SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 6-06-146

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 6-06-146


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 33
Ukupno objavljenih radova: 35


Naslov: The assessment of shyness in Croatian adolescents

Autori:
Zarevski, Predrag (94530)
Kuterovac, Gordana (180353)
Jakuš, Gordana
Časopis: European Journal of Psychological Assessment
Broj: 2
ISSN: 1018-8827
Volumen: 10
Godina: 1994
Stranice: od 136 do 144
Broj referenci: 8
Jezik: engleski
Sažetak: U novije vrijeme sramežljivost se pojavljuje kao široko istraživan psihološki konstrukt, te je razvijeno nekoliko valjanih instrumenata za njeno mjerenje. Zbog kulturalne specifičnosti prevedenih instrumenata te s tim povezanih metodoloških problema, u Hrvatskoj je razvijena Skala sramežljivosti za procjenu tog konstrukta. Skala je primijenjena na uzorku od 518 učenica i 383 učenika srednje škole i pokazuje visoku unutarnju konzistenciju, gotovo normalnu distribuciju i visoku korelaciju sa samoprocjenom sramežljivosti. U skladu sa spolnim stereotipima u Hrvatskoj učenice pokazuju veći stupanj sramežljivosti od učenika. Nisu nađene spolne razlike u željenom stupnju sramežljivosti. Gruba usporedba sa američkim prosjekom ukazuje na sličan ili nešto manji stupanj sramežljivosti hrvatskih ispitanika.
Ključne riječi: sramežljivost, skala sramežljivosti, adolescenti, spolne razlike

Naslov: Self-reliance and some personality traits: sex differences

Autori:
Marušić, Iris (180353)
Bratko, Denis (188841)
Zarevski, Predrag (94530)
Časopis: Personality and Individual Differences
Broj: 6
ISSN: 0191-8869
Volumen: 19
Godina: 1995
Stranice: od 941 do 947
Broj referenci: 14
Jezik: engleski
Sažetak: Cilj istraživanja bio je ispitati odnos samopouzdanosti i nekih dobro poznatih crta ličnosti kao što su traženje uzbuđenja, Eysenckove dimenzije ličnosti, sramežljivost, makijavelizam, kao i samoprocijenjene fizičke atraktivnosti. Podaci, dobiveni na 150 studenata i 211 studentica, analizirani su odvojeno za svaki spol. Stupnjevita multipla regresijska analiza pokazala je da se relativno visok postotak ukupne varijance može objasniti korištenim setom prediktora, no odvojene analize za muškarce i žene pokazale su nešto drugačije rezultate. Samopouzdani studenti su manje sramežljivi i neurotični, pokazuju više traženja uzbuđenja i avantura i manje disimulacije nego njihovi manje samopouzdani vršnjaci. Slično muškarcima, samopouzdane studentice manje su neurotične i sramežljive. Nadalje, ekstravertiranije su, imaju niži rezultat na skali laganja i bolje se procjenjuju na skali fizičke atraktivnosti.
Ključne riječi: samopouzdanost, osobine ličnosti, spolne razlike


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr