SVIBOR - Projekt broj: 6-03-286

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-286


VIŠEJEZIČNI GLOSAR GEOFIZIČKOG NAZIVLJA


Glavni istraživač: POJE, DRAŽEN (37784)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.92. do 01.01.94.

Ukupno radova na projektu: 0
Naziv ustanove: Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb (4)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 441-737
Telefon: 385 (0)41 421-222
Telefon: 4565 666
Telefon: 385 (0)4565 666
teleFaks: 385 (0)1278 703

Sažetak: U izradi pojmovnika dosada su obavljeni mnogi pripremni radovi: izrađeni su popisi termina iz pojedinih struka koji bi trebali biti pretstavljeni u Glosaru, dogovoren način obrade pojmova . Uz tumačenja pojma na hrvatskom jeziku svaka natuknica obuhvatit Će i odgovarajuće nazive na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Na brojnim sastancima posebnog Povjerenstva za meterološko nazivlje dosada je prodiskutirano i prihvaćeno oko 2500 natuknica i njihovi ekvivalentni izrazi na engleskom jeziku. Gdje je to god bilo moguće umjesto stranih usvojeni su hrvatski nazivi, od kojih je znatan dio pregledan i prihvaćen od stručnjaka Zavoda za jezik u Zagrebu. Za pojedine grane meteorologije i za hidrologiju djelomično su popunjeni su obrasci za Glosar. Detaljno je istraženo je i nazivlje o vjetrovima na Jadranu i o tome napisan članak koji je prihvaćen za objavljivanje u Hrv. meteorološkom časopisu.

Ključne riječi: višejezični glosar, hrvatski, engleski, francuski, njemački, jezik, vjetrovi na Jadranu

Ciljevi istraživanja: Izrada stručnog višejezičnog glosara, koji bi obuhvatio cjelokupno područje geofizike uz hrvatske termine te njihova tumačenja dao i odgovarajuće izraze na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Radom velikog broja stručnjaka iz raznih oblasti geofizike popisat će se ne samo postojeći hrvatski izrazi već i izraditi novi, što je osobito značajno ako se ima u vidu koliki je broj engleskih riječi ušao u stručni jezik i da je posebno na području meteorologije nužno očisiti jezik od riječi iz srpskog govornog područja. Velik broj pojmova nema dovoljno jasne definicije ili se pojmovi upotrebljavaju višeznačno, što također opravdava nužnost izrade ovakvog glosara.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Geofizički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: nema

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr