SVIBOR - Projekt broj: 6-06-146

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-146


KIBERNETIČKI MODEL LIČNOSTI


Glavni istraživač: ZAREVSKI, PREDRAG (94530)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 35
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju Filozofski fakultet Humanističke i društvene znanosti
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
E-mail: bosnar@x400.srce.hr
E-mail: prot@x400.srce.hr
Telefon: 385 (0)1 6120 154
Telefon: 385 (0)1 310 969
teleFaks: 385 (0)1 6120 037
teleFaks: 385 (0)1 310 969
E-mail: pzarevsk@filozof.ffzg.hr

Sažetak: Predložena je evaluacija kibernetičkog modela ličnosti razvijenog u našoj zemlji, u okviru Zagrebačke psihologijske škole. Model pretpostavlja šest bazičnih mehanizama: 1. regulacija nivoa aktiviteta 2. regulacija organskih funkcija; 3. regulacija reakcija obrane; 4. regulaciju reakcija napada; 5. koordinaciju regulativnih funkcija, te 6. mehanizma za integraciju u socijalno polje. Utvrdit će se odnos modela naspram relevantnih teorija ličnosti, provjerit će se pretpostavke o relacijama unutar kibernetičkog modela, utvrdit će se relacije s kognitivnim i motoričkim mehanizminma, utvrdit će se demografske razlike na dimenzijama modela, utvrdit će se ekosenzitivnost mehanizama, utvrdit će se relacije sa sistemom vrijednosti, stavovima i interesima, sa psihopatološkim i sociopatološkim pojavama. Utvrdit će se neki biološki korelati. Tijekom pet godina istraživanja prikupit će se podaci za oko 3000 ispitanika, dominantno psihometrijskim pristupom. Projekt će rezultirati knjigom i prezentacijom Zagrebačke škole psihologije na konferenciji Evropskog udruženja za psihologiju ličnosti u Zagrebu 1996. godine.

Ključne riječi: ličnost, kibernetički model

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja: Sustavna evaluacija kibernetičkog modela ličnosti, obuhvaća sljedeće zadatke: - utvrđivanje položaja modela u odnosu na relevantne teorije ličnosti, - provjera pretpostavki o relacijama unutar kibernetičkog modela, - provjera pretpostavki o relacijama s kognitivnim i motoričkim mehanizmina, - utvrđivanje demografskih (dobnih, spolnih, kulturalnih) razlika na dimenzijama modela, - utvrđivanje ekosenzitivnosti dimenzija modela, - utvrđivanje relacija sa sistemom vrijednosti, interesima i stavovima, - utvrđivanje relacija sa psihopatološkim pojavama, - utvrđivanje nekih bioloških korelata, - provjera modela na specifičnim podpopulacijama (npr. delikventi, sportaši) - razvoj mjernih instrumenata za opis modela. - Model svojom strukturom i kibernetičkim pristupom konkurentan je trenutno relevantnim modelima ličnosti. Uz sustavnu evaluaciju može očekivati međunarodnu (svjetsku) promociju.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 6-06-009 PSIHOSOCIJALNE DETERMINANTE KRIMINALNOG PONAŠANJA I TRETMAN PRIJESTUPNIKA
  Naziv ustanove: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 5-10-108 PRAĆENJE I VREDNOVANJE TJELESNOG ODGOJA
  Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: 5-10-111 ANTROPOLOŠKA I MOTORIČKA OBILJEŽJA U DOBI OD 19-23 GODINE
  Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kultur Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv projekta: 5-10-114 PROGRAMIRANJE KINEZIOLOŠKIH TRANSFORMACIJSKIH PROCESA
  Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv projekta: 3-01-483 UTJECAJ POREMEĆAJA MINERALNOG METABOLIZMA NA MORFOLOGIJU I FUNKCIJU SRCA U UREMIJI
  Naziv ustanove: Znanstvena jedinica Opće bolnice "SVETI DUH", Interna klinikaZagreb
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Fakultet za fizičku kulturu,
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Institut za kineziologiju, Fakulteta za fizičku kulturu
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Znanstvena jedinica Opće bolnice "Sveti duh", Interna klinika
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Klinika za dječije bolesti
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Glavni storžer Civilne zaštite Republike Hrvatske
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr