SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-04-134

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-04-134


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 54
Ukupno objavljenih radova: 56


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Splitska katedrala
  Izdavač: Kršćanska sadašnjost
  ISBN: 86-397-0179-2
  Godina: 1991
  Broj stranica: 254
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Split, cathedral, Diocletian mausoleum, architecture, sculpture,artistic craft, treasury
  Ključne riječi: Dalmacija, umjetnost XX. stoljeća, suvremena hrvatska umjetnost, suvremena europska umjetnost


 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Splitski izlog - od Emanuela Vidovića do Kuzme Kovačića

  Urednici
  ,
  Izdavač: Nakladni zavod Matice hrvatske
  ISBN: 86-401-0178-7
  Godina: 1991
  Broj stranica: 208
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sintetični profili umjetnika "schiavona" u Quattrocentu natemelju najnovije literature i s nekim autorovim osobnimpogledima: arhitekt Lucijan Vranjanin (Luciano Laurana), kipariFranjo Vranjanin (Francesco Laurana) i Ivan Duknović (GiovanniDalmata) i slikar Juraj Čulinović (Giorgio Schiavone).
  Ključne riječi: schiavoni, Dalmacija, Quattrocento, Lucijan i Franjo Vranjanin, Ivan Duknović, Juraj Čulinović

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Loretske teme. Novi podaci o štovanju loretske Bogorodice u likovnim umjetnostima na području Ilirika

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Belamarić, J.
  Hoško, F.E.
  Izdavač: Vitagraf d.o.o.
  ISBN: 953-6059-07-x
  Godina: 1994
  Broj stranica: 95
  Broj referenci: 170
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.
  Ključne riječi: štovanje Gospe Loretske na istočnom Jadranu, Lazzaro Bastiani, Zadar, loretsko i trsatsko svetište i Hrvati

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog za poliptih Ugrinovićevih iz crkve Gospe od Šunja na Lopudu

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 2
  ISSN: 0353-8559
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 208 do 218
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: N
  Ključne riječi: Polyptich "Madonna and child, donator and saints" from the church St. Mary of Šunj on Lopud is ascribed to the painter Ivan Ugrinović, previously to Matej Junčić. In the 16th century Simon Ferri, a painter from Florence, overpainted it adding some corrections, all by order of the Dubrovnik shipowner Miho Pracat.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dva nova priloga Lovri Dobričeviću

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Peristil
  Broj: 34
  ISSN: 0553-6707
  Volumen: 34
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 42
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: N
  Ključne riječi: To the painter Lovro Dobričević from Kotor ascribed is the painting "Madonna and child" from Museo Civico in Padua (it actually represents a Gothisized version of his painting "St. Mary of Škrpjela" in front of Perast) and also a painting "Resurrection" from the monastery Kraljeva Sutjeska, today in Zagreb (Strossmayer gallery).

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Još o Ivanu Petrovu iz Milana

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
  Broj: 31
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 31
  Godina: 1991
  Stranice: od 97 do 113
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: N
  Ključne riječi: dalmatinska slikarska škola, Ivan Petrov iz Milana, Dujam Vušković, Ugljanski poliptih, zadarske slike, XV. stoljeće

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj grafika rađenih prema Tizianovim djelima na dvije slike u Dalmaciji

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 8
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 911 do 915
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: The author proves that the presentation "Arrest of the Christ" onPetar Ivanov polyptich in the church St. Mary of Spilice on Lopudand "Announciation" on the triptich by the unknown Dubrovnikpainter of the 16th century in the church St. Mary in Suđurađ onŠipan were both created after the Titian's canvases.
  Ključne riječi: Dalmatian school of painting, painting of the 16th century, Dubrovnik, Petar Ivanov, graphics, Titian, Lopud, Šipan

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O Palminom autoportretu na omiškoj pali "Silazak Duha svetoga"

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Mosorska vila
  Broj: 3
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 179 do 184
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: On the pala "Descention of the Holy Ghost" by Palma the Youngerfrom the parish church in Omiš the authoress has recognized thepainter's selfportrait among the apostles.
  Ključne riječi: Jacopo Palma the Younger, Palma's selfportraits, Omiš

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O portretima donatora na slici "Majstora tkonskog raspela" iz Firence

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  ,
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 5
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 579 do 581
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: On the painting ascribed to the Master of the Crucifix from Tkon(Meneghello de Canalis) "Madonna and child" with donators foundin the antique shop in Florence the authoress recognized theimages of the queen Elizabeth Kotromanić, wife of Ljudevit theAnjouvinian and their two daughters Mary and Jadviga.
  Ključne riječi: Dalmatian painting school, Meneghello Ivanov de Canalis, portrait, donator

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O nekim primjerima spajanja istočnih i zapadnih ikonografskih shema u djelima majstora "dalmatinske slikarske škole"

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
  Broj: 32
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 32
  Godina: 1992
  Stranice: od 375 do 390
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: liquary in the Kotor cathedral after the relief by A.Rosellini.
  Ključne riječi: Dalmatian school of painting, Ivan Petrov from Milan, Lovro Dobričević, Blaž Jurjev, stylistic and iconographic particularities, 15th century painting

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Likovni umjetnici "Schiavoni" iz Dalmacije u 15. stoljeću
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0544-7627
  Volumen: 38
  Godina: 1991
  Stranice: od 203 do 210
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hipotetična autorova atribucija niza portreta splitskih biskupa inadbiskupa izvedenih za svečanu dvoranu splitskog Sjemeništasplitskom slikaru XIX. stoljeća Jurju Pavloviću potvrđena jenalazom računa za isplatu i autograma istog Pavlovića u splitskomnadbiskupskom arhivu.
  Ključne riječi: Juraj Pavlović, slikarstvo XIX. stoljeća, splitski nadbiskupi, Sjemenište u Splitu


 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uklanjanje jednog upitnika. Uz članak "Portreti Jurja Pavlovića(?)" iz splitskog Sjemeništa
  Časopis: Kulturna baština
  Broj: 21
  ISSN: 1351-0557
  Volumen: 16
  Godina: 1991
  Stranice: od 103 do 108
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Detaljno je obrađena slika "Letušte" ("Uccelami") sada uBiskupskoj pinakoteci u Dubrovniku sa prikazom mrtve prirode skošarom i različitim pticama. Slika je pripadala venecijanskojzbirci Respi, a dubrovačkoj katedrali je poklonio 1686. arhiđakonBernard Orsat Đorđić. Autor pretpostavlja da bi najvjerojatnijeautor slike bio flandrijski slikar Jan Fyt (1611-1661).
  Ključne riječi: flamanski majstori, Dalmacija, mrtva priroda, Dubrovnik, slikar XVII. st. Jan Fyt, Đorđić, donacija, dubrovačka katedrala


 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slika "Letušte" u Biskupskoj pinakoteci u Dubrovniku
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
  Broj: 31
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 31
  Godina: 1991
  Stranice: od 223 do 235
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se objelodanjuje platno iz 1843. slikara G. Candellarijaiz Ancone "Posljednja večera" u franjevačkom samostanu u Omišu,rađena prema grafici po poznatoj Leonardovoj milanskoj freski"Posljednja večera".
  Ključne riječi: Omiš, franjevački samostan, Posljednja večera, G. Candellari, Leonardo Da Vinci


 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bilješka o "Posljednjoj večeri" kod franjevaca u Omišu
  Časopis: Mosorska vila
  Broj: 5
  ISSN: 0353-8206
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 161 do 168
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se objelodanjuje oltarna pala u crkvici sv. Roka uOmišu, signirano djelo mletačkog slikara Francesca Negro izsredine prve polovice XVI. stoljeća. Slika predstavlja Bogorodicuizmeđu svetaca Sebastijana i Roka i očito je ex-voto zbog kuge.
  Ključne riječi: Omiš, crkva sv. Roka, Francesco Negro, Venecija, kuga, XVI. stoljeće


 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pala u crkvi sv. Roka u Omišu
  Časopis: Mosorska vila
  Broj: 3
  ISSN: 0353-8206
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 175 do 178
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tekst posvećen trogirskom povjesničaru i kritičaru dru IviDelalleu. U tom svesku njemu u čast autor obrađuje Delallea kaolikovnog kritičara koji je otvorio Salon Galić svojim govorom,kao poznavatelja slikarstva i slikara amatera.
  Ključne riječi: Ivo Delalle, Salon Galić, Split, međuratno doba, Trogir


 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: U spomen dru Ivu Delalleu
  Časopis: Vartal
  Broj: 2
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 21 do 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz prof. Vladimira Rismonda (1902-1993), kaonajistaknutijeg likovnog kritičara u Splitu između dva svjetskarata. Posebna je pažnja posvećena njemu kao kritičaru slikarskihpojava u Splitu i Dalmaciji u prvoj polovici XX. st., a naročitoI. Joba, E. Vidovića, J. Plančića, M. Tolića, V. Paraća, M.Tartaglie i drugih. Posebno je istaknuta njegova vezadalmatinskog supstrata kao izvorišta likovnog izraza ovihumjetnika.
  Ključne riječi: Vladimir Rismondo, likovna kritika, Dalmacija, slikarstvo XX. st., I. Job, A. Zuppa


 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vladimir Rismondo kao likovni kritičar
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 8
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 628 do 635
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sintetični profili "Schiavona" u Cinquecentu na temelju najnovijeliterature i osobnih autorovih pogleda i zapažanja. Obrađeni suJulije Klović (Giulio Clovio), Andrija Meldola (AndreaSchiavone), te Stjepan Crnota (Stefano Cernotta), slikari,Martin Kolunić-Rota i Natal Bonifacij, bakrorezbari i HoracFortezza, zlatar.
  Ključne riječi: Schiavoni, Dalmacija, Cinquecento, Julije Klović, Andrija Meldola, Stjepan Crnota, Martin Kolunić, Natal Bonifacij, Horac Fortezza


 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Likovni umjetnici "Schiavoni" u Dalmaciji u XVI. stoljeću
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 3
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 39
  Godina: 1992
  Stranice: od 372 do 379
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: oli.
  Ključne riječi: Sebastijan Devita (De Vita), Accademia di Belle Arti u Veneciji, barok, slikarstvo u Dalmaciji, slike Devite u Dalmaciji. Venetu. Bosni i Sloveniji


 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novi podaci o splitskom baroknom slikaru Sebastijanu Deviti (De Vita)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 16
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 143 do 147
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se donose novi podaci o splitskim nadbiskupimaMarkantunu De Dominisu i Sforzi Ponzoniju i njegovu bratu slikaruMateju iz XVII stoljeća. Analizira se grafika W. Skeltona poDominisovu portretu D. Tintoretta, iznose se novi podaci onjihovoj rodbinskoj povezanosti, publicira se neobjelodanjenaPonzonijeva pala u Trogiru i skupina slika u franjevačkomsamostanu u Zaostrogu prema izgubljenim uzorcima u Splitu.
  Ključne riječi: splitski nadbiskupi, Markantun De Dominis, Sforza Ponzoni, Matej Ponzoni, Dalmacija, Split, Trogir, Rab, Zaostrog


 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Marginalije o nadbiskupu Markantunu De Dominisu i braći nadbiskupu Sforzi i slikaru Mateju Ponzoniju
  Časopis: Kulturna baština
  Broj: 22
  ISSN: 1351-0557
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 64
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Profil istaknutog slikara zadranina Jurja (Zorzija) Venture, kojije krajem XVI. i početkom XVII. st. živio u Kopru i naslikaobrojne oltarne pale za mnoga mjesta u Istri i jednu zafranjevačku crkvu na otočiću Galevac kod Prekoga kraj Zadra.Analiziraju se njegovi grafički izvori, vrednuje njegovakvaliteta i iznose njakvalitetnije pojedinosti njegovih slika snastojanjem da se odredi pravo mjesto ovom istaknutompredstavniku manirističkih strujanja na našim obalama.
  Ključne riječi: Juraj (Zorzi) Ventura, Zadar, Kopar, graphics, mannerist painting


 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ventura 1992.
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 1
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 146 do 152
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Boka Kotorska, Gospa od Škrpjela, Tripo Kokolja, barok u Boki,obitelj Grubaš
  Ključne riječi: N


 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Likovni barok u Boki Kotorskoj
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 4
  ISSN: 0350-8559
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 219 do 233
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: G. B. Pitteri, slike u trogirskoj katedrali, oltari obiteljiGaranjin
  Ključne riječi: N


 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uz restauriranje oltarne pale obitelji Garanjin. Autor je Giovanni Pitteri
  Časopis: Slobodna Dalmacija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: C. G. Argan, Hrvatska, Schiavoni, prijevodi na hrvatski
  Ključne riječi: Uvodna riječ kao predsjedatelja skupa, u kojoj se daje pregled povijesnih događaja, a posebno zbivanja na likovnom polju na teritoriju Dubrovačke Republike u XV. i XVI. st. Naglasak je dan izrazitim specifičnostima te problematike i najnovijim znanstvenim otkrićima na tom polju.


 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Un ricordo di Carlo Giulio Argan dalla Croazia
  Časopis: Arte (Documento)
  Broj: 6
  Volumen: 6
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: talijanski
  Sažetak: niku, a za vrijeme njegovog boravka u Rimu.
  Ključne riječi: Dalmatian school of painting, Mannerism in Dubrovnik, Lovro Dobričević, Pellegrino Broccardo, Nikola Lazanić


 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pala G.B Piterija na Garanjinovu oltaru u trogirskoj katedrali

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 2
  ISSN: 0350-3437
  Godina: 1993
  Stranice: od 63 do 66
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Objavljuje se potpisana slika "Ulični prizor u Splitu" danskog slikara Petera Kornbecka, datirana 1874. godine i analizira njeno značenje i ikonografija.
  Ključne riječi: ikonografija Splita, Peter Kornbeck

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slika Splita iz 1874. godine danskog slikara Petera Kornbecka

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Kulturna baština
  Broj: 24/5
  ISSN: 1351-0557
  Godina: 1994
  Stranice: od 165 do 168
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Recalls contacts which the eminent Croatian painter Ivo Dulčić had with Split, referring to the time when he was working on the fresco of Christ the king in the Church of Our Lady Health, a mosaic in the Archbishop's Chapel and on stained glass in the Church of the Holy Family, as well as many other commissions in Split.
  Ključne riječi: Dalmatian painting of the twentieth century, Ivo Dulčić, Split, the fresco of Christ the King in the Church of Our Lady of Health, the mosaic in the Archbishop's Chapel

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uz "Bogorodicu s Djetetom" Blaža Jurjeva u crkvi sv. Đurđa na Boninovu u Dubrovniku

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Dubrave hrid. List župe sv. Petra u Dubrovniku
  Broj: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 30 do 31
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: The article deals with the personality of the painter Michelangelo Schiavone (1712-1772), a successor to Gianbattista Tiepolo who lived in Chioggia and whose work is to be found in numerous churches in Chioggia and Venice, as well have been of Croatian origin, the article calls for more detailed study of his work and personality.
  Ključne riječi: Schiavoni, Michelangelo Schiavone, Tiepolo's successors of Croatian origin, The family of the Schiavone painters in the Venetian painting from the eighteenth to the nineteenth century

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Restaurirana šibenska slika Jurja Ćulinovića. Istaknuti "Schiavone" iz Quattrocenta

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Slobodna Dalmacija
  Godina: 1995
  Stranice: od 29 do 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: The papaer deals with the illimination of the Missal of Prince Novak, dating from the year 1368 and now in the Austrian National Library in Vienna and shows the Four evangelists, the Curcifixion and "Imago Pietatis". On the basis of a stylistics the work is attributed to a local miniaturist probably practising in Zadar and Nin and influenced by paintings of successors to Paolo Veneziano, particularly those from the area between Padua and Emilia.
  Ključne riječi: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sjećanja iz Splita na Iva Dulčića

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 1
  ISSN: 0353-8559
  Godina: 1995
  Stranice: od 90 do 95
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: štovanje Gospe Loretske na istočnom Jadranu, Lazzaro Bastiani, Zadar, loretsko i trsatsko svetište i Hrvati
  Ključne riječi: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Za Micheangela Schiavonea

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 18
  Godina: 1994
  Stranice: od 61 do 66
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.
  Ključne riječi: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Minijature u misalu kneza Novaka

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji
  Broj: 33
  ISSN: 0555-1145
  Godina: 1993
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.
  Ključne riječi: U radnji se obrađuje niz tema i djela povezanih s kultom Gospe od Loreta na istočnoj obali Jadrana, nastalih XV do XIX st. Posebnu važnost ima detaljna obrada pale Gospe od Milosti L. Bastianija iz 1476. g. u franjevačkoj crkvi u Zadru. Analizira se njen ikonografski program, identificirane su prikazane ličnosti protuturskog sveza pape Siksta IV i ukazuje na zančaj priakza loretskog svetišta na njoj. U istoj radnji obrađene su brojne slike nastale od XV do XIX st. diljem istočne obale Jadrana.

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O grafikama nekih crkvenih knjiga iz XVI-XVIII st. tiskanih u Italiji u bibliotekama splitskih sjemeništa

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Kulturna baština
  Broj: 24/5
  ISSN: 1351-0557
  Volumen: 18
  Godina: 1994
  Stranice: od 47 do 60
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađuje se grafička oprema crkvenih knjiga tiskanih u Italiji od konca XV do konca XVIII st. koje se čuvaju u Splitu u bibliotekama Nadbiskupskog sjemeništa i Teološkog fakulteta. Posebna pažnja posvećuje se Misalu inv.br.XIX 5.2. u biblioteci dijecezanskog sjemeništa, koji je, čini se na temelju sačuvanog potpisa, bio u vlasništvu istaknutog trogirskog biskupa Tome Nigrisa.
  Ključne riječi: grafička oprema crkvenih knjiga XVI-XVIII st., Split-crkvene knjižice, Toma Nigris

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O grafičkim predlošcima nekoliko dalmatinskih slika

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 4-6
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: XLI
  Godina: 1994
  Stranice: od 183 do 187
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ukazuje se na grafike koje je hrvatski slikar i književnik Martin Benetović upotrijebio kao predloške za svoj ciklus Muke Kristove na koru hvarskog franjevačkog samostana, te na predložak jedne slike iz Velikog Brda kod Makarske i na kopiju po Tintorettu u zbirci dominakanskog samostana u Bolu na Braču.
  Ključne riječi: Martin Benetović, Hvar, Jan Sadler, Marten de Vos, Veliko Brdo kod Makarske, kopije po Tintoretu, Bol na Braču

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O autorima dviju slika posvećenih pobjedi kod Lepanta

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Radovi Instituta za povijest umjetnosti
  Broj: 2
  ISSN: 0350-3437
  Volumen: 17
  Godina: 1993
  Stranice: od 50 do 56
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sliku Gospe od Karmena sa slavljenicima lepantske bitke i dušama od čistilišta iz župne crkve u Jelsi autorica pripisuje mletačkom slikaru Baldassareu D'Anna, a sliku Gospe os Ružarija sa slavljenicima lepantske bitke u dominikanskoj crkvi u Starom Gradu na Havaru pripisuje Andrei Michieliju iz Vicenze zvanom Vicentino.
  Ključne riječi: slikarstvo XVII st. u Dalmaciji, bitka kod Lepanta, Baldassare D'Anna, Andrea Vicentino, Jelsa, Stari Grad, Hvar

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O slici "Glava krista s trnovom krunom" iz franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Časopis: Peristil
  ISSN: 0553-6707
  Volumen: 35/6
  Godina: 1993
  Stranice: od 155 do 158
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Slika "Galva krista s trnovom", koja se nalazi u zbirci bosanskog franjevačkog samostana Kraljeva Sutjeska atribuira se na temelju stilske analize radionici Federica Baroccija, poznatog slikara iz Marka
  Ključne riječi: Federico Barocci, Kraljeva Sutjeska

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prijedlog za Urbana Bavarca

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Časopis: Peristil
  Broj: 35/6
  Godina: 1993
  Stranice: od 143 do 150
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Profil drvorezbara Urbana Bavarca koji je došao u Dalmaciju u prvoj polovici XVII st. Analiza arhivskih dokumenata o njegovu radu u Gospi od Šunja na Lopudu, župnoj crkvi u Lastovu, župnoj crkvi u Jelsi i crkvi sv. Roka u Vrboskoj.
  Ključne riječi: dalmatinsko barokno drvorezbarstvo, Uraban Bavarac, nordijska komponenta u dalmatinskom baroku

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: O utjecaju grafika na neka slikarska djela iz crkve Gospe Trsatske u Rijeci

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Urednici
  Kudiš, Nina (151055.00000)
  Vicelja, Marina (151081.00000)
  Naslov zbornika: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0351-3130
  Stranice: od 271 do 275
  Skup: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije
  Održan: od 01.05.92 do 03.05.92
  Sažetak: flandrijske grafike, utjecaj, istočna obala Jadrana, SerafinSchoen, Jan sadeler, Cornelius Cort, Trsat
  Ključne riječi: bstantial plans. Questions of the individual and the general in ornamentation are elaborated: continuity of certain forms, a phenomenon which asserts conservativism or traditionalism of particular authors but also their readiness to follow contemporary courses. Displayed is a possible help that ornamentation might offer in resolving the problems of dating and attribution of some works of the mentioned "school" but also in tracing the impact of foreign masters.

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Likovna kultura u Dubrovniku u 15. i 16. stoljeću. Uvodna riječ na Simpoziju

  Urednici
  Fisković, Igor (12040.00000)
  Glavan, Darko
  Naslov zbornika: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 9 do 15
  Skup: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća - znanstveni skup uz izložbu "Zlatno doba Dubrovnika"
  Održan: od 18.05.87 do 20.05.87
  Sažetak: The article offers a synthetic survey on the arts in Dalmatia,particularly the painting, during the 16th c., with specialaccount of the recent research results as also newcontemporary attitudes toward the art of the late Renaissance andMannerism. Particular regard was directed to the Renaissance"Dalmatian school of painting", which grew markedly in Dubrovnik,but analysed are also the main works of foreign masters notabythose from Venice, Tuscany and Flanders.
  Ključne riječi: High Renaissance in Dalmatia, Mannerism in Dalmatia, Božidarević, Hamzić, Titian, Tintoretto, Veronese, Bassano, Dutch paintings in Dalmatia

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tri doprinosa o umjetnicima "zlatnog doba" Dubrovnika

  Urednici
  Fisković, Igor (12040.00000)
  Glavan, Darko
  Naslov zbornika: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 205 do 212
  Skup: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća - znanstveni skup uz izložbu "Zlatno doba Dubrovnika"
  Održan: od 18.05.87 do 20.05.87
  Sažetak: Faust Vrančić, "Machine novae", Šibenik, humanizam, Prvić Lukakod Šibenika
  Ključne riječi: Studija obrađuje barokne slike u franjevačkom samostanu u Sumartinu na Braču. Od njih se s jedne strane ističu u grupi mletačkih radova platno "Sv. Magdalena s apostolima Ivanom i Petrom" a s druge pala primitivnog lokalnog anonimniog slikara iz 1686. sa sv. Antunom i donatorom fra. Šimunom Ribarevićem. Na kraju se govori i o drugim djelima tog autora u Dalmaciji.

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: L'arte in Dalmazia nel Cinquecento

  Urednici
  Branca, Vittore
  Ossola, Carlo
  Naslov zbornika: Crisi e rinnovamento nell'autunno del Rinascimento a Venezia
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Venecija, IT
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 88222-3871-0
  Stranice: od 327 do 342
  Skup: Crisi e rinnovamento nell'autunno del Rinascimento a Venezia
  Održan: od 01.06.91 do 03.06.91
  Sažetak: otok Brač, Sumartin, franjevački samostan, mletački baroknislikari, anonimni lokalni slikar druge polovice XVII. st.
  Ključne riječi: Autor iznosi imena i djela venecijanskih kipara i slikara koji su u doba baroka usporedo radili za Dalmaciju i za Istru. Od slikara se posebno ističu Palma Mlađi, B. D'Anna, P. Mera, A. i S. Celesti, A. Zanchi, P. i A. de Coster, N. Grassi, G. B. Pittoni, G. Diziani, F. Fontebaso, G. Angeli I A. Longhi.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: "Machinae novae" di Fausto Veranzio

  Urednici
  Graciotti, Sante
  Naslov zbornika: Il libro nel bacino adriatico (secc. XV-XVIII)
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Venecija, IT
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 88-222-4009-X
  Stranice: od 207 do 213
  Skup: Il libro nel bacino adriatico (secc. XV-XVIII)
  Održan: od 07.10.89 do 10.10.89
  Sažetak: barok u Dalmaciji, barok u Istri, utjecaj Venecije, Seicento,Settecento
  Ključne riječi: U referatu su obrađene slikarske veze Dalmacije i Maraka od XV do XVII st. Posebno su naglašeni: utjecaj Maraka na "dalmatinsku slikarsku školu", Boravak Crivellijevih u Dalmaciji i Markama, aktivnost u Dalmaciji Petra Ivanova iz Venecije koji je došao iz Reccanatija i Pier Antonija Palmerinija iz Urbina, Tizianova pala u Anconi naručena od Luja Gozze-Gučetića, slike A. Lillija u Orebiću i D. Peruzzinija u Dubrovniku i Ćelopecima te vjerojatno dalmatinsko podrijetlo C. Marattija.

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Barokne slike u franjevačkom samostanu u Sumartinu

  Urednici
  ,
  Naslov zbornika: Sumartin
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 86-81159-12-7
  Stranice: od 309 do 316
  Sažetak: Connection between Marche and Dalmatia, Pier Antonio from Urbino,St. Blasius on the Titien pala for the Gozze family in Ancona
  Ključne riječi: umjetničke veze Dalmacije i Maraka, slikar Carlo Maratti, slike crkve Male braće u Dubrovniku

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mletački barokni kipari i slikari u Dalmaciji i Istri

  Urednici
  Kudiš, Nina (151055.00000)
  Vicelja, Marina (151081.00000)
  Naslov zbornika: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0351-3130
  Stranice: od 17 do 20
  Skup: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije
  Održan: od 01.05.92 do 03.05.92
  Sažetak: Obrađuje se potpisana pala NIkole Blaškovića iz 1803. g. "Sv. Paulin uz arhanađela Mihovila i svece Jerolima i Katarinu" te druge pale pučkih i naivnih slikara u franjevačkoj crkvi u Sinju.
  Ključne riječi: sv. Paulin u ikonografiji, NIkola Blašković, franjevačka crkva u Sinju

 44. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Legami tra la pittura della Dalmazia e la pittura delle Marche tra il Quattrocento e il Seicento

  Urednici
  Gracciotti, S.
  Massa, M.
  Pirani, G.
  Naslov zbornika: Marche e Dalmazia tra Umanesimo e Barocco
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Reggio Emilia, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 281 do 197
  Skup: Marche e Dalmazia tra Umanesimo e Barocco
  Održan: od 13.05.88 do 15.05.88
  Sažetak: "Pala portatile" sa svecima Franjom Asiškim, Antunom Padovanskim i Franjom Paulskim na oltaru Garanjin u trogirskoj katedrali pripisuje se venecijanskom slikaru Settecenta G.B.A. Pitteriju, koji je u periodu između 1730. i 1754. naslikao niz radova u Dalmaciji.
  Ključne riječi: slikarstvo Settecenta u Dalmaciji, Trogir, pala Garanjin, Giovanni Battista Augusto Pitteri

 45. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Una proposta per Carlo Maratti a Dubrovnik (Ragusa)
  Naslov zbornika: Studi per gli 80 anni di Pietro Zampetti
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Urbino, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Sažetak: U radnji se publiciraju i analiziraju portreti hrvatskog biskupa Ivana Skakoca (1752-1873) i biskupa grčkih otoka Zantea i Kefalonije Luigija Skakoca (1757-1843). Oba su ugledna prelata i rodoljuba bili Kaštelani i portreti im se nalaze u privatnom vlasništvu u rodnom mjestu.
  Ključne riječi: Ivan i Luigi Skakoc, Trogir - Kaštel-Novi, Juraj Pvalović


 46. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pala sv. Paulina u franjevačkoj crkvi u Sinju

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Urednici
  Jurišić, Hrvatin Gabrijel
  Naslov zbornika: Zbornik u čast fra Karla Jurišića
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0453-0578
  Stranice: od 619 do 624
  Sažetak: Analiziraju se slike velikog hrvatskog slikara Emanuela Vidovića kojima je motiv bio portal majstora Radovana u Trogiru te ukazuje na umjetnikovu specifičnu likovnu interpretaciju slavnog predloška
  Ključne riječi: Radovanov portal u Trogiru, Emanuel Vidović, slikarstvo Dalmacije XX. stoljeća

 47. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Portreti biskupa Ivana i Luigija Skakoca u Kaštelima

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Urednici
  Burić, Tonči
  Naslov zbornika: Kaštelanski zbornik 4
  Jezik: hrvatski
  Godina: 1994
  Stranice: od 195 do 200
  Sažetak: Analyses the history of the painting, "Virgin and Child" by Blaž Jurjev in St. George's Church on Boninovo in Dubrovnik and offers certain new information relating to its attribution.
  Ključne riječi: The Dalmation school of painting, Blaž Jurjev, Dubrovnik

 48. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Radovanov portal i Emanuel Vidović

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Urednici
  Babić, Ivo
  Naslov zbornika: Majstor Radovan njegovo doba
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Trogir, Hrvatska
  Stranice: od 307 do 312
  Sažetak: A Report on the results of the restoration and cleaning of a painting, "The Virgin and Child enthroned" in the Franciscan monastery of St. Lawrence. The result of the restoration confirms the picture's attribution to the eminent "Schiavone" Juraj Ćulinović.
  Ključne riječi: Schiavoni, Juraj Ćulinović, Šibenik

 49. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Zapadna marijanska ikonografija u slikarstvu Dalmacije od polovine XV do XVIII st.
  Fakultet: Filozofski fakultet u Zadru, Odsjek za povijest umjetnosti Sveučilište u Splitu
  Datum obrane: 26.05.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 284
  Sažetak: Cilj doktorata bio je obraditi zapadnu marijansku ikonografiju na slikama posvećenim Bogorodici nastalim od XV do XVIII st. koje nalazimo na prostoru od Raba do Boke Kotorske. Ikonografske sheme Marijinih slika grupirane su u nekoliko skupina: one koje vuku porijeklo iz ranokršćanskog vremena i istočne, bizantske ikonografije i sheme koje su nastale u periodu od kasnog srednjeg vijeka do baroka. Naročita je pažnja posvećena, zbog njihove rasprostranjenosti u Dalmaciji, shemama Dojiteljice, Gospe od Ružarija, Gospe od Karmena i Gospe Loretske. Među shemama vezanim uz događaje iz Gospina života istaknute su slike s prikazima Bezgrešnog Začeća, Navještenja, Kristovog rođenja, Kristove muke i smrti, te Uznesenja. Raznovrsne sheme iz marijanske ikonografije u slikarstvu Dalmacije nažalost su pretežito varijacije ili replike djela poznatih slikara.
  Ključne riječi: marijanska ikonografija, slikarstvo Dalmcije od XV do XVIII st., dalmatinska slikarska škola, mariolatrija-hiperdulija


 50. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Ornamentika slika majstora "dalmatinske slikarske škole"
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: ADLER NEVENKA
  Datum obrane: 08.11.91
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 100
  Sažetak: Dalmatian school of painting, ornamentation, M. Frinta
  Ključne riječi: In this first monograph of the Split cathedral (former mausoleum of Diocletian) scrutinised is the history and given the description of all important works of art, with special attention to the paintings. Forwarded are all the noveled attributions, detailed analysi, datation, so that this part of the book represents the project goals directly.


 51. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Barokno kiparstvo u mramoru na području Dalmacije
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: PRIJATELJ KRUNO
  Datum obrane: 04.07.94
  Broj stranica: 275
  Autor: Tomić Radoslav
  Rad: Doktorat


 52. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Flugencije Bakotić

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Vrsta rada: Znanstveni rad
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Profil dalmatinskog baroknog kipara iz XVIII st. Flugencija Bakotića, franjevačkog redovnika iz Kaštel-Štafelića, kojeg se radovi nalaze u Kaštelima, franjevačkom samostanu na Poljudu u Splitu i franjevačkom samostanu na Poljudu u Splitu i franjevačkom samostanu u Ameliji u Umbriji. Daje se likovni profil ovoga drvorezbara koji spaja tradiciju gotike i duh baroka te iznose novi podaci o njegovoj porodici, imenu, djelima i djelovanju.
  Ključne riječi: Flugencije Bakotić, dalmatinska barokna skulptura, pučko kiparstvo baroka u Dalmaciji, spoj gotike i baroka
  Ostalo: str. 1-46

 53. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Doprinos Vinka Foretića povijesti umjetnosti Dubrovnika

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Vrsta rada: Zbornik radova o Vinku Foretiću
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Značajan doprinos povjesničara Vinka Foretića povijesti umjetnosti Dalmacije u kasnom srednjem vijeku osobito u radovima Ivana iz Viene na crkvi sv. Vlaha i arhtekata iz obitelji Andrijić u Mantovi.
  Ključne riječi: Vinko Foretić, veze Korčule i Dubrovnika, Ivan iz Viene i braća Andrijić,
  Ostalo: Dubrovnik-Korčula 1994, str. 109-116

 54. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Replika portreta biskupa Strossmayera J.P Mueckea u samostanu Tolisa

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Vrsta rada: Znanstveni članak u Bulletinu Razreda za likovnu umjetnost HAZU
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Objelodanjuje se nepoznati portret slikara J. P. Mueckea u samostanu Tolisa u Bosni uz analizu drugih portreta istaknutog biskupa J.J Strossmayera istog slikara i drugih autora.
  Ključne riječi: Strossmayer, J.P.Muecke u samostanu Tolisa u Bosni uz analizu drugih portreta istaknutog biskupa J.J. Strosmayera istog i drugih autora.
  Ostalo: HAZU XLII, 1 (60), Zagreb 1994., str. 11-14

 55. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Dunkovićev sarkofag bl.Gabriela Ferrettija u Anconi

  Autori:
  Prijatelj, Kruno (91130.00000)
  Vrsta rada: Znanstveni članak u Vijesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrada sarkofaga bl. Gabriela Ferrettija nekoć u katedrali, a sada u Nadbiskupskom muzeju u Anconi uz atribuciju istaknutom hrvatskom renesansnom kiparu Ivanu Duknoviću (Giovanni Dalmata) iz kasnog razdoblja u tom gradu, kada je izveo nadgrobni spomenik bl. Girolama Gianellija
  Ključne riječi: Ivan Duknović (Giovanni Dalmata), sarkofag bl. Ferrettija, kasni Duknovićev boravak u Anconi, Schiavoni
  Ostalo: Vijesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 86-1993, Split 1994., str. 293-298

 56. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Pokušaj idnetifikacije pojedinih glava Jurja Dalmatinca na šibenskoj katedrali

  Autori:
  Prijatelj Pavičić, Ivana
  Vrsta rada: Znanstveni članak u Radovima instituta za povijest umjetnosti
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju komparacija sa sačuvanim portretima istaknutih vladara, vojskovođa i crkvenih prelata ustanovljuje se da nekoliko Jurjevih glava prikazuju portrete državnika i ratnika koji su sudjelovali u protuturskom ratu 1443-1444. g. koji se odvijao na prostoru od Albanije i Srbije do Crnoga mora
  Ključne riječi: Juraj Dalmatinac, glave na apsidama šibenske katedrale, protuturski savez i rat 1443-1444. g.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr