toga zaključeno je da će u prvoj fazi biti potrebno izraditiŤ odvojene priručnike iz fonologije, morfologije, sintakse iŤ leksikologije hrvatskoga jezika. Usporedo će se raditi naŤ priručnoj gramatici i priručnom rječniku hrvatskoga jezika. Ta biŤ faza (u normalnim, prvenstvenom materijalnim, uvjetima) trajalaŤ pet godina. Dotle će se moći upotrebljavati srednjoškolskiŤ udžbenici fonologije, morfologije, sintakse i leksikologijeŤ kojeće, ove, 1994, godine izraditi čalnovi Katedre za suvremeniŤ hrvatski književni jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta uŤ Zagrebu. Udžbenici naime o kojima je riječ dobrim su dijelomŤ rađeni metodologijom koja projektu odgovara. Pomoći će iŤ Gramatika hrvatskoga rječnika (na disketi) koju će ova, 1994,Ť godine, izraditi voditelj projekta Josip Silić u suradnji sŤ informatičarima. Gramatika je rađena po nečelima izrade jezičnihŤ priručnika za strance. Vladimir je Anić (kao član projekta)Ť obavio preliminarne poslove za izradu rječnika hrvatskoga jezikaŤ namijenjenog studiju hrvatskoga jezika na inozemnim visokimŤ učilištima i sveučilištima.

Ključne riječi: Ključne riječi: jezični priručnik za strance, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija, gramatika, rječnik, stilistika, pravopis, pravogovor, opisni (deskriptivni) pripručnik, propisni (preskriptivni) priručnik.

Ciljevi istraživanja: Izrada svih priručnika hrvatskoga jezika potrebnih za studij kroatistike na filozofskim i slišnim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr