SVIBOR - Projekt broj: 6-04-204

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-04-204


W.A.MOZART I HRVATSKA GLAZBENA KULTURA 1750-1820


Glavni istraživač: KATALINIĆ, VJERA (35001)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 38
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (101)
Odjel/Zavod: Odsjek za povijest hrvatske glazbe
Adresa: Opatička 18
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 1 272323
teleFaks: 385 (0) 1 449378

Sažetak: U okviru projekta "W.A. Mozart i hrvatska glazbena kultura 1750-1820" istražuje se razdoblje koje je u povijesti glazbe nazvano razdobljem klasike/klasicizma, prvenstveno na području Hrvatske, ali se također istražuje mjesto ukupne hrvatske glazbene povijesti tog razdoblja u kontekstu europske cjeline. Pod europskom cjelinom podrazumijevaju se prvenstveno zemlje i utjecajne sfere s kojima Hrvatska dolazi u neposredan dodir, tj. na njezinim sjevernim i sjeverozapadnim rubovima s glazbenom kulturom srednje Europe, a u njezinom priobalnom dijelu s mediteranskom, prvenstveno talijanskom utjecajnom sferom. Ne zanemaruje se ni blizina Otomanskog carstva. Drugi aspekt koji se promatra jest: 1) djelovanje "velikog majstora" - W.A. Mozarta -, koji je svojim djelima (kako pokazuju dosadašnja istraživanja) prisutan u gotovo svim dijelovima Hrvatske; 2) paralelno djelovanje svojevrsne baze piramide na čijeme vrhuncu Mozart, a to su "mali majstori". U okviru ovog projekta obuhvaća se ne samo djelovanje i opusi skladatelja, već čitava glazbena infrastruktura, koji tvore glazbene institucije, izvoditeljska praksa, mecenatstvo i kolekcionarstvo, ali i veze s ostalim umjetnostima.

Ključne riječi: W.A. Mozart, glazbena kultura, Hrvatska, razdoblje klasike/klasicizma, srednja Europa, Mediteran, "mali majstori", skladatelji, glazbene institucije, izvoditeljska praksa, mecenatstvo, kolekcionarstvo

Ciljevi istraživanja: Projekt i odgovarajuće istraživanje usmjereni su prema: 1) proučavanju povijesti glazbene kulture određenog područja (Hrvatska) u definiranoj epohi (razdoblje klasike: 1750-1820) za koju je sačuvan relativno velik broj dosada nedovoljno proučenog glazbenog materijala; 2) definiranju kulturnih krugova u Hrvatskoj oko centripetalnih središta (Zagreb, Varaždin, Split, Dubrovnik i dr.); 3) definiranju položaja hrvatske glazbene kulture u okviru između srednje Europe i Mediterana i njihovih međuodnosa; 4) realiziranju šireg glazbenog repertoara - evidentiranju glazbenih djela, njihovih analiza, obradbi i priprema za suvremenu izvedbu i objavljivanje; 5) pisanju nove sinteze - pregleda povijesti glazbene kulture razdoblja klasike - kao dijela komplesnije serije sličnih publikacija.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Repertoire international des sources musicales - RISM Zentralredaktion
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 60487 - Frankfurt a/M, Republika Njemačka

 2. Naziv ustanove: Repertoire international de la literature musicale - RILM - International Center
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10036 - New York, SAD


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: OFF-MOZART: Glazbena kultura i "mali majstori" srednje Europe 1750-1820/OFF-MOZART: Musical Culture and the "Kleinmeister" of Central Europe 1750-1820 - organizacija međunarodnog muzikološkog skupa, HAZU, Zagreb, 1-3.10.1992.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Vjera Katalinić, Stanislav Tuksar

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr