SVIBOR - Projekt broj: 6-04-250

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-04-250


DUBROVNIK-MODIFIKACIJE URBANOG TKIVA I TIPOLOGIJA STAMBENE ARHITEKTURE U XV I XVI STOLJEĆU


Glavni istraživač: GRUJIĆ, NADA (14731)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.92. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 41
Naziv ustanove: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (20)
Komunikacija

Sažetak: Nijedan od aspekata izgradnje Dubrovnika u 15. i 16. stoljeću koji se najavljuje ovim projektom nije dosada sustavno obrađen niti znanstveno interpretiran. Na razini urbanog strukturiranja - rastera što ga tvori mreža ulica i izgrađeni blokovi - pažnja se posvećivala više srednjevjekovnom sloju i promjenama što su ga u odnosu na njega proizvele intervencije 17. i 18. stoljeća. Modifikacije 15. i 16. stoljeća nisu razmatrane kao zaseban problem. Izostalo je to već i stoga što su većim dijelom bile poništene ili prikrivane kasnijom izgradnjom, te se otkrivaju tek arheološkim, restauratorskim, pa i arhivskim istraživanjima. O kućama i palačama tog razdoblja, dakle, o gotičkom i renesansnom sloju stambene arhitekture, pisalo se u nas malo, s izuzetkom nekoliko najreprezentativnijih primjera. Izostalo je sustavno proučavanje velikog broja nepotpuno sačuvanih objekata koji već i samim postojanjem potvrđuju rasprostranjenost izgradnje tog razdoblja u pojedinim dijelovima grada. Drugo, nije još uspostavljena tipološka klasifikacija niti su utvrđena moguća ishodišta ili utjecaji drugih sredina. Treće, nisu interpretirana niti valorizirana pojedina prostorna i oblikovna rješenja stambene arhitekture koja je upravo u 15. i 16. stoljeću dosegla najviše domete. Za sve te teme i probleme arhivska istraživanja nisu dosada provedena sustavno, a prikupljena dokumentacija koja postoji nije - obzirom na potrebe znanstvene obrade i ovog projekta - sređena na funkcionalan način.

Ključne riječi: Dubrovnik, urbano tkivo, arhitektura, kuće, palače, tipologija, gotika, renesansa,

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja u projektu jest restitucija izgradnje 15. i 16. stoljeća, tj. onog sloja koji je danas najmanje prezentan, a predstavljao je kvalitativan vrhunac u oblikovanju kako gradskih javnih prostora tako i privatnih stambenih prostora. Cilj projekta je, također, uspostava organičke smjene između srednjovjekovne urbane sheme 13. (pa i ranijih) stoljeća te baroknih intervencija 17. i 18. stoljeća, koje će promijeniti tradicionalno prostorno mjerilo, pa i identitet grada. Dosadašnje pretpostavke zamijenit će se argumentima koji počivaju prije svega na rezultatima arheoloških istraživanja na desetak lokacija i onima koja se odnose na pojedinačne građevine, potom na analizi arhivskih podataka, a interpretacija će se osloniti i na komparativna najnovija saznanja s tog područja izvan Dubrovnika. Istraživanja će se provesti na cjelokupnoj površini grada unutar zidina i to na razini izgrađenih blokova kao i pojedinačnih objekata. Uspostavom pouzdane mreže rasprostranjenosti stambene izgradnje 15. i 16. stoljeća, utvrdit će se svojevrsni "zoning" obzirom na arhitektonske tipove koji se javljaju, njihovu učestalost, posebnosti, ali i na način korištenja. Već i sama tipološka klasifikacija stambene arhitekture otvorit će niz pitanja o ishodištu pojedinih tipova, bilo da je riječ o kontinuitetu nekih građevinskih struktura iz ranijih vremena ili pak o njihovom širenju određenim područjem.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr