SVIBOR - Projekt broj: 6-04-134

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-04-134


ODABRANI PROBLEMI IZ SLIKARSTVA DALMACIJE OD 14. DO 20 ST.


Glavni istraživač: PRIJATELJ, KRUNO (91130)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 56
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Komunikacija
Telefon: 385 (021) 583 993

Sažetak: U projektu "Odabrani problemi iz slikarstva Dalmacije od 14. do 20. stoljeća" istraživala su se brojna neobrađena ili nedovoljno razjašnjena pitanja iz povijesti slikarstva u Dalmaciji u navedenom razdoblju. Najstarijia epoha iz koje su vršena ispitivanja je 14. stoljeće. Otkrivena su neka dosad nepoznata slikarska djela koja unose novo svjetlo u to još uvijek nedovoljno poznato vrijeme, u kojem se susreću gotika i bizant (splitski brevijar iz Muzeja Correr, Misal kneza Novaka). Posebna je pažnja posvećena najznačajnijem poglavlju starog dalmatinskog slikarstva tzv. "dalmatinskoj slikarskoj školi", koja djeluje u 15. i 16. stoljeću. Dok su s jedne strane uočene i definirane neke njene dosad nezapažene specifičnosti, s druge su njenim protagonistima otkrivene neobjelodanjene slike, izmijenjene neke ranije atribucije, dana nova vrednovanja i iznesene nove analize (Blaž Jurjev, Nikola Vladanov, Dujam Vušković, Ivan Petrov iz Milana, Ivan Ugrinović, Lovro Dobričević, Nikola Božidarević, Miho Hamzić). Posebna je pažnja posvećena djelima renesansnih umjetnika (L. Bastiani, F. Bissolo) i do novijeg vremena malo poznatom slikarstvu manirizma u Dalmaciji(P. Brocardo, J. Ventura, Martin Benetović). Novi sintetični pregledi kao i pojedinosti izneseni su i o tzv. "Schiavonima", osobito iz vremena renesanse i manirizma. Brojnim novim atribucijama i nalazima obogaćen je katalog renesansnog, manirističkog i baroknog slikarskog importa (F. Negro, J. Fyt, J. Palma Mlađi, M. Ponzoni, C. Maratti, G.B. Pitteri, A. Vincentino, B. D' Anna, F. Zaninberti, F. Barocci, M. Schiavone) kao i lokalni slikari tog razdoblja (S. De Vita). Posebno su analizirana i mnoga ikonografska pitanja, a osobito problemi iz marijanske ikonografije. Novim doprinosom obogaćena su naša saznanja o skromnom dlamatinskom slikarstvu XIX st. (Juraj Pavlović, G. Candellari), a za 20.st. osobito su razrađena pitanja naše i strane likovne kritike (V. Rismondo, I. Delalle, C.G. Argan).

Ključne riječi: Hrvatska, Dalmacija, slikarstvo Trecenta, slikarstvo od gotike do baroka, "dalmatinska slikarska škola", "Schiavoni", slike stranih majstora XV-XVIII st. u Dalmaciji, slikarstvo 19. i 20. stoljeća, marijanska ikonografija

Ciljevi istraživanja: Obrada problema i aspekata iz tematike projekta ima za cilj omogućavanje izrade u doglednoj budućnosti neophodno potrebnog sintetičnog pregleda povijesti slikarstva Dalmacije od 14. do 20.stoljeća. On bi trebao pokazati važnost slikarstva Dalmacije sa svojim specifičnostima i karakteristikama, zatim u okviru hrvatske umjetnosti te, konačno, u europskom kontekstu, Iako su od većeg broja istraživača i od nas samih objelodanjeni u toku posljednjih desetljeća mnogi važni doprinosi, mnoga su pitanja ostala još neriješena. Popunjavanje tih praznina i upitnika, a usvrhu navedene sinteze, jedan je od glavnih ciljeva ovog projekta. U tom okviru ulazi objelodanjivanje još nepoznatih radova, dopunjavanje i ispravljanje nekih ranijih mišljenja i rievokacije profila važnijih umjetnika kojih opus još nije dovoljno revalorizran, te unošenje novih metoda umjetnosti i obrađiavnje analitičkih i sintetičnih pitanja problematike projekta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr