SVIBOR - Radovi - projekt broj: 6-06-146

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 6-06-146


Broj radova citiranih u CC: 2
Broj ostalih radova: 33
Ukupno objavljenih radova: 35


 1. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ponašanje građana Zagreba za vrijeme uzbuna: Osnovni statistički pokazatelji

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Kacijan, Nenad
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Toth, Ivan
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 34
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 44
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U razdoblju 6. 11.-6.12. 1991. anketom je ispitano 419 građana Zagreba o obaviještenosti, ponašanju i doživljavanju za vrijeme uzbuna. Kvotni uzorak formiran je tako da obuhvaća dva ugrožena i dva manje ugrožena dijela grada, stariji i noviji tip gradnje, te da u uzorku dominiraju osobe srednje dobi. U radu su navedeni osnovni statistički pokazatelji za ukupan uzorak i prikazane su neke specifičnosti u odgovorima građana prema mjestu obitavanja.
  Ključne riječi: stres, sučeljavanje sa stresom, rizično ponašanje, uzbune,sklanjanje

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Što nas smeta u skloništu

  Autori:
  Zarevski, Predrag (94530)
  Prot, Franjo (99210)
  Kulenović, Alija (24526)
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Marušić, Iris (180353)
  Časopis: Civilna zaštita
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0148
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 11 do 18
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Provedeno je ispitivanje na kvotnom uzorku od ukupno 419 građana Zagreba na četiri područja između ostalog i o tome što ih je smetalo za vrijeme boravka u skloništima tijekom uzbuna. Raščlanjene su 23 varijable dvosmjernom analizom varijance i faktorskom analizom. Dobivena su tri faktora: fizičke osobine i uvjeti u skloništu, nedovoljno i nepravodobno informiranje i smetnje uzrokovane socijalnom okolinom. Predlažu se mjere za uklanjanje tih smetnji za eventualne buduće situacije uzbuna.
  Ključne riječi: skloništa, neugoda, informiranje, socijalna okolina

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Sramežljivost i romantične veze: usporedbe hvratskih srednjoškolaca i studenata

  Autori:
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Revija za sociologiju
  Broj: 23
  ISSN: 0305-0154
  Volumen: 3
  Godina: 1992
  Stranice: od 171 do 179
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prema dosadašnjim nalazima može se očekivati da učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole imaju viši nivo sramežljivosti i manji broj romantičnih veza od studenata. Skala sramežljivosti anonimno je primijenjena zajedno s pitanjem o broju dužih i stabilnijih veza na uzorcima od 385 učenika trećih i četvrtih razreda srednje škole i 244 muškog spola Oba očekivanja su potvrđena, ali su utvrđene i neke kvalitativne razlike u strukturi rezultata u funkciji dobi.
  Ključne riječi: sramežljivost, romantične veze, dobne razlike, razvojni trendovi

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Odlazak u sklonište s nekih stajališta teorije odlučivanja

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Eterović, Hajdi
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Civilna zaštita
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0148
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 10
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na 415 ispitanika oba spola, građana Zagreba, analizirane su strategije u donošenju odluka o sklanjanju. Razlike u 15 varijabli među četiri grupe ispitanika s različitom strategijom donošenja odluke o sklanjanju utvrđene su diskriminativnom analizom. Dvije diskriminativne funkcije značajne su za razlikovanje grupa. Prvu definiraju: edukacija s područja civilne zaštite, dob i obiteljska odgovornost. Drugu funkciju definiraju sekundarna agresivnost i netolerancija fizikalnih i informacijskih uvjeta u skloništu.
  Ključne riječi: sklanjanje, teorija odlučivanja, sekundarna agresivnost, informacijski uvjet

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povezanost kognitivnih i konativnih karakteristika osuđenih osoba i adaptacija na penološki tretman

  Autori:
  Mejovšek, Milko (30343)
  Časopis: Penološke teme
  Broj: 1
  Volumen: 7
  Godina: 1992
  Stranice: od 71 do 76
  Broj referenci: 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 211 osuđenih muškaraca ispitane su veze između kognitivnih i konativnih karakteristika, definiranih prema kibernetičkom modelu, kao i adaptacija osuđenika na penološki tretman. Kanoničkom analizom kovarijance izdvojena su dva para kvazikaknoničkih faktora. Prvi par faktora pokazuje da su za adaptaciju na penološki tretman važniji konativni faktori od kognitivnih, dok drugi par faktora naglašava relativno česte poremećaje ličnosti među osuđenim osobama.
  Ključne riječi: penalni tretman, osobine ličnost, kanonička analiza kovarijance

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Kognitivni procesi i integracija regulativnih funkcija osuđenika

  Autori:
  Mejovšek, Milko (30343)
  Časopis: Defektologija
  Broj: 1
  Volumen: 29
  Godina: 1993
  Stranice: od 57 do 62
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku osuđenih osoba ispitana je povezanost efikasnosti kognitivnih procesora i sistema za integraciju regulativnih funkcija, definiranih prema kibernetičkim modelima. Kanonička korelacijska analiza rezultata utvrdila je značajnu povezanost samo prvog para kanoničkih faktora. Dobiveni nalazi pokazuju da uz smanjenu efikasnost kognitivnih procesora postoji i smanjena efikasnost sistema za integraciju regulativnih funkcija.
  Ključne riječi: kognitivni procesi, integracija regulativnih funkcija, kanoničkakorelacijska analiza

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neki kognitivni aspekti sklanjanja tijekom uzbuna

  Autori:
  Prot, Franjo (99210)
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Kulenović, Alija (24526)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 2
  ISSN: 0350-6886
  Volumen: 35
  Godina: 1993
  Stranice: od 95 do 102
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razlike među skupinama građana s različitom učestalošću odlazaka u sklonište za vrijeme uzbuna ispitane su diskriminativnom analizom. Dobivene dvije diskriminativne funkcije pokazuju da se te skupine građana razlikuju s obzirom na toleranciju fizikalne okoline u skloništu, obiteljski status i dob. Dominantna skupina građana, oni koji su se sklanjali podjednako redovito na početku i na kraju perioda uzbuna, za razliku od ostalih skupina bolje podnosi fizikalne uvjete skloništa i ima obiteljsku odgovornost.
  Ključne riječi: sklanjanje, uzbuna, "kockareva zabluda"

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Majčinstvo kao čimbenik senzibilizacije na stresore u ratnim situacijama (u tisku)

  Autori:
  Marušić, Iris (180353)
  Rijavec, Majda (142766)
  Buljan-Flander, Gordana
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Sigurnost
  Broj: 1
  ISSN: 0350--688
  Volumen: 36
  Godina: 1993
  Stranice: od 11 do 20
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Stresne reakcije uzorka od 162 ispitanice, definirane prema kibernetičkom modelu ličnosti, analizirane su tehnikom linearne diskriminativne analize, i to posebno za situaciju uzbune i posebno za situaciju koja podsjeća na uzbunu. Dobivene razlike između skupine majki i skupine ispitanica bez djece potvrđuju pretpostavke izvedene iz Lazarusovog modela psihološkog stresa, budući da su majke reagirale intenzivnijim stresnim reakcijama u obje ispitane situacije.
  Ključne riječi: stresne reakcije, majčinstvo, ratna situacija

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedba ponašanja građana Zagreba i Siska za vrijeme uzbuna

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Kulenović, Alija (24526)
  Marušić, Iris (180353)
  Prot, Franjo (99210)
  Toth, Ivan
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Civilna zaštita
  Broj: 2
  ISSN: 1330--014
  Volumen: 82
  Godina: 1993
  Stranice: od 129 do 141
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 211 osuđenih muškaraca ispitane su veze između kognitivnih i konativnih karakteristika, definiranih prema kibernetičkom modelu, kao i adaptacija osuđenika na penološki tretman. Kanoničkom analizom kovarijance izdvojena su dva para kvazikaknoničkih faktora. Prvi par faktora pokazuje da su za adaptaciju na penološki tretman važniji konativni faktori od kognitivnih, dok drugi par faktora naglašava relativno česte poremećaje ličnosti među osuđenim osobama.
  Ključne riječi: skloništa, procjena opasnosti, uzbune, sklanjanje

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Usporedna analiza latentnih struktura reakcija na stresne i uvjetno stresne podražaje

  Autori:
  Mejovšek, Milko (30343)
  Marušić, Iris (188784)
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Časopis: Kineziologija
  Broj: 1-2
  ISSN: 0351-1057
  Volumen: 26
  Godina: 1994
  Stranice: od 12 do 17
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na kvotnom uzorku od 419 građana Zagreba ispitivana je latentna struktura reakcija na zvuk sirene za uzbunu i na zvuk koji podsjeća na sirenu za uzbunu. Uzorak reakcija izabran je na temelju kibernetičkog modela ličnosti u području četiri regulacijska sustava. Disfunkcije ovih sustava odgovorne su za anksiozne, agresivne, konverzivne i disocijativne reakcije. Rezultati faktorske analize pokazuju da postoji visoka povezanost između prvih glavnih komponenata. U njihovoj strukturi dominiraju anksiozne, konverzivne i disocijativne reakcije, a najmanje su zastupljene agresivne reakcije. Pokazalo se da stvarni broj faktora u obje ispitivane situacije nije pretpostavljenih četiri, nego tri. Anksiozne i konverzivne reakcije definirale su zajednički faktor, što zanči da se u situaciji intenzivnog stresa u sustavima za regulaciju i kontrolu obrambenih reakcija i organskih funkcija zbivaju uzajamno povezani procesi. U osnovi identične ili vrlo slične strukture reakcija u obje ispitivane situacije mogu se interpretirati kao pokazatelj fenomena povišene senzitizacije, odnosno generalizacije podražaja u situacijama učestalog stresa.
  Ključne riječi: analiza reakcija, psihopatologija, stresni podražaji

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sklonost pogađanju, bihevioralna impulzivnost i kognitivna impulzivnost: spolne razlike

  Autori:
  Bratko, Denis
  Squarcy, Koraljka
  Zarevski, Predrag (94530)
  Kovačević, Panta
  Logar-Đurić, Svjetlana
  Urednici
  Plomp, T. J.
  Pieters, J. M.
  Feteris, A.
  Naslov zbornika: ECER Conference book, University of Twente, Enshede
  Jezik: engleski
  Mjesto: Enschede, Nizozemska
  Godina: 1992
  Stranice: od 735 do 738
  Skup: ECER Conference book, University of Twente
  Održan: od 22.06.92 do 25.06.92
  Sažetak: Sklonost pogađanju, bihevioralna i kognitivna impulzivnost ispitane su na uzorku od 212 ispitanika, 122 djevojčice i 90 dječaka starih između 15 i 16 godina. Rezultati su analizirani jednosmjernom analizom varijance i stupnjevitom regresijskom analizom. Dobiveni nalazi ukazuju na niz spolnih razlika u načinu odgovaranja na objektivnim testovima, povezanih sa nekim osobinama ličnosti i kognitivnim stilom.
  Ključne riječi: sklonost pogađanju, bihevioralna impulzivnost, kognitivna impulzivnost, spolne razlike

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Sklonost odgovaranja na lažna pitanja u objektivnim testovima i skalama stavova

  Autori:
  Kovačević, Panta
  Logar-Đurić, Svjetlana
  Zarevski, Predrag (94530)
  Urednici
  Steyer, R.
  Wender, K.F
  Widamen, K.F.
  Naslov zbornika: Proceedings of the 7th European Meeting of the Psychometric Society in Trier
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stuttgart, Njemačka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 3-437-50356-1
  Stranice: od 227 do 230
  Skup: Psychometric Methodology. 7th European Meeting of the Psychometric Society in Trier
  Održan: od 01.07.90 do 05.07.90
  Sažetak: Dvije paralelne forme jednog objektivnog testa i dvije paralelne forme jedne skale stavova primijenjene su na uzorku od 60 studentica, uz različite upute. Ispitanice su također izvijestile o stupnju sigurnosti u izabrani odgovor. Različite upute utjecale su na broj odgovora na lažna pitanja i na stupanj sigurnosti u njihovu točnost.Nadalje, pokazano je da postoji različiti utjecaj dva tipa uputa na objektivne testove i na skale stavova.
  Ključne riječi: lažna pitanja, sigurnost u odgovore, različite upute
  Ostalo: 3 reference

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prilagodba skale K1 stava prema športu populaciji studenata kinezioloških fakulteta

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Prot, Franjo (99210)
  Urednici
  Vladimir, Findak
  Naslov zbornika: 2. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rovinj, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 64 do 68
  Skup: 2. Ljetna škola pedagoga fizičke kulture REpublike Hrvatske
  Održan: od 26.06.93 do 29.06.93
  Sažetak: Skala K1 općeg stava prema tjelesnom vježbanju i športu prilagođena je populaciji studenata kinezioloških fakulteta temeljem rezultata dobivenih sa 335 studenata i studentica Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Forma od 68čestica skraćena je na 30 čestica s najvećim udjelom u formiranju prvog glavnog predmeta mjerenja skale. Revidirani instrument je zadovoljavajućih metrijskih obilježja i vrlo izdašan u primjen.
  Ključne riječi: mjerenje stavova, stav prema tjelesnoj aktivnosti, stav prema sportu, studenti

 14. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Analiza valjanosti jedne skale konzervativizma

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Prot, Franjo (99210)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 20 do 20
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: M. Marković je 1966. godine konstruirao skalu konzervativizma prilagođenu studentima Zagrebačkog sveučilišta. Četvrt stoljeća kasnije skala je primijenjena na uzorku studenata poput onog pri konstrukciji. U novoj primjeni, u 16 čestica povećao se broj neutralnih odgovora čime se prosječni postotak od 8.2 iz 1966 godine popeo na 13.4% Korelacije među česticama su dominantno niske i svega 44 od 190 ih prelazi .33. matrica korelacija među česticama producirala je 7 značajnih svojstvenih vrijednosti s konsekutivno malim razlikama u postotku objašnjene varijance. Struktura prve glavne komponente također potvrđuje da skala nema jedinstveni predmet mjerenja. Distribucija odgovora, međusobne korelacije čestica i značajne svojstvene vrijednosti matrice korelacija čestica pokazuju da je skala s vremenom zastarjela i da više nije valjani mjerni instrument.
  Ključne riječi: skala konzervativizma, valjanost

 15. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Usporedba maturanata i studenata po sramežljivosti

  Autori:
  Zarevski, Predrag (94530)
  Bunjevac, Tom
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 36 do 36
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: U okviru postupaka evaluacije novokonstruirane skale sramežljivosti ispitana je i njena osjetljivost na razvojne aspekte sramežljivosti. Prema dosadašnjim istraživanjima sramežljivosti kulminira u ranoj adolescenciji. Stoga bi maturanti trebali imati viši nivo sramežljivosti od studenata. Skala sramežjlivosti je anonimno primijenjena zajedno s dvije numeričke skale sedamstupanjske skale za procjenu vlastite sramežljivosti i željenog stupnja sramežljivosti na uzorku od 903 zagrebačka maturanta (518 žena i 385 muškaraca) i 631 studenta različitih zagrebačkih fakulteta (387 žena i 244 muškarca). Od ispitanika je također traženo da označe broj dužih i stabilnijih romantičnih veza. Nutarnja pouzdanost skale u potpunosti zadovoljava. Prema očekivanju, dobivena je veća sramežljivost kod maturanata nego kod studenata. Spol je također značajan faktor - žene iskazuju viši stupanj sramežljivosti, bez obzira na dob. Po željenoj sramežljivosti nema razlike niti u funkciji spola, niti uzrasta. Visoke korelacije između upitničke mjere sramežljivosti i samoprocjene govore o valjanosti skale, kao i podatak da je dobivena značajna negativna korelacija između skale sramežljivosti i broja emocionalnih veza.
  Ključne riječi: sramežljivost, romantične veze, dobne razlike

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Majčinstvo kao čimbenik senzibilizacije na stres u ratnoj situaciji

  Autori:
  Marušić, Iris (180353)
  Rijavec, Majda (142766)
  Buljan-Flander, Gordana
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 112 do 112
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Situacije uzbune predstavljaju izraziti izvor stresa. Međutim, tu situaciju neće sve kategorije građana doživjeti jednako stresnom, a za očekivanje je da majčinstvo djeluje kao jedan od faktora koji intenziviraju doživljen stres. Stoga su analizirane stresne reakcije uzorka od 162 ispitanice do 50 godina starosti, od kojih je 101 majka i 61 ispitanica bez djece, i to posebno za situaciju uzbune, a posebno za situaciju koja podsjeća na uzbunu. Utvrđivanje razlika između dviju grupa ispitanica u 45 varijabli koje opisuju stresne reakcije pod vidom kibernetičkog modela ličnosti učinjeno je diskriminativnom analizom. Rezultati pokazuju jasnu polarizaciju grupa s obzirom na dobivenu diskriminativnu funkciju u obje situacije. U oba slučaja diskriminativna funkcija se može najbolje definirati sličnim skupom varijabli, koje opisuju anksiozno-konverzivnu simptomatologiju. Grupa majki u obje situacije pokazuje više navedenih simptoma, što se može tumačiti sukladno Lazarusovom modelu stresa.
  Ključne riječi: majčinstvo, rat, stres, senzibilizacija

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Neki kognitivni aspekti sklanjanja za uzbuna

  Autori:
  Prot, Franjo (99210)
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 110 do 110
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Ponašanje pri sklanjanju za vrijeme uzbuna upućuje na to da je dio građana doživio uzbune kao niz međusobno zavisnih događaja. Dio građana češće je odlazio u sklonište na početku perioda uzbuna, a dio nakon što su uzbune učestale. Dvije diskriminativne funkcije upućuju na to da se grupe građana s različitom učestalošću odlazaka u sklonište u razdoblju uzbuna razlikuju s obziro na toleranciju fizikalnih uvjeta u skloništu i s obzirom na dob. U početku su češće odlazili mlađi, koje sklonište više smeta:najsličniji su grupi onih koji su u sklonište odlazili podjednako neredovito u cijelom razdoblju. Češće su odlazili kasnije oni koje sklonište također više smeta, ali starije dobi: u istom su kvadrantu diskriminativnih funkcija kao i oni koji uopće nisu išli u sklonište. Dominantna grupa građana, oni koji su se sklanjali podjednako redovito, bolje podnosi fizikalne uvjete skloništa što je razlikuje od ostalih grupa.
  Ključne riječi: sklanjanje, uzbune, kognitivni aspekti

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Latentna struktura reakcija na zvuk sirene za uzbunu i zvuk koji podsjeća na sirenu za uzbunu

  Autori:
  Mejovšek, Milko (30343)
  Marušić, Iris (188784)
  Urednici
  Jerneić, Željko
  Naslov zbornika: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 111 do 111
  Skup: Prva godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 15.04.93 do 17.04.93
  Sažetak: Na kvotnom uzorku od 419 građana Zagreba ispitivana je latentna struktura reakcija na zvuk sirene za uzbunu i zvuk koji podsjeća na sirenu za uzbunu. Uzorak reakcija izabran je na temelju jednog kibernetičkog modela ličnosti, u području četiri regulacijska sustava. Rezultati pokazuju da postoji visoka povezanost između prvih glavnih komponenata. U njihovoj strukturi dominiraju anksiozne, konverzivne i disocijativne reakcije, a najmanje su zastupljene agresivne reakcije. Pokazalo se da stvarni broj faktora u obje ispitivane situacije nije pretpostavljenih četiri, nego tri. Naime, anksiozne i konverzivne reakcije definirale su zajednički faktor. U osnovi identične ili vrlo slične strukture reakcija u obje situacije mogu se interpretirati kao pokazatelj fenomena povišene senzitizacije, odnosno generalizacije podražaja u situacijama učestalog stresa.
  Ključne riječi: analiza reakcija, psihopatologija, stresni podražaji

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Povezanost maskulinosti i femininosti i osobina ličnosti kibernetičkog modela

  Autori:
  Marušić, Iris (180353)
  Urednici
  Vidaković, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova Treće godišnje konferencije hrvatskih psihologa
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1995
  Stranice: od 6 do 6
  Skup: Treća godišnja konferencija hrvatskih psihologa
  Održan: od 25.05.95 do 27.05.95
  Sažetak: Cilj istraživanja bio je provjeriti nekoliko konkurentnih modela odnosa dimenzija maskulinosti i femininosti i široko shvaćenog koncepta psihološkog zdravlja na uzorku od 464 ispitanika, 232 učenika i 232 učenice završnog razreda srednje škole. Primijenjeni su Bem inventar spolnih uloga kao mjera maskulinosti i femininosti, te šest skala ličnosti kibernetičkog modela. Rezultati multivarijatne analize varijance sa nezavisnim varijablama maskulinosti i femininosti te spola, i skalama ličnosti kao zavisnim varijablama pokazali su statistički značajna sva tri glavna efekta. Glavni efekt maskulinosti pokazao se najjačim, te se očituje u statistički značajnoj razlici između visoko i nisko maskuline skupine na svih šest skala ličnosti. Općenito, visoko maskulini ispitanici na ovim skalama iskazuju manje psihopatoloških simptoma, odnosno efikasnije i zdravije funkcioniranje ličnosti u odnosu na nisko maskuline ispitanike. Time ovo istraživanje ide u prilog empirijski dosad najbolje potvrđenom modelu maskulinosti koji naglašava presudnu ulogu maskulinih, instrumentalnih osobina u efikasnom konativnom funkcioniranju.
  Ključne riječi: maskulinost, femininost, kibernetički model ličnosti, psihološko zdravlje

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dating behaviour, self-rated physical attractiveness and some personality dimensions in Croatian adolescents

  Autori:
  Bratko, Denis
  Zarevski, Predrag (94530)
  Marušić, Iris (180353)
  Urednici
  Stattin, Hakan
  Naslov zbornika: The 4th Biennial Conference of the EARA - Scientific Programme
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stockholm, Švedska
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 20
  Skup: The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence
  Održan: od 28.05.94 do 01.06.95
  Sažetak: Cilj je ovog istraživanja bio ispitati da li se broj romaničnih veza može predvidjeti na temelju seta dobro poznatih varijabli ličnosti (ekstraverzije, neurotizma, psihoticizma, traženja uzbuđenja, sramežljivosti i makijavelizma) i na temelju samoprocijenjene fizičke privlačnosti. Uzorak se sastojao od 211 studentica i 150 studenata dobi između 19 i 23 godine. Rezultati pokazuju slabu mogućnost predviđanja broja veza na temelju korištenog seta prediktora. Nadalje, rezultati se razlikuju s obzirom na spol. Muškarci sa većim brojem veza su ekstravertiraniji i pokazuju neke znakove makijavelizma. Trend rezultata kod žena pokazuje da studentice sa većim brojem veza imaju veći rezultat na dezinhibiciji, a manji na psihoticizmu i sramežljivosti u odnosu na vršnjakinje sa manjim brojem veza. Može se zaključiti da je uspostavljanje romantičnih veza vrlo složen fenomen, vjerojatno više pod utjecajem nekih socijalizacijskih varijabli nego varijabli ličnosti ispitivanih u ovom istraživanju.
  Ključne riječi: dating behaviour, personality dimensions, physical attractiveness, adolescents

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The comparison between high school graduates and university students in shyness and dating experience

  Autori:
  Zarevski, Predrag (94530)
  Bunjevac, Tom
  Urednici
  Stattin, Hakan
  Naslov zbornika: The 4th Biennial Conference of the EARA
  Jezik: engleski
  Mjesto: Stockholm, Švedska
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 75
  Skup: The 4th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence
  Održan: od 28.05.95 do 01.06.95
  Sažetak: Prethodna su istraživanja pokazala da sramežljivost dostiže svoj vrhunac u ranoj adolescenciji, pa bi se stoga moglo očekivati da srednjoškolci pokazuju veću sramežljivost od studenata. Kako bi se provjerila ova hipoteza, nova Skala sramežljivosti primijenjena je na uzorku od 903 maturanta (518 učenica i 383 učenika) i 631 studenta (387 studentica i 244 studenta), zajedno sa dvije sedamstupanjske skale: samoprocijenjenom sramežljivošću i željenim stupnjem sramežljivosti. Nadalje, ispitanici su izvijestili o broju duljih i stabilnijih veza sa suprotnim spolom. Prema očekivanju, rezultati pokazuju veću razinu sramežljivosti kod srednjoškolaca u usporedbi sa studentima. Spol ispitanika također se pokazao relevantnim faktorom. Žene su izvijestile o većem stupnju sramežljivosti, ali interakcija spola i dobi nije nađena. Nisu nađene niti spolne niti dobne razlike s obzirom na željenu razinu sramežljivosti. Općenito, ispitanici ne žele potpun izostanak sramežljivosti, nego radije biraju njenu umjerenu razinu.
  Ključne riječi: dobne razlike, spolne razlike, sramežljivost, romantične veze

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Shyness, dating experience and physical attractiveness: Sex differences

  Autori:
  Zarevski, Predrag (94530)
  Kuterovac, Gordana
  Jakuš, Gordana
  Urednici
  Hofstee, Willem
  Naslov zbornika: Sixth European Conference on Personality: Program & Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Groningen, Nizozemska
  Godina: 1992
  Stranice: od 97 do 97
  Skup: Sixth European Conference on Personality
  Održan: od 15.06.92 do 19.06.92
  Sažetak: Rezultati maturanata (445 žena i 369 muškaraca) na novokonstruiranoj Skali sramežljivosti povezani su sa njihovim samoprocjenama na tri sedamstupanjske skale: a) samoprocjena sramežljivosti, b) željeni stupanj sramežljivosti, i c) fizička atraktivnost. Uz to, ispitanici su izvijestili o broju dužih i stabilnijih veza sa suprotnim spolom. Djevojke su postigle viši rezultat na obje mjere sramežljivosti nego njihovi kolege, no spolne razlike u željenom stupnju sramežljivosti nisu nađene. Muškarci su izvijestili o većem broju romantičnih veza od žena, no žene su se procijenile atraktivnijima nego muškarci. U uzorku muškaraca nađene su značajne korelacije između rezultata na Skali sramežljivosti i samoprocjene sramežljivosti, kao i između samoprocjene sramežljivosti i željenog stupnja sramežljivosti. U uzorku žena, dobiveni rezultati pokazuju da sramežljivije žene imaju manji broj romantičnih veza i procjenjuju se manje atraktivnima. Zanimljivo, procijenjena fizička atraktivnost nije bila prediktivna za broj romantičnih veza niti u jednom spolu.
  Ključne riječi: sramežljivost, romantične veze, fizička atraktivnost, spolne razlike

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Self-reliance and some personality traits: Sex differences

  Autori:
  Marušić, Iris (180353)
  Bratko, Denis (188841)
  Zarevski, Predrag (94530)
  Urednici
  Bermudez, Jose
  Naslov zbornika: 7th European Conference on Personality - Conference Book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 84-362-3046-9
  Stranice: od 185 do 185
  Skup: 7th European Conference on Personality
  Održan: od 12.07.94 do 16.07.94
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost između samopouzdanosti i nekih dobro poznatih dimenzija ličnosti, kao i samoprocijenjene fizičke privlačnosti. Podaci, dobiveni na uzorku od 150 studenata i 211 studentica analizirani su odvojeno po spolu. Regresijska analiza pokazala je da se relativno velik postotak varijance može objasniti setom prediktora korištenim u istraživanju, no odvojene analize po spolu pokazuju ponešto drugačije rezultate. Samopouzdani muškarci manje su sramežljivi i neurotični, iskazuju veće traženje uzbuđenja i avantura i manju disimulaciju nego njihovi manje samopouzdani vršnjaci. Slično muškarcima, samopouzdane studentice manje su neurotične i sramežljive. Nadalje, one su ekstravertiranije, imaju niži rezultat na EPQ L skali i višu samoprocjenu na skali fizičke atraktivnosti.
  Ključne riječi: samopouzdanost, osobine ličnosti, spolne razlike

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Relations between five-factor and two other personality models in Croatian adolescents

  Autori:
  Marušić, Iris (180353)
  Bratko, Denis (188841)
  Naslov zbornika: The Seventh Meeting of the International Society for the Study of Individual Dif
  Jezik: engleski
  Mjesto: Varšava, Poljska
  Godina: 1995
  Stranice: od 34 do 34
  Skup: The Seventh Meeting of the ISSID
  Održan: od 15.07.95 do 19.07.95
  Sažetak: Cilj je istraživanja ispitati odnos između dimenzija ličnosti definiranih sljedećim trima modelima ličnosti: petfaktorskim modelom, Eysenckovim modelom ličnosti, i kibernetičkim modelom razvijenim i validiranim u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno na uzorku od 460 maturanata, 230 muškaraca i 230 žena, čija je prosječna dob 18 godina. Za procjenu dimenzija ličnosti korišteni su sljedeći instrumenti: revidirani NEO upinik ličnosti, Eysenckov upitnik ličnosti te šest skala koje mjere šest dimenzija ličnosti kibernetičkog modela. Dobiveni rezultati diskutirani su u terminima prethodnih nalaza o povezanosti između temeljnih dimenzija ličnosti.
  Ključne riječi: petfaktorski model, Eysenckov model, kibernetički model ličnosti

 25. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Povezanost spolnih uloga i osobina ličnosti kibernetičkog modela
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MARUŠIĆ IRIS
  Datum obrane: 13.02.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 105
  Sažetak: Istraživanje je provjeravalo nekoliko konkurentnih modela odnosa maskulinosti i femininosti i široko shvaćenog koncepta psihološkog zdravlja na uzorku od 464 ispitanika, 232 učenika i 232 učenice završnog razreda srednje škole. Primijenjeni su Bem inventar spolnih uloga kao mjera maskulinosti i femininosti, te šest skala ličnosti kibernetičkog modela. Rezultati istraživanja daju najveću potporu modelu maskulinosti, koji je empirijski najbolje potvrđen u dosadašnjim istraživanjima. Naime, posjedovanje instrumentalnih, maskulinih osobina pokazalo se povezanim sa manjom razinom psihopatoloških simptoma, odnosno efikasnijim i zdravijim funkcioniranjem ličnosti u oba spola.
  Ključne riječi: spolne uloge, kibernetički model ličnosti, model maskulinosti, psihološko zdravlje


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kognitivne sposobnosti djece oboljele od cerebralne paralize
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 21.09.92
  Broj stranica: 90
  Autor: Leljak-Šlopar magistar-specijalist klin. psh Branka
  Rad: Magisterij


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Socijalna kompetencija u interpersonalnoj komunikaciji
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 09.05.94
  Broj stranica: 186
  Autor: Brdar doktor znanosti Ingrid
  Rad: Doktorat


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Psihološki aspekti astme kod djece
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 19.12.94
  Broj stranica: 72
  Autor: Čapalija magistar-spec. klin. psiholog. Milan
  Rad: Magisterij


 29. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ispitivanje povezanosti sramežljivosti sa makijavelizmom i traženjem uzbuđenja
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 05.10.94
  Broj stranica: 59
  Autor: Bučević prof. psihologije Danijela
  Rad: Diplomski rad


 30. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Povezanost dimenzije refleksivnost-impulzivnost sa sklonošću ka pogađanju na objektivnim testovima
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 15.05.91
  Broj stranica: 51
  Autor: Squarcy Koraljka
  Rad: Diplomski rad


 31. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Motivacija i osobine ličnosti kod ljudi koji se bave sportovima različitog stupnja rizičnosti
  Fakultet: Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ZAREVSKI PREDRAG
  Datum obrane: 13.09.94
  Broj stranica: 56
  Autor: Zolotić prof. psihologije Sanja
  Rad: Diplomski rad


 32. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ponašanje građana Zagreba za vrijeme uzbuna

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Kacijan, Nenad
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Toth, Ivan
  Zarevski, Predrag (94530)
  Naručitelj: Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
  Depo ustanova: Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 293
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Studija prikazuje rezultate ispitivanja obaviještenosti, ponašanja i doživljavanja građana za vrijeme uzbuna, provedenog u studenom 1991. godine na uzorku od 419 građana Zagreba. Formiran je kvotni uzorak tako da obuhvaća dva ugrožena i dva manje ugrožena dijela grada, stariji i noviji tip gradnje, te pretežno ispitanike srednje dobi. Analize pokazuju značajne razlike u obaviještenosti, ponašanju i doživljavanju za vrijeme uzbuna s obzirom na niz varijabli kao što su dob, spol, mjesto stanovanja i dr.
  Ključne riječi: stres, sučeljavanje sa stresom, rizično ponašanje, uzbune, sklanjanje

 33. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ponašanje građana Siska za vrijeme uzbuna

  Autori:
  Bosnar, Ksenija (99206)
  Marušić, Iris (188784)
  Kulenović, Alija (24526)
  Prot, Franjo (99210)
  Toth, Ivan
  Zarevski, Predrag (94530)
  Naručitelj: Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 122
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje obaviještenosti, ponašanja i doživljavanja za vrijeme uzbuna provedeno je tijekom svibnja 1992. u Sisku. Uzorak čini 207 ispitanika pretežno srednje dobi, stanovnika starijih i novih zgrada. Dobiveni rezultati ukazuju na niz statistički značajnih razlika u obaviještenosti, ponašanju i doživljavanju za vrijeme uzbuna s obzirom na spol ispitanika, dob, rezidencijalni status i niz drugih varijabli.
  Ključne riječi: stres, sučeljavanje sa stresom, rizično ponašanje, uzbune, sklanjanje


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr