SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-04-195

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-04-195


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 45
Ukupno objavljenih radova: 49


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu / Catalogue of Music Manuscripts and Prints in the Franciscan Monastery in Omiš

  Autori:
  Katalinić, Vjera (35001)
  Urednici
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  ISBN: 86 407 0123 7
  Godina: 1991
  Broj stranica: 226
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: "Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu" donosiopise 398 kataloških jedinica sa 616 kompozicija, od čega je 95%glazbenih rukopisa. To je jedina lokacija u Omišu sa sačuvanimmuzikalijama, najtemeljitije katalogizirana franjevačka glazbenazbirka u Hrvatskoj i tipična zbirka franjevačkog glazbenog fonda.Anonimne skladbe (ukupno 478) su rukopisne i pripadaju starijemdijelu fonda s kraja 18. i početka 19. stoljeća. Preostalih 105rukopisnih i 33 tiskana djela sadrže podatke o autorstvu 170kompozitora.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, franjevci, Omiš, Hrvatska, glazbena zbirka, glazbeni arhiv, glazbeni rukopis, glazbena tiskovina, crkvena glazba, misal, glazbeni priručnik, knjiga o glazbi
  Ostalo: Ovaj je katalog sv. 3 u seriji "Indices collectiorum musicarumtabulariorumque in Croatia".

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Musikwissenschaft, Kulturwissenschaft und Musikkulturanthropologie: Der Sonderfall der kroatischen Laender vom 16. bis zum 18. Jahrhundert

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Urednici
  Behne et al., Klaus-Ernst
  Izdavač: Gustav Bosse Verlag
  ISBN: 3 7649 2422 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 59 do 64
  Broj referenci: 5
  Jezik: njemački
  Sažetak: Novija muzikološka istraživanja upućuju spoznavanje glazbe utotalitetu njezinih ontičkih svojstava, značenja i funkcija spramkulture. Predmet muzikoloških istraživanja tako postaje "glazbenakultura", a disciplina se posljedično pretvara u "znanost oglazbenoj kulturi". Preko takve proširene koncepcije vidi sešansa za hrvatsku glazbu i prateću znanost o njoj (posebno za16-18. st. i njihove glazbene arhivalije) kao novo spoznatihintegralnih dijelova europskih glazbeno-kulturnih krugova.
  Ključne riječi: glazbena kultura, kulturologija, arheologija glazbene kulture, znanost o glazbenoj kulturi, muzikologija, muzikalije, Hrvatska, 16. stoljeće, 18. stoljeće

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Cataloghi di fondi musicali italiani 10, 11, 12, 13

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 1
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 116 do 119
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U tekstu se prikazuje serija kataloga glazbenih zbirki Italije"Cataloghi di fondi musicali italiani" s osvrtom na njezinopraktičko značenje za istraživanje povijesti hrvatske glazbe.Detaljno su prikazani: sv. 10-1989 (E. Negri: Glazbeni fondMalaspina iz Verone), sv. 11-1989 (F. Passadore: Glazbeni fondkaptolskog arhiva katedrale u Adriji), sv. 12-1990 (F.Ferrarese-C. Gallo: Glazbeni fond kaptolske biblioteke katedraleu Trevisu) i sv. 12-1990 (S. de Sanctis-N. Nigris: Glazbeni fondI.R.E. iz Venecije).
  Ključne riječi: Katalog muzikalija, glazbena zbirka, Italija, povijest hrvatske glazbe, Verona, Adria, Treviso, Venecija

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Muzikologija, znanost o kulturi i arheologija glazbene kulture. Poseban slučaj: hrvatske zemlje od 16. do 18. stoljeća

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 2
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 22
  Godina: 1991
  Stranice: od 201 do 205
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Novija muzikološka istraživanja upućuju spoznavanje glazbe utotalitetu njezinih ontičkih svojstava, značenja i funkcija tek ui/ili kao dijela kulture. Predmet muzikoloških istraživanja takopostaje "glazbena kultura", a disciplina se posljedično pretvarau "znanost o glazbenoj kulturi". Preko takve proširene koncepcijeistraživanja glazbene kulture kao cjeline vidi se šansa zahrvatsku glazbu, glazbenu kulturu i znanost o njoj (posebno zarazdoblje 16-18. stoljeća i njegove glazbeno-arhivskematerijalije) kao novospoznatih integralnih dijelova europskihglazbeno-kulturnih krugova (mediteranskog, srednjoeuropskog idrugih).
  Ključne riječi: glazbena kultura, kulturologija, arheologija glazbene kulture, znanost o glazbenoj kulturi, muzikologija, muzikalije, Hrvatska, 16. stoljeće, 18. stoljeće

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zbirka muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu

  Autori:
  Katalinić, Vjera (35001)
  Časopis: Mosorska vila
  Broj: 1
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 150 do 155
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak donosi pregled zbirke muzikalija od gotovo 400 arhivskihjedinica u franjevačkom samostanu u Omišu, čiji je katalogobjavljen tiskom 1991. godine. Posebno se raspravlja o misalima icrkvenoj glazbi općenito, koja čini glavni dio omiške franjevačkeglazbene zbirke. Specifičnost fonda su nekoliko hrvatskihprepjeva latinskih sakralnih tektova i dosad nepoznato imelokalnog orguljaša i skladatelja Jerolima Filipušića (1771-1849).
  Ključne riječi: glazbena zbirka, franjevački samostan, Omiš, katalog muzikalija, misali, crkvena glazba, hrvatski prepjevi, Jerolim Filipušić

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Narodna glazba Dalmacije i Bosne u 2. polovici 18. stoljeća

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Bašćinski glasi
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1128
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 44
  Broj referenci: 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nasuprot prikazima tradicijske glazbe u Dalmaciji koje suostavili inozemni putopisci, u Bosni je prve zabilješke načinioHrvat Julije Bajamonti. U članku je prvi put integralno objavljenizvorni tekst Bajamontijevih melografskih bilježaka i rada,prvih spisa ove vrste u hrvatskoj etnomuzikologiji. Ovime jedefinitvno otklonjeno pitanje podrijetla i značenja ranijepoznatih pjesama iz Travnika, koje se čuvaju u arhivu BaltazaraBogišića u Cavtatu.
  Ključne riječi: narodna tradicijska glazba, Dalmacija, Bosna, 18. stoljeće, Julije Bajamonti, arhiv Baltazara Bogišića u Cavtatu

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Blagdan sv. Dujma i glazba

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Kulturna baština
  Broj: 1
  Volumen: 21
  Godina: 1991
  Stranice: od 85 do 96
  Broj referenci: 61
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Splitska katedrala je posvećena sv. Dujmu. U prošlim stoljećimaartikulirala je osnovna nastojanja u glazbenom životu i kulturiSplita. U članku su prikazane najveće svetkovine ovog blagdanatijekom 18. stoljeća uz pregled razvitka glazbenog stvaralaštva uSplitu i izvan njega, koje je inspirirano likom mučenika Dujma,patrona grada Splita.
  Ključne riječi: katedrala u Splitu, glazbena baština, sv. Dujam, 18. stoljeće, 19. stoljeće, glazbeni arhiv splitske katedrale

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vjera Katalinić, Katalog muzikalija u franjevačkom samostanu u Omišu

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 1
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 23
  Godina: 1992
  Stranice: od 66 do 69
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovaj je članak prikaz "Kataloga muzikalija u franjevačkomsamostanu u Omišu". Prikaz sadrži kratki pregled glazbeniharhivalija u Hrvatskoj i Dalmaciji i osvrt na hrvatske projektesređivanja glazbenih arhivalija u prethodna dva desetljeća.Ističe se vrijednost omiškog kataloga s obzirom na artikulacijugrađe, njezinu prezentaciju i upotrebljivost za komparativneanalize muzikalija u drugim glazbenim arhivima omiško-splitskeregije, Dalmacije i čitave Hrvatske.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, franjevački samostan u Omišu, hrvatski projekti sređivanja muzikalija, komparativna analiza, Split, Dalmacija, Hrvatska

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Splitske muzikalije iz 18. stoljeća

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Mogućnosti
  Broj: 5-7
  ISSN: 0544-7267
  Volumen: 40
  Godina: 1993
  Stranice: od 177 do 192
  Broj referenci: 39
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku se razrađuje pitanje pojma muzikalija u njegovojukupnosti, te posebno podrijetla, načina sabiranja iokupljanja notalija u splitske privatne fondove i crkvene zbirke.Raspravlja se o pitanju stilske suvremenosti splitske glazbeneprodukcije u svijetlu kompleksnih dodira inozemnih i domaćihskladatelja u drugoj polovici 18. stoljeća.
  Ključne riječi: muzikalije, privatne glazbene zbirke, crkveni glazbeni arhivi, stil u glazbi, Split, 18. stoljeće

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Glazbeni arhivi i zbirke u Hrvatskoj

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 1
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 26
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Katalogiziranje glazbene dokumentacije u Hrvatskoj je projekt uuznapredovaloj početnoj fazi rada. Te su se muzikalije (glazbenirukopisi, glazbene tiskovine, knjige o glazbi) kontinuiranoskupljale od 10. do 20. stoljeća i danas su sačuvane na preko 200lokacija u oko 60.000 jedinica. Članak donosi popise hrvatskihglazbenih arhiva i zbirki s podacima o stupnju uređenostii klasificira ih po nekoliko kriterija. Sadrži i bibliografskiizbor o temi.
  Ključne riječi: sređivanje glazbenih arhiva, katalogiziranje glazbenih arhiva, muzikalije, glazbeni rukopisi, glazbene tiskovine, knjige o glazbi, Hrvatska, arhivistička bibliografija

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prema identifikaciji četiriju, dosad nepoznatih, kasnijih opusa Tommasa Cecchinija iz 1623, 1627, 1630. i 1634. godine

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 1
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 91 do 97
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Članak obrađuje bibliografske podatke o djelima TommasaCecchinija, zabilježenim u "Katalogu glazbenih knjiga" NizozemcaJoannesa Van Doorna, tiskanom u Utrechtu 1639. Utvrđuje se da sena tom popisu prvi put spominju naslovi četiri dosad nepoznatadjela hvarskog skladatelja Tommasa Cecchinija iz 1623, 1627,1630. i 1634. Time se broj poznatih Cecchinijevih djela penje s15 na 19, a broj nepoznatih smanjuje s 12 na 8. Posebno se ističeda su tako otkrivena prva hrvatska instrumentalna djela i prvadjela uz pratnju spineta.
  Ključne riječi: Tommaso Cecchini, Joannes van Doorn, Hvar, Utrecht, nepoznate kompozicije, instrumentalna glazba, glazba uz pratnju spineta, madrigal, sonata, arija, kantata

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Gradska glazbena škola u Splitu (1928-1941)

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 2
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 229 do 248
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na temelju sačuvane arhivske dokumentacije članak ustanovljavakontinuitet rada Gradske glazbene škole u Splitu od 1928. do1941. Prosječno ju je pohađalo 100-150 učenika godišnje, ukupnopreko 1000. Nastavni program sastojao se od stručnih predmeta(glasovir, violina, violončelo, sviranje u ansamblu, teorijaglazbe, solfeggio), ritmičke gimnastike, baleta, francuskog injemačkog. Škola je ispunjavala prazninu u glazbenom životuSplita, nastalu prestankom djelovanja filharmonije (1925) ikazališta (1928).
  Ključne riječi: Split, gradska glazbena škola, nastavni program, glasovir, violina, violončelo, Mary Žeželj, Jelka Karlovac

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Biblioteka akademika Josipa Andreisa u Zavodu za povijest hrvatske glazbe HAZU

  Autori:
  Juričić, Vedrana (169612)
  Časopis: Arti musices
  Broj: 2
  ISSN: 0587-5455
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 249 do 256
  Broj referenci: 22
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Godine 1980. akademik Josip Andreis darovao je Zavodu zamuzikološka istraživanja IC JAZU svoju biblioteku muzikološkeliterature. Ona sadrži oko 1360 naslova stranih knjiga, oko 280hrvatskih, slovenskih i srpskih, te 26 naslova časopisa. Premaizvornoj donatorovoj klasifikaciji literatura je podijeljena usedam tematskih skupina: 1) Glazbenici; 2) Priručnici; 3)Razdoblja povijesti glazbe; 4) O glazbi pojedinih naroda; 5)Muzičke enciklopedije i leksikoni; 6) Muzikološka literatura ; 7)Estetika i sociologija glazbe.
  Ključne riječi: biblioteka, Josip Andreis, Zavod za povijest hrvatske glazbe, muzikološka literatura, glazbenici, glazbeni priručnici, glazba pojedinih naroda, muzička enciklopedija

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tri stara glazbena fonda u Splitu

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Bašćinski glasi
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1128
  Volumen: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 175 do 185
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Donosi se prikaz stanja glazbenih fondova u Splitskoj katedrali, Samostanu franjevaca konventualaca i Muzeju grada i prosudba njihove starosti i međusobne povezanosti. Tiskovine iz 16. stoljeća (samostan konventualaca) i rukopisi iz 18. stoljeća (katedrala) dokaz su kontinuiranog sabiranja skladbi. Istovjene skladbe u Muzeju grada s onima iz arhiva katedrale upozoravaju na razmjene recentnih skladbi u Splitu tijekom 18.i 20. stoljeća.
  Ključne riječi: glazbeni fond, Splitska katedrala, Samostan franjevaca konventualaca, Muzej grada, glazbene tiskovine, glazbeni rukopisi, sabiranje muzikalija

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Služba poslužnika kod orgulja u splitskoj katedrali

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Časopis: Bašćinski glasi
  Broj: 1
  ISSN: 1330-1128
  Volumen: 4
  Godina: 1995
  Stranice: od 239 do 249
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Stalna pomoćna glazbena služba utemeljena je u Splitu 1702. godine, a nestala je nakon elektrifikacije katedrale i ugradnje električnog ventilatora 1932. na katedralnim orguljama. U počecima bili su "folisti" sudionici svečanih izvedbi, a kasnije su preuzeli dužnosti oko priprema pokusa zbora i orkestra, donosili muzikalije, inventar i održavali čistoću korskih galerija. Bili su potpuno potčinjeni profesionalnim kapelnicima i orguljašima.
  Ključne riječi: folist, glazbena izvedba, pokus, orgulje, kapelnik, orguljaš, muzikalije

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Glagolitic singing in the light of certain new data on music culture in Novi Vinodolski

  Autori:
  Doliner, Gorana (516)
  Časopis: Narodna umjetnost
  Broj: 1
  ISSN: 0547-2504
  Volumen: 32
  Godina: 1995
  Stranice: od 183 do 200
  Broj referenci: 10
  Jezik: engleski
  Sažetak: Glagoljaško pjevanje u Novom Vinodolskom sačuvano je usmenom predajom. Bilo je zapisano u 19. i 20. stoljeću, a kasnije i snimljeno, transkribirano, analizirano i pripremljeno za izdavanje. Upozorava se na veze između ove vrijedne tradicije i nekih indikatora glazbene prakse, te na način kako se tradicionalno crkveno pjevanje uklapa u glazbene potrebe sredine. Glagoljaško pjevanje se dokazuje kao vitalan i živ fenomen, a ne kao povijesna okamina.
  Ključne riječi: glagoljaško pjevanje, glazbena kultura, Novi Vinodolski, staroslavenski

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slavljenje Svetog Vlaha, gradskog zaštitnika Dubrovnika - u glazbi

  Autori:
  Katalinić, Vjera (35001)
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 1-2
  ISSN: 0353-8559
  Volumen: 5
  Godina: 1994
  Stranice: od 214 do 221
  Broj referenci: 36
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz glazbenog aspekta proslave zaštitnika grada Dubrovnika Sv. Vlaha (3.veljače) u djelima dubrovačkih "biografa": Philipa de Diversisa (15. stoljeće), Serafina Razzija (16. st.), Michela Quicleta (17. st.) i Evlije Ćelebija (17. st.). Navodi ovih autora komentiraju se i razlažu na temelju rezultata komparativnih znanstvenih istraživanja.
  Ključne riječi: Sv. Vlaho, Dubrovnik, glazbena svečanost, Ph. de Diversis, S. Razzi, M. Quiclet, E. Ćelebi

 18. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Maestri di Capella of Split Born (1790-1818)

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Urednici
  Katalinić, Vjera (35001)
  Naslov zbornika: OFF-MOZART: Glazbena kultura i "mali majstori" srednje Europe 1750.-1820.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6090-02-3
  Stranice: od 189 do 201
  Skup: OFF-MOZART: Glazbena kultura i "mali majstori" srednje Europe 1750.-1820.
  Održan: od 01.10.92 do 03.10.92
  Sažetak: Od posljednjeg desetljeća 18.stoljeća za maestre di cappella splitske katedrale biraju se tijekom 28 godina uzastopce osobe rođene u Splitu: Julije Bajamonti, Ante Alberti, Ivan Jeličić i Augustin Galasso. Profesionalnog katedralnog maestra di cappella plaćalo se plodovima prirode i u novcu, a uzdržavali su ga nadbiskup, Kaptol, grad Split i bratovština Sv. sakramenta. Četvorici spomenutih glazbenika zajednički su skladateljski stil, funkcionalnost i melodijska invencija, a razlikuju se količinom i vrstom opusa, te tretiranjem orkestralnih dionica. Zanimanje za njihove opuse dokinuo je zamah cecilijanskog pokreta u Splitu krajem 19. stoljeća.
  Ključne riječi: maestro di cappella, Split, 18. stoljeće, 19. stoljeće, Julije Bajamonti, Ante Alberti, Ivan Jeličić, Augustin Galasso

 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ladislav Šaban u svjetlu svojih muzikoloških radova
  Fakultet: Muzička akademija Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: TUKSAR STANISLAV
  Datum obrane: 30.06.94
  Broj stranica: 152
  Autor: Karlović prof. Ira
  Rad: Diplomski rad


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Glazbena kultura u splitskoj stolnoj crkvi od 1750. do 1940.
  Fakultet: Filozofski fakultet u Zadru Sveučilište u Splitu
  Mentor: TUKSAR STANISLAV
  Datum obrane: 11.04.95
  Broj stranica: 436
  Autor: Grgić mr. Miljenko
  Rad: Doktorat


 21. Tip rada: Kompjuterski program

  Naslov: Aplikacija programa CDS/ISIS Glazba

  Autori:
  Juričić, Vedrana (169612)
  Naručitelj: Hrvatsko muzikološko društvo
  Depo ustanova: Hrvatsko muzikološko društvo
  Programski jezik: Pascal
  Godina: 1994
  Sažetak: Izradba aplikacije programa CDS/ISIS Glazba za kompjuteriziranu obradbu arhivskih muzikalija u Hrvatskoj. Izradba formata za tisak prema obliku zapisa kataložne jedinice serije "Indices collectiorum musicarum tabulariorumque in Croatia". Uključivanje programa Note Processor za pisanje notnih incipita.
  Ključne riječi: aplikacija CDS/ISIS Glazba, glazbene arhivalije, Hrvatska, oblik kataložne jedinice, glazbeni incipit

 22. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalog muzikalija Isusovačkog kolegija u Dubrovniku

  Autori:
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Tuksar, Stanislav (65831)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Katalog muzikalija glazbene zbirke Isusovačkog kolegija u Dubrovniku obuhvaća 398 jedinica, uvodnu studiju i popis 220 glazbenih incipita. Rukopis obuhvaća 210 str.
  Ključne riječi: glazbena zbirka, Isusovački kolegij, Dubrovnik, glazbeni incipit

 23. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalog muzikalija u Župnoj crkvi Sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom

  Autori:
  Doliner, Gorana (516)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fond sadrži 112 jedinica i podjedinice, pretežno rukopise. U popis je uključeno oko 500 glazbenih incipita. Tekst rukopisa sastoji se od uvodne studije (dvojezično), kratica i popisa. Ukupni opseg je 120 kartica.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, župna crkva Sv. Filipa i Jakova, Novi Vinodolski, rukopis, glazbeni incipit

 24. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalog muzikalija u samostanu benediktinki u Cresu

  Autori:
  Juričić, Vedrana (169612)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fond sadrži 827 jedinica i podjedinica. Uključeni su i 402 glazbena incipita, uvodna studija (dvojezično), kratice i popisi. Tekst kataloga obuhvaća ukupno 375 kartica rukopisa.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, samostan benediktinki, Cres, rukopis, tiskovina, glazbeni incipit

 25. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalog muzikalija glazbenog arhiva katedrale u Splitu

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Grgić, Miljenko (152633)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fond sadrži oko 1700 jedinica i podjedinica, pretežno rukopisa. Sastoji se dodatno od oko 1500 glazbenih incipita, uvodne studije (dvojezično), kratica i popisa. Tekst rukopisa obuhvaća oko 1000 stranica.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, katedrala, Split, rukopisi, tiskovine, glazbeni incipiti

 26. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Katalog muzikalija zbirke Udina-Algarotti u Zagrebu

  Autori:
  Katalinić, Vjera (35001)
  Katalinić, Vjera (35001)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Fond sadrži oko 3200 jedinica i podjedinica, rukopisa i tiskovina. Tome se pridodaje oko 2000 glazbenih incipita, uvodna studija (dvojezično), kratice i popisi. Rukopis će obuhvaćati oko 1500 sranica.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, zbirka Udina-Algarotti, Zagreb, glazbeni rukopisi, glazbene tiskovine, glazbeni incipiti
  Ostalo: Do 31. kolovoza 1995. računarski je obrađeno oko 1000 jedinica. Završetak posla predviđa se u 1996.godini.

 27. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Tematski katalog skladbi Julija Bajamontija

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Tematski katalog skladbi Julija Bajamontija (1744-1800) sadrži119 jedinica s glazbenim incipitima svih stavaka. Rukopis obuhvaća 218 stranica.
  Ključne riječi: katalog muzikalija, Julije Bajamonti, Split, glazbeni incipiti
  Ostalo: Ovaj rukopis je prvi moderni katalog muzikalija jednog hrvatskog skladatelja koji je proizvela hrvatska muzikologija.

 28. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Tematski katalog skladbi Ante Albertija

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Katalog se sastoji od 80 jedinica s glazbenim incipitima svakog stavka. Rukopis obuhvaća 83 stranice.
  Ključne riječi: glazbeni katalog, Ante Alberti, Split, glazbeni incipit
  Ostalo: Ovo je drugi tematski katalog skladbi jednog skladatelja koji je proizvela hrvatska muzikologija.

 29. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Tematski katalog skladbi Ivana Jeličića

  Autori:
  Grgić, Miljenko (152633)
  Grgić, Miljenko (152633)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Katalog se sastoji od 63 jedinice s glazbenim incipitima za sve stavke. Rukopis obuhvaća 55 stranica teksta.
  Ključne riječi: tematski katalog muzikalija, Ivan Jeličić, Split, glazbeni incipit
  Ostalo: Ovo je treći tematski katalog muzikalija jednog hrvatskog skladatelja koji je proizvela hrvatska muzikologija.

 30. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Music and Letters in Croatian Lands 1750-1820 (S. Tuksar)
  Ustanova: University of Kansas
  Godina: 1994


 31. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Glazbena zbirka franjevačkog samostana u Košljunu u odnosu na druge franjevačke zbirke u Hrvatskoj (V. Katalinić)
  Ustanova: Franjevački samostan
  Godina: 1994


 32. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Les editions rares de Mozart au XVIIIe siecle conservees en Croatie (S. Tuksar)
  Ustanova: Ministere de la Culture, de la Communication et des grands Travaux / Conseil de l'Europe
  Godina: 1991


 33. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Il ruolo della musica nell'opera speculativa di alcuni filosofi e pensatori dalmati (S. Tuksar)
  Ustanova: Fondazione Levi
  Godina: 1995


 34. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: The Protestant theologian Matthias Flacius Illyricus (1520-1575) and the question of music in the 1548 Interims (S. Tuksar)
  Ustanova: University of Southampton
  Godina: 1993


 35. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Pregled rukopisnih i tiskanih muzikalija Franjevačkog samostana Koprivnica (S.Tuksar)
  Ustanova: Matica Hrvatska Koprivnica
  Godina: 1992


 36. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Music witers, theorists and lexicographers of Mediterranean Croatia in the c1500-c1800 period (S.Tuksar)
  Ustanova: The International Musicological Society
  Godina: 1992


 37. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Musical archives in Croatia (S. Tuksar)
  Ustanova: Washburn University
  Godina: 1994


 38. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Terminologia musicale croata, latina ed italiana nel dizionario Blago jezika slovinskoga (Loreto-Ancona 1649-1651) di Jacobus Micalia (S. Tuksar)
  Ustanova: Fondazione Levi
  Godina: 1993


 39. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Hrvatska glazbena terminologija u Dizionario italiano-latino-illirico Ardelia Della Belle, Mleci, 1. izd. 1728. (S. Tuksar)
  Ustanova: HAZU / Književni krug
  Godina: 1994


 40. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Hrvatski isusovački barokni rječnici kao izvor glazbene terminologije (S. Tuksar)
  Ustanova: Slovenska akademija znanosti in umetnosti - Muzikološki inštitut
  Godina: 1994


 41. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Music by eighteenth-century German and Austrian composers preserved in Venetian Dalmatia and Dubrovnik. Differences and Similarities (S. Tuksar)
  Ustanova: Antiquae Musicae Italicae Studiosi
  Godina: 1995


 42. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Automatische Katalogisierung der Musikquellen in Kroatien - Musterbeispiel: die Benediktinerinensammlung in Cres (V. Juričić)
  Ustanova: Karlovo sveučilište
  Godina: 1995


 43. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Srednjoeuropski glazbenici na međunarodnim natječajima za kapelnike i orguljaše splitske Katedrale u drugoj polovini 19. stoljeća (M. Grgić)
  Ustanova: Hrvatsko muzikološko društvo
  Godina: 1994


 44. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Il ruolo e il significato dei supplementi musicali sul periodico di Zagabria Sv. Cecilija. Una rassegna bibliografica completa e commentata (V. Juričić)
  Ustanova: Hrvatsko muzikološko društvo
  Godina: 1994


 45. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Maestri di capella of Split born 1790-1818 (M. Grgić)
  Ustanova: Hrvatsko muzikološko društvo
  Godina: 1992MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr