SVIBOR - Projekt broj: 6-05-124

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-05-124


HRVATSKI NARODNI OBIČAJI U 20. STOLJEĆU


Glavni istraživač: RIHTMAN-AUGUŠTIN, DUNJA (41053)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 342
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb (189)
Odjel/Zavod: Etnološki odsjek Folkloristički odsjek Stručni odsjek
Adresa: Ulica kralja Zvonimira 17
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 440-880
teleFaks: 385 (0)1 440-880
E-mail: institut maief.ief.hr

Sažetak: Projekt polazi od pretpostavke o običajima kao značajnom dijelu hrvatske narodne kulture u prošlosti i u suvremenoj svakodnevici pojedinih društvenih slojeva i etničkih grupa. Narodna kultura i običaji multidisciplinarno se istražuju kao pojave, kao simboli i mjesta identiteta i kao središta umjetničke kreativnosti. S obzirom na to da ne postoji suvremena sinteza ili pregled hrvatskih narodnih običaja bit će izvršene predradnje za pripremu monografskih prikaza pojedinih običaja i za budući moderni sintetski prikaz hrvatskih narodnih običaja. Monografski će se osvijetliti pojedine fenomene tradicijske kulture kao i aktualne fenomene naše suvremene gradske ili seoske narodne kulture (pučka pobožnost, svadba, politički ritual, predodžbe o vješticama) koje etnologija i folkloristika mogu interpretirati na relevantan način. Nastavit će se sređivanje građe o običajima, odnosno o hrvatskoj narodnoj kulturi i umjetnosti u smislu stvaranja temeljne dokumentacije, a u tom sklopu zasnovat će se kompjutorizirana baza podataka što će ujedno pridonijeti zaštiti te jedinstvene građe. Na taj način ostvarit će se krajnji znanstveni doprinos: intepretacija suvremene narodne kulture i običaja podjednako u njihovim nacionalnim i povijesnim kulturnim datostima kao i u međukulturnim prožimanjima.

Ključne riječi: etnologija, folkloristika, kultura, narod, tradicija, običaj i obred, Hrvatska, kulturna antropologija, etnicitet, pobožnost, rat, strah, prognanici, smrt, svakodnevica

Ciljevi istraživanja: Projekt ima dvostruki cilj: 1.teorijski pripremiti znanstvenu obradu hrvatskih narodnih običaja u 20. stoljeću i interpretirati njihovo značenje u nacionalnoj kulturi, 2. istražiti širi kulturni kontekst aktualnih fenomena suvremene narodne kulture, tj. urbane i ruralne svakodnevice. Ad 1. S obzirom na to da nedostaje bilo kakvo sintetičko djelo o hrvatskim narodnim običajima (osim djela M. Gavazzija iz 1939.) cilj je pojekta da se izvrše pripreme za suvremeni cjelovit prikaz običaja, što se susljedno može realizirati nizom monografija ili u obliku sinteze, enciklopedije i sl. Ad 2. Narodnu kulturu odnosno kulturu svakodnevice potrebno je istražiti u širem kontekstu i obratiti pozornost dosad zanemarenim temama poput pučke pobožnosti, političkog rituala, suvremenog likovnog folklornog izraza i dr. NAPOMENA: rat nametnut Hrvatskoj i stradanja stanovništva izmijenili su prvobitnu optiku projekta pa su glavni istraživač i suradnici odlučili formulirati nov ili dodatni cilj: tj. s jedne strane etnološki istražiti ratnu svakodnevicu, strah, smrt, preživljavanje u ratu, život prognanika i srodne teme, a s druge strane obraditi i prezentirati građu o narodnoj kulturi i folkloru razrušenih i donedavno okupiranih područja Hrvatske s kojih je hrvatsko stanovništvo mahom prognano a materijalna narodna kultura razorena.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Magyar Tudomanyos Akademia, Neprajzi Kutatointezete
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: Budimpešta, Mađarska

 2. Naziv ustanove: Savaria Muzeum
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Szombathely, Mađarska

 3. Naziv ustanove: Kanizsai Dorottya Muzeum
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Mohacs, Mađarska

 4. Naziv ustanove: Uniwersytet Lodzki
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Lodz, Poljska

 5. Naziv ustanove: University of California
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Berkeley, SAD

 6. Naziv ustanove: University of Texas
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Tyler, SAD

 7. Naziv ustanove: Institut za folklor
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: Sofija, Bugarska

 8. Naziv ustanove: Hanguk Univeristy for Foreign Studies
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Seoul, Koreja

 9. Naziv ustanove: Bayerische Julius-Maximilians-Universitaet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Wuerzburg, Njemačka

 10. Naziv ustanove: Institute for Art Studies, Folkore and Ethnography, Academy of Sciences
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Kiev, Ukrajina

 11. Naziv ustanove: Faculte des Sciences Sociales, Universite des Sciences Humaines
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 67000 - Strasbourg, Francuska

 12. Naziv ustanove: Centre d'Etudes des Migrations et des Relations InterCulturelles
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: 67000 - Strasbourg, Francuska

 13. Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 14. Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 15. Naziv ustanove: Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 16. Naziv ustanove: Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali, Universita di Siena
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Siena, Italija

 17. Naziv ustanove: Universita La Sapienza
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Rim, Italija

 18. Naziv ustanove: Austrijski kulturni institut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 19. Naziv ustanove: Goethe-Institut
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 20. Naziv ustanove: Etnografski muzej
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 21. Naziv ustanove: Etnografski muzej
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 22. Naziv ustanove: Međunarodna smotra folklora - Koncertna direkcija Zagreb
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Sustavna razmjena stručnjaka
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 23. Naziv ustanove: Matica hrvatska
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 24. Naziv ustanove: Hrvatsko etnološko društvo
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 25. Naziv ustanove: Hrvatsko folklorističko društvo
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 26. Naziv ustanove: ICTM Study Group on Ethnochoreology
  Tip ustanove: Other
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: New York, SAD

 27. Naziv ustanove: Department of Dance, University of California
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Los Angeles, SAD

 28. Naziv ustanove: Department of Cultural Studies and Art History, University of Bergen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Bergen, Norveška

 29. Naziv ustanove: Ludwig-Uhland-Institut fuer empirische Kulturwissenschaft, Universitaet Tuebingen
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Povremena razmjena stručnjaka
  Grad: Tuebingen, Njemačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr