SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-04-250

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-04-250


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 41
Ukupno objavljenih radova: 41


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: LADANJSKA ARHITEKTURA DUBROVAČKOG PODRUČJA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Grujić, Nada (14731)
  Urednici
  Maroević, Tonko (28920)
  Izdavač: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Nakladni zavod Matice Hrvatske
  ISBN: 86-80-195-022
  Godina: 1991
  Broj stranica: 264
  Broj referenci: 421
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikaz ladanjske arhitekture na dubrovačkom području od njezinihpočetaka, spomenutih u arhivskim izvorima do njezinih izvedenica19. i 20. stoljeća. Utvrđena su ishodišta specifičnog dubrovačkogarhitektonskog tipa, analizirane su promjene koje nastaju upojedinim stilskim razdobljima. Najviše prostora posvećeno jeladanjskoj arhitekturi 16. stoljeća, razdoblju u kojem je onadosegla najveći intenzitet i najviše domete. Obrađena supoglavlja arhitekture, hortikulture, te opreme ladanjskihambijenata. Utvrđena je tipološka klasifikacija i određena ulogaladanjske arhitekture u oblikovanju dubrovačkog krajolika.
  Ključne riječi: ladanjska arhitektura, izvangradski teritorij, posjed, geneza, arhitektonski tip, gospodarska namjena, rezidencijalna namjena, tipologija, stilska analiza, arhitektura, vrt, krajolik,
  Ostalo: sažetak knjige na engleskom i talijanskom jeziku

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: LADANJSKA ARHITEKTURA DUBROVAČKOG PODRUČJA

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Urednici
  Maroević, Tonko (28920)
  Izdavač: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu i Nakladni zavod Matice Hrvatske
  ISBN: 86-80-195-022
  Godina: 1991
  Broj stranica: 261
  Broj referenci: 421
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: arhitektonska dokumentacija: Nenad BACH, Ružica BELUZIĆ,Dragutin MEDVEDEC, Ivan PRTENJAK, Davorin STEPINAC, Ivan TENŠEK,Damir BAKLIŽa, Marie STEPINAC, Ivana VALJATO-VRUS grafičke priloge obradio i za tisak priredio Ivan TENŠEK

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Renesansa

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Urednici
  Ivančević, Radovan (17183)
  Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada
  ISBN: 953-169-011-1
  Godina: 1993
  Stranice: od 125 do 143
  Jezik: engleski
  Sažetak: Prikaz i valorizacija spomeničke baštine renesansnog razdoblja uHrvatskoj te opis oštećenja koja su u ratu pretrpjelinajznačajniji spomenici 15. i 16. stoljeća.
  Ključne riječi: urbanizam, arhitektura, kiparstvo, slikarstvo, renesansa, kulturni krajolik,

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Dubrovnik - grad unutar zidina

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Izdavač: UNESCO
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 19
  Jezik: francuski
  Sažetak: Prikaz razvoja grada Dubrovnika i najznačajnijih njegoviharhitektonskih spomenika. Obuhvaćena su sva razdoblja a posebanje naglasak stavljen na vrijednosti urbanog tkiva i njegovusačuvanost, zbog čega je Dubrovnik i upisan na Listu svjetskebaštine. Tekst je koncipiran kao podloga za prikaz ratnih šteta injihovu procjenu.
  Ključne riječi: Dubrovnik, urbanizam, arhitektura, klesarstvo, rani srednji vijek, kasni srednji vijek, gotika, renesansa, barok,
  Ostalo: U knjizi je paralelno tiskan engleski prijevod.

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Profana arhitektura obalnih mest

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Izdavač: Narodna galerija
  ISBN: 961-6029-06-1
  Godina: 1995
  Stranice: od 379 do 381
  Jezik: slovenski
  Ključne riječi: arhitektura, stambena arhitektura, obalni gradovi, Istra, urbanizam, kuća, funkcija, gotika,
  Ostalo: Izašlo još na talijanskom i njemačkom jeziku.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ČETIRI DOBA JEDNOG LJETNIKOVCA, "DŽONOVINA" U RIJECI DUBROVAČKOJ

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
  Broj: 31
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 199 do 222
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanja su pokazala da je ljetnikovac Džona Rastića u Rijecidubrovačkoj višeslojna ladanjka cjelina. Ljetnikovac je podignutna mjestu nekadašnjih velikih posjeda benediktinskog samostana uRožatu. Analiziraju se nalazi najranijeg njegovog sloja datiraniu kraj 15. stoljeća. U prvoj polovici 16. stoljeća dolazi doprestrukturacije kompleksa, do dokidanja njegove gospodarskefunkcije i afirmacije rezidencijalne. Posljednja faza podudara ses obnovom nakon potresa (datirana je godinom 1678.) i pokazujejasna obilježja restauracije.
  Ključne riječi: ljetnikovac, gospodarska funkcija, rezidencijalna funkcija, slojevitost, gotika, renesansa, barok, restauracija,

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: DUBROVAČKI LJETNIKOVCI 16. STOLJEĆA - LES VILLAS DE DUBROVNIK AU 16e SIECLE

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Časopis: Revue de l'art, (CNRS), Paris
  Broj: 9433
  ISSN: 0035-1326
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 62
  Broj referenci: 29
  Jezik: francuski
  Sažetak: Prikaz dubrovačkih ljetnikovaca 16. stoljeća s posebnim osvrtomna specifičnosti arhitektonskog tipa što se razvio na našempodručju. Na najreprezentativnijim primjerima analizirane suprostorne i arhitektonske osobitosti ladanjskih cjelina ipojedinih njihovih dijelova. Stilska analiza pokušava objasnitirazloge ustrajnosti gotičko-renesansnog stila u ovojarhitektonskoj vrsti.
  Ključne riječi: ljetnikovac, posjed, arhitektonski tip, tlocrt, stubište, pročelje, trijem, loža, terasa, paviljon, kapelica, gotika, renesansa, vrt, krajolik,

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: FRANCESCO DELLA VOLPAIA NA ŠIPANU

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Časopis: PRIJATELJEV ZBORNIK, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
  Broj: 33
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 79 do 94
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatra se prilog Francesca della Volpaia, Firentinca, obnoviljetnikovca dubrovačkog nadbiskupa na otoku Šipanu. Na poticajLudovika Beccadellija građevina je 1557. godine proširenajedinstvenim elementima u krugu dubrovačke ladanjske arhitekture.Francesco della Volpaia član je velike porodice arhitekata,inžinjera i konstruktora raznih naprava koji su surađivali snajvećim umjetnicima svog vremena (Sangallo, Michelangelo,Leonardo) i radili za najpoznatije firentinske porodice (Medici,Rucellai, Salviati). Ljetnikovac na Šipanu dosada je jedinonjegovo poznato djelo.
  Ključne riječi: ljetnikovac, arhitektonski tip, obnova, renesansa, Lodovico Beccadelli, Francesco della Volpaia,

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KLASIČNI RJEČNIK RENESANSNE STAMBENE ARHITEKTURE DUBROVNIKA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Tenšek, Ivo (49293)
  Časopis: Peristil, Zagreb
  Broj: 3536
  ISSN: 0553-6707
  Godina: 1993
  Stranice: od 50 do 100
  Broj referenci: 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Elementi renesansnog klasicizma prisutni su i u arhitekturidubrovačkih palača sredine 16. stoljeća. Talijanski graditeljikoji djeluju u dubrovniku, Antun iz Padove i Jernim Catani izAnkone, pokazuju na palačama Tome Stjepanovića Skočibuhe i FranaGundulića ne samo poznavanje klasičnih pravila u komponiranjupročelja, već su se okušali i u primjeni klasičnih redova.Morfološka analiza i analiza proporcijskih odnosa te modularnogsustava sokazuju da je palača Stjepanovića Skočibuhe tekdjelomično izvedena prema projektu koji je imao znatno izraženijaklasicistička obilježja.
  Ključne riječi: palača, renesansni klasicizam, klasični redovi, projekt, izvedba, proporcije, modul,

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: ČETIRI DOBA JEDNOG LJETNIKOVCA, "DŽONOVINA" U RIJECI DUBROVAČKOJ

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Stepinac, Davorin (44813)
  Časopis: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
  Broj: 31
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 199 do 222
  Broj referenci: 38
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: FRANCESCO DELLA VOLPAIA NA ŠIPANU

  Autori:
  Bakliža, Damir (1)
  Bakliža, Damir (189805)
  Časopis: PRIJATELJEV ZBORNIK, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split
  Broj: 33
  ISSN: 0555-1145
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 79 do 94
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: KLASIČNI RJEČNIK RENESANSNE STAMBENE ARHITEKTURE DUBROVNIKA

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Časopis: Peristil, Zagreb
  Broj: 3536
  ISSN: 0553-6707
  Godina: 1993
  Stranice: od 50 do 100
  Broj referenci: 49
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vrijeme ladanja - Gučetićev ljetnjikovac u Trstenom (1494.-1502.)

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 4
  ISSN: 0353-8559
  Godina: 1995
  Stranice: od 79 do 102
  Broj referenci: 76
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ljetnjikovac Ivana Gučetića kojeg gradnja počinje 1494. godine, predstavlja važan datum dubrovačke ladanjske arhitekture. Odstupajući od dosad uobičajene izgradnje u izvangrdaskom prostoru, utvrđuju se mogući utjecaji, kako iz Italije pridošlih majstora, tako i kulturne klime tog razdoblja koja se prenosi i pisanim tekstovima. Mnogim usporedbama, Gučetićev se ljetnjikovac postavlja u širi kontekst humanističke arhitekture.
  Ključne riječi: ljetnjikovac, vrt, Gučetić, Trsteno, humanizam, Firenca, Rim, Napulj, Venecija, Dalmacija,

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RENESANSNI CAVTAT - EVOKACIJA ANTIČKOG EPIDAURA (CAVTAT RINASCIMENTALE - RIEVOCAZIONE DELL' EPIDAURO ANTICA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Naslov zbornika: Atti del Convegno internazionale - Homo adriaticus:coscienzaattraverso i secoli
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Ancona, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 0
  Skup: Homo adriaticus: identita culturale e autocoscienza attraverso i secoli
  Održan: od 09.11.93 do 12.11.93
  Sažetak: Oslanjajući se na arheološka istraživanja koja su dokazala da jerimski Epidaur bio lociran na mjestu današnjeg Cavtata, aliuvažavbajući jednako i podatke što ih nudi ranijahistoriografija, dubrovačka književnost 15. stoljeća, zaključujemda gradnja renesansnog Cavtata predstavlja svojevrsnu obnovuantičkog grada. Termin obnova ne treba se shvatiti doslovno, veću kontekstu želje karakteristične za to vijeme da se gradi naantičkim ruševinama, te u ponavljanju urbane sheme koja se -obzirom da tkivo Cavtata tvore mali ladanjski kompleksi -pokazuje kao jedinstveni takav primjer gradogradnje u renesansnomrazdoblju.
  Ključne riječi: Epidaur, arheologija, historiografija, književnost, Cavtat, humanizam, renesansa, urbanizam, ljetnikovac,
  Ostalo: arhitektonska dokumentacija Ivan TENŠEK

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: RENESANSNA PALAČA, RENESANSNI LJETNIKOVAC I GOTIČKA TRADICIJA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Urednici
  Fisković, Igor (12040)
  Naslov zbornika: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 52 do 62
  Skup: LIKOVNA KULTURA DUBROVNIKA 15. I 16. STOLJEĆA
  Održan: od 18.05.87 do 20.05.87
  Ključne riječi: palača, ljetnikovac, vrt, gotika, renesansa, tradicija,
  Ostalo: Arhitektonski prilozi palača Isusović, Tudizić, Ranjina, Stay,Skočibuha i Sorkočević: Ivan TENŠEK

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: L'edilizia civile sulla sponde orientale dell'Adriatico

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Naslov zbornika: Gotika v Sloveniji
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1994
  Skup: Gotika v Sloveniji
  Održan: od 19.10.94 do 23.10.94
  Sažetak: Ističe se važnost analize prostornog rasporeda obzirom na dosadašnju parksu da se pažnja posvećuje dekorativnim elemntima gotičke stambene arhitekture. Relativizira se pojam i utjecaj venecijanske gotike na hrvatskoj obali, gdje gradovi sa višestoljetnom tradicijom pridaju stambenoj izgradnji XIV. i XV. stoljeća posebnosti kako u tipologiji, tako i u urbanističkim odrednicama.
  Ključne riječi: gotički, kuća, prostor, dekoracija, venecijanski, tradicija, tipologija,

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: LADANJSKA ARHITEKTURA DUBROVAČKOG PODRUČJA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Boudon, Fran‡oise
  Urednici
  Erlande-Brandenburg, Alain
  Naslov zbornika: BULLETIN MONUMENTAL, Tome 151-IV, Soci‚t‚ fran‡aise d'arch‚ologie
  Jezik: francuski
  Mjesto: Paris, Francuska
  Godina: 1993
  Stranice: od 629 do 631

 18. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: LJETNIKOVAC STAY-KABOGA U RIJECI DUBROVAČKOJ (Batahovina)

  Autori:
  Bralić, Višnja
  Nađ, Nikola
  Naručitelj: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Depo ustanova: Zavod za obnovu Dubrovnika
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakon provedenih istražnih radova (građevinskih i restauratorskihsondi u enterijeru ljetnikovca) analizirani su nalazi i izvedenizaključci o građevinskoj povijesti ljetnikovca. Stilska obilježjavisoke renesanse, odnosno manirizma očituju se i u prostornojkoncepciji i u arhitektonskoj dekoraciji. Gradnja se možedatirati oko 1600. godine. Barokne intervencije su neznatne, norestauracija s početka 20. stoljeća ostavila je znatnog traga. Utom smislu prijedlozi za obnovu i prezentaciju ljetnikovncarespektiraju obje navedene faze.
  Ključne riječi: ljetnikovac, arhitektonski tip, arhitektonski prostor, oprema, klesani dijelovi, visoka renesansa, restauracija, žbuka, oslik, drvenarija, prezentacija,

 19. Tip rada: Projekt

  Naslov: Spomenici dubrovačkog teritorija 1991. - ad memoriam

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Naručitelj: Muzej Mimara
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1991
  Sažetak: Izrada, likovno rješenje, prostorna karta i arhitektonski nacrti.

 20. Tip rada: Projekt

  Naslov: Ladanjska arhitektura dubrovačkog područja

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Naručitelj: Institut za povijest umjetnosti
  Depo ustanova: Institut za povijest umjetnosti
  Godina: 1991
  Sažetak: Izrada i grafička rješenja za sve arhitektonske priloge u knjizi.

 21. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Cavtat rinscimentale - rievocazione dell'Epiduro antica

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Oslanjanjući se na arheološka istraživanja koja su dokazala da je rimski Epidaur bio lociran na mjestu današnjeg Cavtata, ali jednako prateći podatke što ih nude ranija historiografija i literatura XV stoljeća, zaključujem da je gradnja renesansnog Cavtata krajem XV i tijekom XVI stoljeća svojevrsna obnova natičkog grada. Termin ne treba shvatiti doslovno, već u kontekstu želje, karakteristične za to vrijeme, da se gradi na antičkim ruševinama, te u ponavljanju urbane sheme koja se - obzirom da tkivo Cavtata tvore mali ladanjski kompleksi - pokazuje kao jedinstveni primjer renesansne gradogradnje.
  Ključne riječi: Epidaur, arheologija, historiografija, literatura, Cavtat, urbano tkivo, ljetnjikovac, "zeleni grad",
  Ostalo: Richerce slavistiche. Atti del Convegno internazionale "Homo adriaticus identita culturale e autocoscienca attraverso i secoli", Ancona /u tisku/

 22. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Dubrovačka ladanjska arhitektura XV. stoljeća i Gučetićev ljetnjikovac u Trstenom

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prvi put se analizira ladanjska arhitektura na dubrovačkom području s obzirom na humanističke ideje, teorteske rastparve tog vremena i obzirom na neke oblikovne specifičnosti. Posebno se obrađuje izgradnja ljetnjikovca Iva Gučetića u Trstenom i analizira uhovor o izgradnji iz 1494. godine, uspoređujući pojedine stavke ugovora sa izvedenim elementima.
  Ključne riječi: humanizam, ladnje, vila, posjed, suburnbani ljetnjikovac, vrt, Trsteno, naručilac, klesari,
  Ostalo: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji /u tisku/

 23. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Kuća "savrešenog trgovca" po Benediktu Koturljeviću

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Anlizia opisa kuće koji se nalazi u traktatu Benedikta Koturljevića napisanom 1458. godine. Uspoređuje se opis sa sačuvanim dubrovačkim kućama tog razdobla i upozorava na moguće sličnosti s izgubljenim kućama a o kojima govore dokumenti. Uspoređuje se Koturljevićev opis sa istodobnim talijanskim traktatima, posebno albertijevim, te određuje u širem kontekstu mjesto dubrovačkog mislioca u traktastici koja u XVI. stoljeću tretira problem prostora za stanovanje.
  Ključne riječi: Koturljević, kuća, trgovac, vlastela , Dubrovnik, raspored, traktatisti, palača, vila,
  Ostalo: za časopis Dubrovnik /u tisku/

 24. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Les villas ragusaines aux XVe et XVIe siecle

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Jezik: francuski
  Sažetak: Prikaz dubrovačkih ljetnjikovaca od XVI stoljeća s posebni osvrtom na specifičnosti arhitektonskog tipa. Na reprezentativnim primjerima anlazirane su prostorne i arhitektonske osobitosti ladanjskih cjelina i pojedinih njihovih dijelova. Stilska analiza pokušava objasniti razloge ustrajnosti gotičko-renesansnog stila u ovoj arhitektonskoj vrsti. Posebno su isteknute najveće vrijednosti dubrovačkih ljetnjikovaca - istančano povezivbanje arhitekture, vrta i krajolika.
  Ključne riječi: ljetnjikovac, posjed, arhitektonski tip, tlocrt, stubište, pročelje, trijem, loža, terasa, kapelica, paviljon, gotika, renesnasa, vrt, krajolik,
  Ostalo: Revue de l'art, Pariz /u tisku/

 25. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Environnment des villas ragusaines a la Renaissance

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Jezik: francuski
  Sažetak: Okolica dubrovačkih ljetnjikovaca analizira se obzirom na njihovu funkciju (agrarnu ili rezidencijalnu), i obzirom na smještaj u pojedinim zonama. Razmatra se odnos izgrađenih dijelova ljetnjikovca i vrtnih prostora, te organizacija posjeda. Oblikovanje dubrovačkih karjolika bitno je određeno upravo izgradnjom renesansnih ljetnjikovaca, kako to dokazuju i brojni opisi.
  Ključne riječi: ljetnjikovac, vrt, posjed, krajolik, terase, antika, renesansa,
  Ostalo: L'ennvironment du chateau et de la villa /u tisku/

 26. Tip rada: Ostalo

  Naslov: SPOMENICI DUBROVAČKOG TERITORIJA 1991 - AD MEMORIAM

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: izložba otvorena 8.12.1991. u muzeju Mimara, Zagreb
  Ključne riječi: Dubrovnik, spomenik, arhitektura,

 27. Tip rada: Ostalo

  Naslov: VILLAS ET JARDINS A DUBROVNIK (LJETNIKOVCI I VRTOVI DUBBROVNIKA)

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje na 20. kolokviju za povijest arhitekture održano 3.6.1992.
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predavanje kojeg je pod naslovom "L'environnement du chateau etde la villa" organizirao Centre d'Etudes Superieures de larenaissance Univerziteta Fran‡ois Rabelais u Toursu.
  Ključne riječi: Dubrovnik, ljetnikovac, vrt, povijest arhitekture,

 28. Tip rada: Ostalo

  Naslov: VILLAS ET JARDINS A DUBROVNIK (LJETNIKOVACI I VRTOVI DUBROVNIKA)

  Autori:
  Boudon, Fran‡oise
  Tenšek, Ivo (49293)
  Vrsta rada: izrada arhitektonske dokumentacije prezentirane na predavanju
  Ključne riječi: tlocrt, presjek, arhitektonski nacrt, dokumentacija,

 29. Tip rada: Ostalo

  Naslov: CONOSCENZA E SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELLA VILLA DELLA REGIONE DI RAGUSA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje održano 15.1.1993. u Veneciji
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Predavanje odžano na Prvom kolokviju "Adriatico: Mare Veneticum -Mare Illyricum" u organizaciji "Europa Koine".

 30. Tip rada: Ostalo

  Naslov: CAVTAT, CITTA RINASCIMENTALE - RIEVOCAZIONE DI EPIDAURO

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje održano 11.11.1993. u Ankoni
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Predavanje održano na Međunarodnom simpoziju "Homo Adriaticus:Identita culturale e autocoscienza attraverso i secoli" što su gaorganizirali Accademia Marchiagiana di Scienze, Lettere ed Artiiz Ankone i Societa Dalmata di Storia Patria iz Rima.

 31. Tip rada: Ostalo

  Naslov: DUBROVAČKI NACRTI

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: tekst za katalog izložbe organizirane povodom Svjetskog kongesa Pena, 04.1993.
  Jezik: hrvatski

 32. Tip rada: Ostalo

  Naslov: DUBROVNIK - RAZARANJE GRADA 6. PROSINCA 1991.

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: izložba u Muzeju Mimara, otvorena 29.12.1991.

 33. Tip rada: Ostalo

  Naslov: LE SITE DE DUBROVNIK

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predavanje održano 5. svibnja 1991. u Villeneuve-Lembron,Issoire, na 2. Danima evropske baštine u organizaciji EuropaNostra - Gallia Nostra.

 34. Tip rada: Ostalo

  Naslov: DUBROVNIK - URBANIZAM SREDNJEG VIJEKA I ARHITEKTURA RENESANSNOG RAZDBLJA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predavanje održano u siječnju 1992. na Odsjeku za povijestumjetnosti Univerziteta u Genevi.

 35. Tip rada: Ostalo

  Naslov: DUBROVNIK - POZORNICA RENESANSNOG KAZALIŠTA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: PREDAVANJE
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predavanje održano u siječnju 1992. na Odsjeku za teatrologijuUniverziteta u Genevi.

 36. Tip rada: Ostalo

  Naslov: URBANIZAM I ARHITEKTURA DUBROVNIKA

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Grujić, Nada (14731)
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: francuski
  Sažetak: Predavanje održano u siječnju 1992. na Odsjeku za povijestumjetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Lausanne.

 37. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Uskrsnuli grad

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: članak, Vijenac, br. 7, Zagreb, 1994.
  Jezik: hrvatski

 38. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Arkadija se kupa

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: esej, Vijenac, br. 17, Zagreb, 1994.
  Jezik: hrvatski

 39. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Perivoj gizdavi

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: članak, Vijenac, br. 25, Zagreb, 1994.
  Jezik: hrvatski

 40. Tip rada: Ostalo

  Naslov: L'urbanisme et l'architectur de Dubrovnik

  Autori:
  Grujić, Nada (14731)
  Vrsta rada: predavanje
  Jezik: francuski
  Ostalo: Predavanje na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Lozani, siječanj 1992.

 41. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća

  Autori:
  Tenšek, Ivo (49293)
  Vrsta rada: izrada arhitektonskih nacrta i grafička prilagodba za tisak
  Ostalo: Uz članke M. Nadari, N. Grujić, M. P. Lončarić, Zagreb, svibnja 1987. godine


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr