SVIBOR - Projekt broj: 6-06-148

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-148


ASPEKTI I MEHANIZMI KOGNITIVNIH PROCESA U PERCEPCIJI I PAMĆENJU


Glavni istraživač: SREMEC, BRANKO (44330)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Zavod za psihologiju
Adresa: Brusićeva 1
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 446 692
teleFaks: 385 (0)51 441 886
E-mail: bsremec@mapef.pefri.hr

Sažetak: Projekt obuhvaća istraživanja mehanizama kognitivnog funkcioniranja: vidne percepcije; dvaju aspekata pamćenja (pamćenja radnji i metamemorije); i čitanja. Rezultati naših istraživanja vidne percepcije pokazali su superiornost okomite i vodoravne orijentacije pravocrtnih podražaja (u usporedbi s kosom) pri identifikaciji prethodno prezentiranih podražaja. Na osnovi rezultata istraživanja točnosti percipiranja zakrivljenih podražaja, postavili smo hipotezu o dva načina doživljavanja, ovisno o stupnju zakrivljenosti. Jedan bi se način odnosio na percipiranje podražaja blage zakrivljenosti, a osnivao bi se na integraciji informacija o tangentama na luk zakrivljenosti. Drugi bi se način odnosio na percipiranje podražaja jake zakrivljenosti, a osnivao bi se na direktnom zahvaćanju zakrivljenosti. Istraživanje pamćenja izvedenih radnji nakon kodiranja na različitim razinama, pokazalo je postojanje efekta razine obrade. Taj je efekt razine manji u odnosu na kontrolni verbalni uvjet. Smatra se da ovo smanjenje efekta razine obrade, opaženo za radnje, ukazuje da radnje same po sebi provociraju duboku, semantičku obradu. Specifičnost pamćenja radnji pokazala se i u izostanku efekta osjećaja znanja za izvedene radnje kao mnemičke čestice. Dok je u standardnom verbalnom uvjetu, viši stupanj osjećaja znanja praćen većim postignućem u prepoznavanju, u uvjetu s izvođenjem radnje, korespondencija između osjećaja znanja i učinka u prepoznavanju izostaje. Istraživanje vještine čitanja uključilo je kognitivne i motivacijske faktore. Pokazalo se da je dekodiranje važno za razumijevanje samo u loših čitača. Dekodiranje je pod utjecajem i vizualno-motorne zrelosti i kratkotrajnog pamćenja, no najvažnija je fonemska svijesnost. Od motivacijskih faktora jedino ispitna anksioznost direktno utječe na čitanje.

Ključne riječi: vidna percepcija oblika, pamćenje radnji, osjećaj znanja, vještina čitanja

Ciljevi istraživanja: Cilj predloženog istraživanja je upoznavanje temeljnih značajki kognitivnih procesa, koji čine osnovu percepcije specifičnih podražajnih situacija, dvaju aspekata pamćenja i čitanja. U okviru istraživanja percepcije cilj je proučiti neke osnovne zakonitosti procesa vidne percepcije pod vidom postojanja specifičnih perceptivnih detektora. Cilj istraživanja percepcije zakrivljenosti je dobivanje odgovora o tome da li se zakrivljenost percipira "direktno" (pod čim podrazumijevamo postojanje specifičnih detektora za zakrivljenost), ili posredno na osnovu aktivnosti detektora za ravne linije različitih prostornih orjentacija (tangenti na zakrivljeni podražaj). Osnovni očekivani doprinos ovih istraživanja odnosi se na nove spoznaje o zakonitostima funkcioniranja perceptivnih procesa. Prvi cilj istraživanja pamćenja je doznati kako funkcionira nadgledanje pamćenja u uvjetima specifičnih informacija koje treba upamtiti (radnji). Drugi cilj je ustanoviti po čemu je pamćenje akcija specifičan aspekt pamćenja. Osnovni očekivani doprinos ovih istraživanja pamćenja jeste upoznavanje specifičnosti pamćenja akcija. Cilj istraživanja vještine čitanja je utvrđivanje relativne važnosti kognitivnih i kognitivno-motivacijskih činioca. Očekivani doprinos je dobivanje osnovnih spoznaja o vještini čitanja, kao i primjena tih spoznaja za razradu programa vježbanja efikasnog čitanja i tretmana teškoća u čitanju.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Department of Psychology, University of Umea, Umea, Sweden
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 90187 - Umea, Švedska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr