SVIBOR - Projekt broj: 6-06-147

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-147


SAMOPOIMANJE, EMOCIONALNOST I AKTUALIZACIJA LJUDSKIH POTENCIJALA


Glavni istraživač: BEZINOVIĆ, PETAR (99805)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 46
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju Pedagoški fakultet Sveučilište u Rijeci
Adresa: Brusićeva 1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 218692
Telefon: 385 (0)51 218696
teleFaks: 385 (0)51 218886
E-mail: bezinpet@mapef.pefri.hr

Sažetak: U sklopu istraživačkog rada na projektu "Samopoimanje, emocionalnost i aktualizacija ljudskih potencijala" nastojao se objasniti odnos između sustava kognitivnih interpretacija i emocionalnog ustrojstva čovjeka. Pri tome se pošlo od postavke da postoji paralelizam razvoja ovih dvaju aspekata psihološkog funkcioniranja, te da u specifičnim konstelacijama odnosa oni determiniraju psihološku kvalitetu života čovjeka, aktualizaciju njegovih potencijala i realno ponašanje u stvarnim životnim situacijama. U sklopu ovog istraživačkog projekta postavljeni su ciljevi kojima se željelo: (1) istražiti međuzavisnost sustava kognitivnih interpretacija i emocionalnog funkcioniranja kao ključnih komponenti psihološkog ustrojstva čovjeka, i (2) ispitati njihov značaj za ponašanje i opću prilagodbu čovjeka (efikasnost ponašanja, izraženost psihičkih problema, kreativnost, aktualizaciju potencijala). Tijekom rada na projektu publiciran je veći broj istraživačkih i preglednih radova u inozemnim i domaćim časopisima. Rezultati ovih istraživanja daju prilog razjašnjenjima navedenih problema na teorijskoj razini. Na metodološkoj razini razvijen je cijeli niz instrumenata za mjerenje složenog sustava samoevaluacija, kao i instrumenata za mjerenje emocionalne strukture, stanja i oblika emocionalnog ponašanja, i to za djecu i odrasle. Na razini primijenjene psihologije izvedene bi spoznaje mogle olakšati i usmjeriti razvoj odgojnih i terapijskih postupaka. Kako se sustav emocionalnih kognicija (kognitivnih interpretacija relevantnih za emocionalno funkcioniranje) razvija u socijalnom kontekstu, ove spoznaje pružaju podatke o mogućnostima za poboljšavanje okolinskih uvjeta bitnih za njihov razvoj.

Ključne riječi: samopoimanje, samopoštovanje, svijest o sebi, percepcija osobne kompetentnosti, lokus kontrole, atribucijski stil, uloga spola, emocije, depresija, aktualizacija ljudskih potencijala, kreativnost

Ciljevi istraživanja: U sklopu ovog istraživačkog projekta cilj je bio istražiti međuovisnost sustava kognitivnih interpretacija i emocionalnog funkcioniranja kao ključnih komponenti psihološkog ustrojstva čovjeka, te ispitati njihovo značenje za ponašanje i opću prilagodbu čovjeka izraženu kroz učinkovitost ponašanja, stupanj izraženosti psihičkih problema i manifestnu kreativnost. Rezultati provedenih istraživanja jasno pokazuju da je način na koji ljudi procesiraju informacije o samima sebi, tj. njihov sustav kognitivnih interpretacija tijesno vezan uz emocionalno funkcioniranje. Pokazuje se da sustav samopoimanja određuje funkcionalnost prilagodbe čovjeka, te kao takav ima temeljnu ulogu za korištenje i aktualizaciju ljudskih potencijala.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Setting-up the University Counselling Center at Rijeka University
  Naziv ustanove: University of Strathclyde, Faculty of Education, Counselling Unit
  Grad: Glasgow, Velika Britanija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Il Dardo, Centro di psicologia aplicata
  Tip ustanove: Neprofitna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 20161 - Milano, Italija

 2. Naziv ustanove: University of Strathclyde, Faculty of Education, Counselling Unit
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Glasgow, Velika Britanija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr