SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 6-04-195

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 6-04-195


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 45
Ukupno objavljenih radova: 49


Naslov: La musicologie en Croatie de 1980 a 1989. R‚alisations des ann‚es 80 et perspectives des ann‚es 90 - Muzikologija u Hrvatskoj 1980-1989, Ostvarenja 1980-ih i perspektive 1990-ih

Autori:
Tuksar, Stanislav (65831)
Časopis: Acta Musicologica
Broj: 2
Volumen: 63
Godina: 1991
Stranice: od 200 do 210
Broj referenci: 35
Jezik: francuski
Sažetak: U prikazu muzikoloških postignuća u Hrvatskoj tijekom osamdesetihgodina i perspektiva za devedesete godine 20. stoljeća članakslijedi artikulaciju tema i zadataka kako ih je u svojim napisimapostavio povjesničar glazbe Josip Andreis tijekom šezdesetih isedamdesetih godina. Tako se redom prikazuju stanje i postignućau školovanju muzikologa, znanstveno-istraživačkim institucijama,pisanju hrvatske glazbene povijesti po epohama od srednjegavijeka do 20. stoljeća, istraživanju i sređivanju glazbeniharhiva, interdisciplinarnim projektima i sistematskojmuzikologiji, leksikografiji, muzikološkoj periodici iizdavalaštvu općenito. Postavljaju se perspektive za nastavakpojava tijekom devedesetih u navedenim područjima, te predviđajunove potrebe i mogućnosti hrvatske muzikologije (decentralizacijaistraživanja, ekspanzija izdavalaštva, nova leksikografskaizdanja, međunarodni istraživački projekti, itd.).
Ključne riječi: muzikologija, 1980-te godine, 1990-te godine, Hrvatska, studij muzikologije, povijest hrvatske glazbe, glazbena arhivistika, glazbeno izdavalaštvo, muzikološka istraživanja, glazbena leksikografija, interdisciplinarnost

Naslov: Music Research Libraries, Archives and Collections in Croatia / Glazbene knjižnice, arhivi i zbirke u Hrvatskoj

Autori:
Tuksar, Stanislav (65831)
Časopis: International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
Broj: 1
ISSN: 0351-5796
Volumen: 24
Godina: 1992
Stranice: od 119 do 140
Broj referenci: 10
Jezik: engleski
Sažetak: Istraživanje, sređivanje i katalogiziranje muzikalija i glazbenedokumentacije u Hrvatskoj projekt je u uznapredovaloj početnojfazi. Radi se o glazbenom materijalu (tiskane i rukopisne note,knjige o glazbi) koji se skupljao od 10. do 20. stoljeća i ostaosačuvan na više od 200 lokacija u oko 60.000 glazbeno-arhivskihjedinica sa znatno većim brojem kompozicija. Članak donosi kratku povijest istraživanja glazbenih zbirki uHrvatskoj, stupanj njihove sređenosti i klasifikaciju.
Ključne riječi: glazbene knjižnice, glazbeni arhivi, glazbene zbirke, Hrvatska, glazbeni katalozi, sređivanje arhiva, klasifikacija arhiva

Naslov: Giuseppe Tartini i njegov krug u hrvatskim arhivskim zbirkama

Autori:
Katalinić, Vjera (35001)
Časopis: Muzikološki zbornik
Volumen: 28
Godina: 1992
Stranice: od 35 do 39
Broj referenci: 11
Jezik: hrvatski
Sažetak: Od pedesetak obrađenih hrvatskih glazbenih zbirki 12 (zbirke uRijeci, Cresu, Splitu, Hvaru, Starom Gradu, Omišu, Dubrovniku,Zagrebu i Varaždinu) ih sadrži kompozicije sedmorice kompozitoraiz Tartinijeva kruga (Tartini, Calegari, Valotti, Naumann,Nardini, Paganelli, Pagin). To su većinom suvremeni rukopisi skraja 18. i početka 19. stoljeća, a manjina su novije tiskovine.Većina je ovih glazbenih materijala stigla iz talijanskih injemačkih pokrajina.
Ključne riječi: hrvatske glazbene zbirke, hrvatski glazbeni arhivi, Giuseppe Tartini, Tartinijev skladateljski krug, glazbeni rukopisi, glazbene tiskovine, 18. stoljeće, 19. stoljeće

Naslov: Traditional Church Singing in Kraljevica (Croatia): the Work of Lujza Kozinović / Tradicionalno crkveno pjevanje u Kraljevici (Hrvatska): djelo Lujze Kozinović

Autori:
Doliner, Gorana (516)
Časopis: The World of Music
Broj: 2
ISSN: 0043-8774
Volumen: 33
Godina: 1991
Stranice: od 51 do 64
Broj referenci: 16
Jezik: engleski
Sažetak: Glazba i spol obrađuju se preko uloge Lujze Kozinović(1887-1975), skladateljice, zborovotkinje, istraživača iskupljača hrvatske tradicionalne crkvene glazbe. Njezin rad uKraljevici rezultirao je obradbama tradicionalnog crkvenog (iglagoljskog) glazbenog materijala. Njezina se ostavština čuva uknjižnici samostana Sestara milosrdnica u Zagrebu, a tiskovine snjezinim kompozicijama nalaze se u brojnim hrvatskim glazbenimzbirkama.
Ključne riječi: glazba i spol, Lujza Kozinović, skladateljica, hrvatska tradicionalna crkvena glazba, glagoljaško pjevanje, hrvatske glazbene zbirke, sestre milosrdnice


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr