SVIBOR - Projekt broj: 6-06-035

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-035


STRUKTURA IGRE


Glavni istraživač: DURAN, MIRJANA (86902)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 9
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: -
Adresa: L. Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Bazična ideja ovog projekta je da u svakoj ljudskoj zajednici, u svakoj kulturi postoji i dječja subkultura koja ima važnu ulogu u humanoj ontogenezi i zato je interesantna za razvojnu psihologiju. Dječja subkultura ima svoju tradiciju u kojoj se djeca javljaju kao stvaraoci, posrednici i prenosioci. Dječja igra, a posebno tradicionalne dječje igre, važan su dio ovog sloja kulture. Identificiran je, prikupljen i opisan ludički korpus djece Slavonije i upoređen s igrama djece Novog Zelanda i Velike Britanije. Igra, kao slobodna semiotička tvorevina, u ovom radu definirana je analizom njene strukture. Razmatrane su igre po sebi kao gotove semiotičke tvorevine i to na način kako se to čini s mitovima, ritualima, dramom, umjetnošću. Podaci o igri upotpunjeni su s podacima o procesu igranja. Igra i igranje (u kojima se odražava zona narednog razvoja djeteta) mogu poslužiti kao produktivan posredan način za proučavanje mnogih psihičkih funkcija. Zanimajući se za strukturalne i funkcionalne karakteristike igre u ovom projektu tražen je odgovor na pitanje: Da li su za strukturiranje igre potrebne neke pretpostavke koje imaju vrijednost razvojnih preteča metakognicije?

Ključne riječi: Dječja subkultura, igra, simbolička igra, tradicionalna dječja igra, zona narednog razvoja, metakognicija, humana ontogeneza.

Ciljevi istraživanja: Ciljevi: -Identificirati i podrobno opisati igre koje pripadaju ludičkomkorpusu djece Slavonije. -Ustanoviti da li ludički korpus predstavlja specifičnostsubkulture djece Slavonije. Na osnovi razmatranja igre i sistematskog promatranja realnogprocesa igranja na uzorku igara načiniti strukturalnu analizuigre i vlastitu klasifikaciju. -Na osnovi logičke analize preduvjeta neophodnih zastrukturiranje igre, te pretpostavki o razvoju metakognicije,ustanoviti i opisati razvojne preteče metakognicije u igri.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr