SVIBOR - Projekt broj: 6-04-017

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-04-017


KIPARSTVO I SLIKARSTVO 17.-18.ST.U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ


Glavni istraživač: BARIČEVIĆ, DOROTEA (56280)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 2
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: KABINET ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ARHIV ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
Adresa: DEMETROVA 18/II
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)428-464
Telefon: 385 (0)175-229
Telefon: 385 (0)435-594

Sažetak: "Kiparstvo i slikarstvo 17. i 18. st. u kontinentalnoj Hrvatskoj" dugoročni je projekt istraživanja značajnog segmenta umjetničke baštine Hrvatske. Sustavno proučavanje, stilska identifikacija i valorizacija barokne plastike i slikarstva, koji čine većinu pokretnog crkvenog inventara na području kontinentalne Hrvatske, važna je za shvaćanje kulturno-povjesnog konteksta i umjetničkih strujanja u razdoblju baroka. U ostvarenju projekta značajan udio ima cjelovita terenska evidencija spomenika uz iscrpnu arhivsku dokumentaciju. Na temelju sakupljene građe publiciraju se opusi baroknih kipara i slikara, značajnih kiparskih i slikarskih radionica, relevantni tekstovi u katalozima izložaba sakralne umjetnosti, te daje prilog izradi umjetničke topografije. Građa se uključuje u tijekove srednjeeuropske umjetnosti prikazima udjela kipara i slikara u našoj baroknoj umjetnosti.

Ključne riječi: Kiparstvo, drvorezbarstvo, slikarstvo, štafelajno slikarstvo, barok, 17. i 18. stoljeće, kontinentalna Hrvatska, umjetnička topografija, terenski rad, arhiv.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog projekta je cjeloviti prikaz kiparstva u drvu i kamenu, te sakralnog štafelajnog slikarstva 17. i 18. st. u kontinentalnoj Hrvatskoj s naglasom na povezanost te građe s baroknom umjetnošću Europe. Cilj je također i afirmacija ovog segmenta umjetnosti, te njegova adekvatna valorizacija. Teži se što egzaktnijoj dataciji i atribuiranju uglavnom nepotpisanih djela na temelju arhivskih izvora i komparativne formalne i stilske analize. Krajnji cilj istraživanja je sinteza cjelokupne kiparske građe u knjizi "Barokno kiparstvo kontinentalne Hrvatske"


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: UMJETNIČKA TOPOGRAFIJA
    Naziv ustanove: INSTITUT ZA POVIJEST UMJETNOSTI
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr