SVIBOR - Projekt broj: 6-05-306

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-05-306


GLAZBENA KULTURA STANOVNIKA JUŽNE HRVATSKE


Glavni istraživač: BUBLE, NIKOLA (84525)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 18.01.93. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 37
Naziv ustanove: Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja, Split (177)
Odjel/Zavod: ZAVOD ZA GLAZBENU KULTURU
Adresa: Teslina 12
Grad: 21000 - Split, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0) 21 587-133 (Fakultet)
Telefon: 385 (0) 21 364-228 (Fakultet)
teleFaks: 385 (0) 21 362-431 (Fakultet)
Telefon: 385 (0) 21 882-281 (dr.N.Buble)
Telefon: 385 (0) 21 861-041(Fest.dal.kl.)
teleFaks: 385 (0) 21 861-041(Fest.dal.kl.)

Sažetak: U ovom projektu identificiraju se temeljni parametri Ť istraživanja u praćenju i istraživanju glazbenih pojava u kojima Ť se odražavaju faze razvoja glazbene kulture dijela jednog naroda Ť u ovisnosti o njegovim autohtonim geografskim i psihološkim te Ť kulturološkim i sociološkim značajkama. Projekt nudi Ť identifikaciju bitnih obilježja nastalih i nastajućih glazbenih Ť promjena kako na globalnom planu južne Hrvatske tako i u Ť mikroregijama unutar nje, posebno. Timskim radom sustavno i Ť cjelovito bi se teorijski i empirijski obrađuju i analiziraju Ť različiti aspekti glazbene kulture na području južne Hrvatske; Ť teorijska problematizacija promjene paradigme te korespondirajuće Ť promjene - različitih segmenata glazbe i glazbovanja, društvene Ť zbilje, vrijednosne orijentacije prema glazbi, te promjene Ť uzrokovane migracionim kretanjima na aktualnom području.

Ključne riječi: etnomuzikologija, glazbena kultura, tradicija, društvo, glazbene promjene, stanovništvo, migracije

Ciljevi istraživanja: Na temelju longitudinalnog istraživanja dati kritičku prosudburanijih segmentalnih istraživanja na tlu južne Hrvatske,ustvrditi glazbene sadržajne datosti te povijesno-socijalneprobleme glazbene kulture u svjetlu dinamičkog određivanjatradicije. U odnosu na ovako definiran cilj istraživanjaproizlaze i konkretni zadaci istraživanja: - ustvrditi glazbenu kulturu u svim oblicima njezina postojamja, a posebice formalne i sadržajne promjene uposljednjem desetljeću, te najposlije u prvim godinama razvojapostsocijalizma u Hrvatskoj, - ustvrditi promjene u glazbenom svijetu svekolikog stanovništvajužne Hrvatske a ne samo u glazbenom svijetu - socijalnom,geografski ili nekim drugim mjerilima određivih - pojedinaca,slojeva i grupa. Očekivani znanstveni doprinos ovog istraživanja je povijesna ietnomuzikologijska evalvacija dosadašnjih istraživanja, Ovakavpristup trebao bi prevladati istraživački domet nekih radova izove oblasti koji su ostali na razini publicistike ihistoriografskih fakata. Osim navedenog teoretskog doprinosaodnosno uže etnomuzikologijskog ovaj znanstveni projektsagledavamo i s obzirom na njegovo šire društveno značenje.Društveni doprinos ovog istraživanja vidimo u otkrivanjunajrelevantnijih čimbenika u razvoju glazbene kulture u svimmikroregijama južne Hrvatske.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Festival dalmatinskih klapa - Omiš
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 21 - Omiš, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Rodil se je Isus, Spasitelj svita (20 božićnih napjeva za pjevanje u klapi)
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): više autora, urednik:Nikola Buble

 2. Naziv: Josip Hatze:20 pučkih popijevaka hrvatskog Jadrana
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): Josip Hatze, urednici:Ruben Radica, Nikola Buble

 3. Naziv: 27 Festival dalmatinskih klapa Omiš'93, Croatia Records Mc-6. 3043753 (Izdanje je dobitnik PORINA)
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): više autora, producent:Nikola Buble

 4. Naziv: Omiš '94, Nove skladbe, Croatia Records, MC-6, 3055459
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): više autora, producent:Nikola Buble

 5. Naziv: Omiš '95, Nove skladbe, Croatia Records, MC-6, 3068572
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): više autora, producent:Nikola Buble

 6. Naziv: Antologija dalmatinskih klapskih pjesama, Traditional folklore of Southern Croatia, 2 CD d 5068600, Croatia Records, Zagreb
  Tip proizvoda: Umjetnička djela
  Autor(i): Odabrao, priredio i producent: dr. Nikola Buble

 7. Naziv: Recenzija studije M.Demovića:Evangeliarum Traguriense
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Nikola Buble

 8. Naziv: Recenzija zbirke Dinka Fia:Dalmatinske pjesme za muške klape
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Nikola Buble

 9. Naziv: Recenzija zbirke Dinka Fia:Izvorne dalmatinske pjesme
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Vedrana Milin

 10. Naziv: 27 Festival dalmatinskih klapa Omiš
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): redakcija:Nikola Buble et al., 96 str.

 11. Naziv: 28 Festival dalmatinskih klapa Omiš, katalog
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): redakcija:Nikola Buble et al., 88 str.

 12. Naziv: 29 Festival dalmatinskih klapa Omiš, katalog
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): redakcija:Nikola Buble et al., 106 str.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr